הדף היומי בתע"ס | חלק א' עמוד כג | שיעור 22

1460

סיכום
1. חזרנו על מה שלמדנו שכל התפשטות של אור הכוונה גילוי של מציאות מסודרת בסדר של ד' בחינות.
הן מציינות את ההתפשטות של הרצון לקבל שיש בו ד' בחינות- כח ופועל כח ופעולה.
2. מאד חשוב- לא די בבחינת הרצון לקבל הנכלל באור במציאות המאציל באינסוף אלא הנאצל בעצמו מחוייב לגלות את הרצון. אם הנברא לא מרגיש את הרצון לקבל, הוא לא שותף וצריך את ההשתתפות של הנאצל.
3. ישנן ב' מציאויות:
א. אינסוף שהכלי האור באים כאחד
ב. מתגלה הנברא וצריך להשיג את האור הגדול הזה.
4. בפרק ז' התחלנו לדבר על הגילוי של הבחינה הבאה. איך קרה שבחינה ד' צמצמה עצמה.
5. השלבים של הצמצום היו
א. שהיתה דבקות של השלמה.
ב. לאחר מכן התעוררה מלכות דאינסוף לרצון של יתר דבקות, גם לדבקות של השוואת צורה.
ג. היתה בושה
ד. צמצום א'- צמצום הרצון
ה. וכשהיתה הסתלקות האור נהיו הכלים דעגולים.
6. למה זה גרם? לכך שיתגלה הרצון.
7. כעת רוצים להתחיל לנהל את הרצון הזה. רוצים את שלמות קבלת האור אבל עם יתר דבקות.
8. לאור יש טבע שממשיך להתפשט, לג' בחינות יכול להתפשט, לבחינה ד' לא.
9. הרב מזכיר שהרצון מורכב מיקוק. המלכות הזו (שבציור אינה כתובה בכתב יד) היא המלכות של המלכות, היא הנקודה שהצטמצמה, אבל האור הסתלק מכל הבחינות. כשבאור בא חזרה הוא יכול היה להתפשט בג' בחינות הראשונות. כלומר, יש לנו מציאות שלמה היכולה להמשיך ולהתקיים ויש מקום מאתגר. כך גם בחיים, יש צד שפועל תמיד וצד של אתגר שהוא בחינה ד'.
10. יש בה ב' צדדים:
א. מציאות שלמה של ג' בחינות.
ב. השתוקקות גדולה, רצון גדול. שם יש את כל הבעיות, שם יכולים להיות התיקונים. לכן על כל אחד לבדוק מהי נקודת הפרטיות שלו שהוא מביא לחיים. שם הוא צריך לתקן.
11. הרב מוסיף פה שיש את נקודת ההתכללות אבל תמיד ההרגש העצמי שלך הוא זה שנתון לתיקונים והאור לא יתקבל אלא אם כן תעשה תיקונים. כלומר המלכות מתכללת עם הג' בחינות הראשונות וגם בהם יכולה לקבל את האור. כך יוצא שבכל מפגש עם המציאות הנקודה הפרטית, שהיא בחינה ד', היא המאותגרת לתיקונים.
12. בהמשך נלמד על בחינות ראש וגוף שבכל פרצוף. נראה שהראש לא צריך תיקונים, הלב צריך.
13. בתנועה רוחנית נראה תמיד את הצורך לגלות את מקום ההשתוקקות שלי ואחר כך לבוא לתקן אותו . אז לא צריך לסלק את החושך שבי, צריך לתקן את הלב. שלא יהיה לב הדואג רק לעצמו.

סיכום בנקודות:

א. מהשיעור הקודם למדנו שכל התפשטות של אור זה גילוי של מציאות המתגלה בד' בחינות: חכמה, בינה, תפארת ומלכות שהן כח ופועל, כח ופעולה.
ב. בהתפשטות של האור ישנם שני כללים: כלל האור וכלל הרצון.
ג. באינסוף היה הכל שלם. אבל עדיין יש לנו חיסרון שאינו מתגלה מצד הנברא, מצד הנאצל.
ד. הצמצום על כל חמשת שלביו גילה את הרצון בלי אור ואז התגלתה הבריאה.
ה. כשהאור חוזר להתקבל במדרגה, כי זה טיבו- להתפשט, אין בעיה למלא את ג' בחינות ומלכות נשארת ריקה.
ו. היכן שיש לך גילוי רצון עצמי, השתוקקות, שם מקום האתגר של התיקון העצמי.

אין תגובות

להגיב