הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד מז | שיעור 11

777

סיכום שיעור 11 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
פרק א' עמוד מ"ז כ"ג אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
כעת סיכום קצר הכולל גם שיעור זה וגם מה שלמדנו עד כה :
חלק א'- כדי שנוכל לראות תמונה כללית נלמד מה שלמדנו באור פנימי. לא נתעכב כרגע על הסתכלות פנימית.
פרק א' – בפרק זה למדנו ארבעה נושאים עיקריים:
הראשון – שלמותו של הא"ס שהוא שלם בכל השלמויות ואין לנו שום תפיסה בו. איך הוא הוגדר ? אור א"ס הממלא כל המציאות ולא היה שום מקום וכו'. זו היתה התפיסה הראשונה: יש א"ס, כך נבראה הבריאה, שמלכות היתה מלאה באור.
השני – עניין הצמצום שהיה בנקודה אמצעית. כדי להבין את המושג הנקודה האמצעית למדנו את המורכבות של המלכות שנבראה יש מאין הבנויה מד' בחינות המוגדרות בשם יקוק. כאשר הנקודה האמצעית היא מלכות דמלכות.
כל הבריאה שהיא המלכות מורכבת מד' בחינות, הנקודה האמצעית היא המלכות דמלכות
השלישי – סוד הצמצום. הצמצום על ה' מרכיביו נבע מבחירת המלכות דא"ס ביתר דבקות. אי לכך הוא חיובי ובא מיתרון ולא ח"ו מגרעון.
1. המציאות של מלכות דא"ס שהיתה דבקות של השלמה ולא הרגש של התחתון.
2. בחירה ביתר דבקות
3. הרגשת בושה
4. הסתלקות האור
5. כלים דעגולים
היות והצמצום בא מבחירה הוא יתרון לפי החוק שכל חיסרון הבא מיתרון הוא יתרון, כל חיסרון הבא מגירעון הוא גירעון.
הרביעי – התמונה שנעשתה מחמת הצמצום הייתה העיגול. עיגול זה מוגדר כחלל שהוא פנוי לתיקונים כנגד האידיאה של הבחירה ביתר דבקות. עגול זה הוא תמונה שלמה שאין בה מעלה מטה ימין או שמאל.
4 הנושאים של פרק א'
1. א"ס ממלא את כל המציאות
2. המלכות מורכבת מד' בחינות
3. בנקודה האמצעית נעשה הצמצום
4. האור הסתלק ונשאר עיגול שאין בו אור
פרק ב' – בפרק זה למדנו ארבעה נושאים עיקריים:
הראשון – הוא צורת המשכת האור וקבלתו לאחר הצמצום שהוא בסוד קו, שבו כבר יש מעלה ומטה. המעלה הוא מקום הא"ס ומטה היא המלכות המצומצמת.
השני – כלי המדידה הוא לפי הקו, לפי האידאה, דהיינו היתר דבקות, הרצון למקום המשותף, ליחד.
השלישי – המקום שנוצר בעקבות הצמצום הוא המקום שבו תהיה כל הבריאה על כל מרכיביה, ואין יוצא שום פרט בבריאה מכלל זה. מדובר על כולם. על הסוס, על הצפרדע על הכל. ..
הרביעי – חוזר קצת ואומר שקודם הצמצום, דהיינו בא"ס, הייתה שלמות בסוד הוא ושמו אחד, ואין שכל נברא יכול להשיגו. שהרי כל הנבראים הם נמצאים במקום החלל שלאחר הצמצום ובא"ס היו רק בכוח.
– הא"ס לא יכול להיות מושג. הא"ס שלם בכל השלמויות.
– הצמצום היה בנקודה האמצעית
– מלכות מורכבת מד' בחינות
– הצמצום נבע מהבחירה ביתר דבקות
– התמונה שנעשתה היא תמונה של עיגול
– משכנו על פי הקו
– המקום שנוצר הוא מקום עגול שהכל נמצא שם
חלק ב' :
פרק א' – בפרק זה למדנו שבעה נושאים עיקריים:
הראשון – הכלים שמרכיבים את הקו נקראים צינורות. שבהם יש הגבלה של האור, הגבלה זו נובעת מהיכולת לקבל בעל מנת להשפיע. כמה יכול לפעול את האידאה הקו בנוי מג' מרכיבים, כלי שהוא העיגול המסך והאור.
נושא 1- כלים חדשים- קו, צינורות
השני – קבלת האור בכלים החדשים נקראת אור פנימי. שיכול להתקבל רק בכלים דקו ולא בכלים דעיגולים שנשארו לאחר הצמצום. כי אין להם מסך. בכל זאת משתמשים בהם. אלו מהווים חומר גלם לעבודה ולא כלים לקבלת אור. הכלים דעיגולים יכולים להיות מוארים באור מקיף המבטא השתוקקות אולם לא באור פנימי.
אז אני משתמש בהשתוקקות שלי-
2 מציאויות:
א. כלים של קו- כלים שמותר לי ליהנות בהם. מותר לקבל בהם אור פנימי.
ב. כלים של עיגולים- כלים שרק מרגיש את ההשתוקקות שלי בהם. אור מקיף.
אסור להתבלבל ולהשתמש בטבע בהשתוקקות כדי ליהנות.
זה רק חומר גלם המעורר אותך לעבודה, זה מקום פנוי לתיקונים.
השלישי – השילוב בין הכלים דעיגולים לקו מתבטא בשימוש של הקו בעיגול כדי למשוך את האור ובעקבות כך מקבל העיגול מראש הקו הארה המתעגלת בו.
הרביעי – העיגולים המקבלים את אור הקו מתעגלים על סדר המדרגה לאט לאט. ולא בבת אחת כפי שהיה בא"ס. הם הופכים להיות תלויים בקו.
החמישי – העיגולים בהשוואת צורה עם ראש הקו ורק דרכו מקבלים את הארה בשונה מהז"ת של הקו שבהם ישנה כבר עוביות. הקו בשונה מהעיגול ולכן הם נמצאים בין עיגול לעיגול וכך מחברים את כל העיגולים שהם בחינת הטבע.
יוצא שהז"ת מחברים בין כל העיגולים כי העיגולים מנותקים ולכל אחד יש השתוקקות משלו. מה יגרום לחיבור? אם נפעל את הצד האידאי שבנו. האידאה מחברת בין כל ההשתוקקויות שלי. משם נובעת השלמות.
השישי – חוק ההתכללות – כל ספירה בנויה מכל הספירות. מורכבות זו מתגלה ע"י תהליך של התפשטות האורות ודחייתם ע"י המסך. כך שכל ספירה בנויה משילוב בין אור ישר ואור חוזר בהתאם למקומה ומדרגתה.
אור ישר מבטא התפשטות. אור חוזר דווקא גבולות.
למשל מלכות 10 ספירות דאור חוזר. כתר 9 ספירות דאור ישר וספירה אחת של אור חוזר. כך הלאה
השביעי – בין כל העיגולים יש מדרג של קרוב ורחוק בעקבות הקו. כך שעיגול הכתר קרוב ביותר לא"ס ונחשב למשובח יותר ולעומתו בקצה האחר עיגול העולם הזה מרוחק ביותר מהא"ס והוא בתכלית הגשמיות.
סיכום מקוצר של פרק א' של חלק ב':
1. הכלים שמשתמשים בהם מעתה הם רק כלים דקו הנקראים צינורות
2. אור פנימי ניתן לקבל רק מקו, אור מקיף בעיגול
3. השילוב בין הכלים דעיגולים לקו הוא שהקו מושך דרך העיגול ונותן לו הארה מהראש שלו
4. העיגולים מקבלים לאט לאט על סדר המדרגה
5. העיגולים בהשוואת צורה עם ראש הקו ורק דרכו מקבלים את ההארה, מה שמחבר זה האידאה
6. חוק ההתכללות – כל ספירה בנויה מכל הספירות.
7. בין כל העגולים יש מדרג של קרוב ורחוק בגלל שהם תלויים בקו.
נתחיל את פרק ב' – הלימוד אינו נקודות נקודות. חשוב לראות את התמונה הכללית.

אין תגובות

להגיב