הסולם | תלמוד עשר הספירות | חלק א' עמוד ט"ז | שיעור 15 – סיכום

1153
סיכום
 רצינו להבין מהי הנשמה
 היא צריכה לקבל את ההטבה היא חלק אלוק ממעל
 למדנו היום שודאי שהבורא פועל עם תכלית והתכלית היא לתת את ההטבה השלמה לנבראים.
 עיקר הנבראים הם עם ישראל, לא מספר לנו למה רק אומר שכל העולמות לא נבראו אלא בשבילם שמקיימים תורה ומצוות ובשל כך הם אלה שצריכים לקבל את ההטבה.
 אם כך-  כל העולמות נבראו כדי להיטיב לנשמות.
 אומר בעל הסולם- אני מבין . אבל למה את העולם הזה המלא יסורים? – יש פה ניגוד אינטרסים- למה אתה עושה לי רע?
 תשובה- כל הרע סוג של יגיעה כדי שלא תהיה בושה בשכר.
 שואל בעל הסולם איך יכול להיות שנותן לי אור נצחי ועבודה של 70 שנה. לא הגיוני. עדיין נשארת בושה ?
 עונה-  התשובה קצת יותר עמוקה- יש לנו יסוד שצריך להתקבע בנפשנו שאומרים שבמחשבה אחת נברא העולם. אחד יחיד ומיוחד. אין בעיה ביגיעה ובמה שרואים כאן יסורים- מצד מחשבת הבורא הכל כלול. איני רואה את הרעב כחיסרון.
 אז זה אומר שהיסורים הם רק מהתפיסה שלך. אתה לא שופט על פי הבורא אלא על פי הרגשתך.
 אנחנו אמרנו את התשובה – כל היגיעה שלך באה כדי להגיע לאהבה. היגיעה אינה תשלום,  זה יצירת אהבה יצירה, של השוואת צורה
סיכום
1. חזרנו על השיעורים הקודמים שאינסוף שלם,  מצידו כל השפע מופשט ומי שמקבל היא הנשמה . כרגע דנים במי היא הנשמה.
2. היום למדנו:
א. הבורא פועל עם תכלית הטבה לנבראים
ב. כל העולמות נבראו בשביל לאפשר את ההטבה
ג. קושיה- אם העולם בשביל הטבה למה לנו העולם הזה העכור כל כך?
ד. תשובה- כדי שלא תהיה בושה במתנת חינם היות ויש יגיעה בעולם הזה ואז מקבלים תמורה.
ה. קושיה של בעל הסולם- אין התאמה בין העבודה לשכר. השכר גדול מאד לעומת העבודה.
ו. תחילת התשובה- לא מדובר מצד תפיסת הבורא. הכל נמצא אצלו. הוא אינו רואה רעב למשל כחיסרון.
ז. תשובה שלמה לא כתוב, נתנו תשובה עתידית- כל היגיעה שלנו באה כדי להגיע לאהבה ואז לא תהיה בעיה של מתנת חינם.
זה יכוון אותנו בהמשך.
באתי כדי לייצר אהבה.

אין תגובות

להגיב