הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד מ | שיעור 4 סיכום

1038

סיכום שיעור 4 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
פרק א' עמוד מ' ט"ו אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

– למדנו בשיעור הקודם שהעיגול לא דבוק בא"ס
– כלומר- אסור להשתמש באור פנימי בהשתוקקות. את האור צריך לקבל בצורה של קו על פי האידאה של הבחירה ביתר דבקות.
– כל הקבלה בצורה של אור חוזר היא כמו המשל של הנר . צריך את החלב- חומר הגלם ואת הפתילה שהיא משל למסך ואת ההארה שהיא כבר הקו. הארה בכלים דאור חוזר.
– העיגולים בהשתוקקות שלהם גדולים מהקו אבל בערכיות באידאליסטיות, קטנים מהם.
– היום למדנו שיש שני סוגי אורות: אור פנימי- המתלבש בתוך הכלי, הספירה. אור מקיף – המאיר לכלי מרחוק.
– באור מקיף יש שני ערכים: סובב- שאיפה רחוקה ומקיף – שאיפה קרובה.
– תמיד שאסתכל על חיי תהיה לי שאיפה רחוקה והמיקוד שלי כדי לא להגיע לייאוש, הוא השאיפה הקרובה.
– האור מקיף מותר לו ואפשר שיאיר במקום המצומצם בשונה מאור פנימי.
– האור מקיף מאיר בבחינה ד' כי תפקידו לייצר לי שאיפה. מותר לי לשאוף גם לדברים שאני לא יכול להשיג.
– לא היה צמצום לא לרצות. הצמצום הוא על לא לקבל באור פנימי. לכן מרחוק יכול.
– הדך של התיקון היא לא לא להשתוקק. היהדות היא לא כתורות המזרח. ההשתוקקות טובה אבל צריך לנהל אותה.
– נקודה נוספת- אסור לקבל את האור בצורה של עיגול, אך דרך הקו, מותר לעיגול לקבל, כשהוא משמש את הקו.
– כאשר מקבלים בדרך של קו, אז האור מתקבל דרך גבול וקצבה.
– גבול- מגדיר את האיכות שאותו אני מקבל
– קצבה- את הכמות
– בכל הארה שאתה הולך לקבל, גם מאכל משובח אומר הרמב"ם לא להרבות. יש קצבה.
– לנהל את חיינו כך – ללכת לדבר איכותי אבל גם לזה צריכה להיות קצבה.
– למשל אסור ללמוד כל היום תורה.
– עוד נקודה- השפה היא שפה קצרה. למדנו על שלושה ערכים של עשר ספירות:
– ד' בחינות- חומר הכלי
– נרנח"י- האור המלובש
– כח"ב תו"ם- הצורה למה להשתוקק.
סיכום השיעור בנקודות:
א. אור מקיף לא יכול להתלבש בפנימיות הכלים . כלים דעגולים לא יכולים לקבל אור פנימי, רק הקו יכול וממנו לתת לעיגול.
ב. ההשתוקקות בעיגול יותר חזקה אבל הקבלה בקו יותר אמיתית, יותר אידאליסטית.
ג. בשיעור היום- הבדלנו בין אור פנימי שמתלבש בכלי בהשוואת צורה ואור מקיף המאיר מרחוק.
ד. לאור מקיף יש שתי צורות: סובב ומקיף. סובב- שאיפה רחוקה, מקיף – שאיפה קרובה.
ה. מקיף יותר קרוב וממוקד שאני יכול להגיע אליו אם אעשה עבודה.
ו. נקודה חשובה שלמדנו היא שאור מקיף מותר, אפשר ויכול להאיר גם בבחינה ד' המצומצמת. כלומר, מותר להשתוקק, מותר לשאוף. זה לא חטא.
ז. כאשר מקבלים אור פנימי צריכים לראות בו שני ערכים:גבול המגדיר את איכות האור וקצבה המגדירה את כמות האיכות שאני מקבל.
ח. השפה שלנו היא שפה קצרה ולמדנו ג' ערכים לעשר ספירות:
1. די בחינות- חומר הכלי
2. נרנח"י- האור המלובש
3. כח"ב תו"מ – 10 הספירות- הצורה למה להתשוקק


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב