הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד נא | שיעור 15

1526

סיכום שיעור 15 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
פרק ב' עמוד נ"א כ"ח אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
– למדנו שהאור המתעגל שניתן לעיגולים בבחינת אור פנימי נקרא נפש.
– המושג נפש זה כל מי שביכולתו רק לקבל אורות ואין הוא יכול להשפיע לאחרים- מכונה אור הנפש.
– יכולים לראות לא פעם שיש בני אדם שלומדים ומבינים אבל לא יודעים להסביר הלאה. זה נקרא שמקבלים כנקבה.
– אם מקבל כזכר זה כבר משהו אחר. הוא מקבל ממישהו שיודע לייצר את ההבנה הזו. הוא לא יודע לבד לייצר הבנה, האדם.
– מה זה לייצר הבנה? לייצר תנועה של שאלות ותשובות והתפתחות אותה תשובה, זה נקרא שיש בו תנועה.
– אבל אם הוא רק מקבל, הוא פאסיבי לחלוטין, או כמו שיש לנו הנאות פאסיביות. כמו בן אדם היושב מול מסך ומקבל את התענוג בלי לעשות כלום, למשל צופה בספורט. באופן פאסיבי, רק בבחינת אור הנפש. רק יושב רואה ספורט.
– אבל אם אני פעיל בספורט, זה כבר נקרא זכר.
– אז העיגול מקבל את האור מהקו והאור שמקבל נקרא אור הנפש
– לעומת זאת הי' ספירות דרוח הם נקראים משפיעים. לכן הם נקראים אור הזכר.
– האור שמקבל הקו נקרא אור זכר.
– האור שמקבל העיגול מהקו בעקבות הקו, נקרא אור נפש, כי אין לו מסך.
– בלי מסך אי אפשר לעשות תנועה.
– מה תפקיד המסך? לייצר מעבר מצורה לצורה.
– לכן כל מי שרוצה להיות זכר, גם אשה יכולה להיות זכר. כלומר להיות אדם.
– להיות אדם זה אומר שאני רוצה לעבוד כמו הקו ולא כמו העיגול. כי העיגול הוא כמו שם אלוקים, הוא רק הטבע.
– הדרך היא להיות זכר, לא לרצות רק לנפוש, להשתמש במסך.
– אור המתעגל נקרא נפש
– אור הקו נקרא רוח
– יש לזה השפעה מאד חשובה, שאם אני מדבר על גמר תיקון, שנקבל את כל האור, נהיה חייבים לקבל אותו כזכרים ולא כנקבות. כי נהיה צריכים להיות משפיעים ומשפיע זה נקרא זכר.
– זאת אומרת שהמנוחה, שהיא קבלת אור השלם, איך היא תהיה? בתנועה. כי אני צריך להיות רוח.
– לא תמיד אנחנו יכולים להבין את הרעיון של התנועה .
– הנושא הבא שלמדנו הוא המעבר של ההארה מעיגול לעיגול וסיפר לנו שההארה היא עוברת בקוים. לכאורה היינו אולי מצפים שזה יהיה בספירלה, שהעיגולים יקבלו בצורה של ספירלה.
– שעיגול החכמה יקבל מעיגול הכתר בספירלה, אבל זה לא עובד כך , אלא איך זה עובד?
– זה יורד מעיגול לעיגול בקוים, לא בספירלה. למה? מכיון שלמשל אם אני רוצה להעביר מעיגול הכתר לעיגול החכמה למדנו שיש ז' תחתונות בין עיגול לעיגול.
– אז בעל הסולם התחיל לומר לנו באות מ' באור פנימי שבעיגולים אין מעלה מטה. יש בהם אמנם סיבה ותוצאה סיבה ומסובב, אבל אני לא יכול להגיד שיורד מעיגול הכתר לעיגול החכמה, אני יכול להגיד שמתעגל. לא!
– אתה כן יכול לומר שהוא יורד. למה? מכיון שכדי שיאיר מעיגול הכתר לעיגול החכמה וכו' חייב לעבור דרך ז"ת של הקו.
– וז"ת של הקו עובדים רק כמו הקו, שיש שם מעלה מטה וימין ושמאל.
– לכן ההארה מעיגול לעיגול שחייבת לעבור דרך ז"ת תהיה בצורה של קו. שיש מעלה מטה ימין ושמאל.
– איך בדיוק היחס בין העיגולים, בשיעור הבא נראה את היחס בין העיגולים וקצת ניגע בזה בשיעור הבא כי כל העניין שלנו זה לראות את היחס בין הקו לעיגול, בין האדם לטבע, בין צד הזכר לצד הנקבה.
– כל מה שמופיע לך מצד המציאות הוא צד הנקבה.
– מה שמופיע לך מצד ההתייחסות שלך, היכולת שלך לייצר תנועה, זה צד הזכר.
– לכן צריך לעבוד בבחינת קו באופן הזה.
סיכום בנקודות
1. האור המתקבל בעיגולים שהוא האור המתעגל הוא נקרא אור הנפש. הוא אור נקבה שנקרא מקבל ולא משפיע.
2. האור המתקבל בקו הוא נקרא אור הרוח והוא נקרא זכר כי הוא יכול גם להשפיע ולא רק לקבל.
3. העיגול מקבל לפני הקו כי הוא קודם לו בבריאה, למרות שרק בזכות הקו הוא מקבל.
4. המעבר בין עיגול לעיגול הוא בצורה של קוים ולא כפי שהיינו יכולים לחשוב, בצורה מתעגלת וזאת בשל העובדה שהאור עובר דרך הז"ת של כל ספירה. וז"ת הן בבחינת קו.
5. בעקבות מה שאמרנו בנקודה הקודמת אנו מוצאים מעלה מטה ימין ושמאל בהארה שיש בין העיגולים כי הם מתרשמים מההארה שיש בקו.

שיעור 15 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
פרק ב' עמוד נ"א כ"ח אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
כותרת אות ד' עץ חיים – אור העגולים הוא אור הנפש, ואור היושר אור הרוח. תחילה נאצלו העגולים ואח"כ היושר
מה הכוונה אור הנפש שהוא בנפישה לא בתנועה
אור היושר הוא האור שבא דרך הקו שהוא בתנועה. מה הכוונה שהוא בתנועה? שהוא משפיע.
אז נתן לנו 2 ידיעות-
1 . שאור העגולים הוא אור הנפש, ואור היושר אור הרוח.
2 . שהעיגולים נאצלו תחילה ואחר כך היושר
"ד( אמנם, החילוק שיש בין העגולים להיושר, הוא, כי כ י"ס דעגולים הם בחינת האור הנקרא נפש,"
מהו אור הנקרא נפש? זה נקרא נפישה. עומד במקום. דהיינו לא משפיע לזולתו. רק מקבל לזולתו.
"ויש בהם אור פנימי ואור מקיף"
כמו שלמדנו בשיעור הקודם שגם בעיגולים וגם בקו יש פנימי ומקיף . מאיפה בכלל יש לעיגולים אור פנימי? הרי אין להם
מסך….
מהיכן? מהקו. הקו מאיר לעיגול.
שהם נקראים גם – "פנימי וחיצון"
למה חיצון? על שם הכלים כי הם מאירים בכלים שהם חיצוניים למדרגה.
" שיש לה בחינת יוד ספירות של כלים, ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות, וגם יש יוד ספירות של אורות, לכל אור יש בו
אור פנימי ואור מקיף."
מה זה אורות? התלבשות אורות בכלים. ההתפעלויות. כלים זה הרצונות. והתלבשות אורות בכלים זה ההתפעלויות. לכל אור
יש התפעלות של מה קיבלתי ומה עוד לא קיבלתי ויש לי עוד לקבל שהוא נקרא אור מקיף.
עד לפה דיברנו על האורות המקיפים.
"אבל הי"ס דיושר, הם בחינת האור הנקרא ל רוח, שהוא מדרגה גבוה על מדרגת הנפש, כנודע,"
שישנה השפעה, ישנה תנועה, ישנה חיות.
"גם הם כלולים מאו"פ ואו"מ, גם יש להם, יוד ספירות דכלים, ובכל כלי מהם יש בו פנימיות וחיצוניות. ופשיטא היא
שבחינת הנפש נאצלה תחילה, ואח"כ נאצל הרוח."
למה קודם הנפש ואחר כך הרוח? אם נפש זה מה שצריך לקבל, שיהיה מי שנותן. נכון אבל בנברא עצמו קודם יש לו את בחינת
הנפש ואחר כך את בחינת הרוח. בהמשך נלמד שיש חוק בעניין התלבשות האורות. שהאור הקטן נכנס תחילה. שברור לו
שקודם נאצלה הנפש ואחר כך הרוח כי היא מדרגה יותר קטנה.
אור פנימי אות -כ( כל הספירות, שביכלתן רק לקבל אורות, ואין להן היכולת להשפיע לאחרים, מכונה האור שבהן, בשם אור
הנפש,
אז אנחנו למדנו שיש נרנח"י. כרגע אנחנו לומדים על שני סוגים. השפה היא קצרה ומשתמשים באותם שמות. אז לא להתבלבל.
כשאומרים כאן נפש ורוח אין אנחנו מתכוונים למדרגות האלה של נרנח"י אלא רק לשתי צורות:
מקבל ולא משפיע שזה נקרא נפש
וצורה של משפיע שנקרא רוח. בכל אחד מהם יש נרנח"י.
יש נרנח"י מצד הנפש, מצד הצורה הזו של קבלה . שבנרנח"י האלה יש פנימיים ויש מקיפים .
ויש נרנח"י מצד הרוח שהיא נקראת משפיע שיש בהם גם נרנח"י פנימיים וחיצוניים.
"וכבר נתבאר, שכל האור שבעגולים, מוכרחים לקבל מאור הקו )כנ"ל ח"ב פ"א אות ל'(. "
מטעם שיש לו מסך ולעיגול אין ואור פנימי אחרי הצמצום אסור לקבל בלי מסך . לקו יש מסך ולכן העיגול שאין לו מסך מקבל
מאור הקו כי:
"והטעם, שאי אפשר שיתקשר האור העליון בכלים, זולת ע"י זווג עם המסך המעלה או"ח, אשר האור החוזר הזה מקשר האור
בכלים כנ"ל )ח"ב פ"ב אות כ'(. "
שימו לב שלא אומר מלביש אלא מקשר כי בראש יש רק התקשרות ולא התלבשות ממש.
"ולפיכך, הכלים שאין בהם המסך הזה, אין האור העליון מתקשר בהם, שיהיו יכולים להשפיע לאחרים ממעלה למטה,"
מי שיש לו מסך יכול להשפיע ממעלה למטה.
מקבל את ההארה ומשפיע אותה ממעלה למטה. אבל לעיגולים לא היה מסך. הם קיבלו את ההארה ממי שיש לו מסך. אז אם
אין לו מסך שמה התפקיד של המסך? לייצר כלי חדש ולעשות תנועה בנפש שתנועה זה שינוי צורה. לעיגול אין את האפשרות
הזו. אין לו מסך כדי שיוכל לעשות תנועה לשינוי צורה .
"ואינם ראויים, רק לקבל אור, מהמדרגה הקודמת, ממטה למעלה, לצורך חיותם עצמם בלבד, שאור זה נקרא אור הנפש, כנ"ל."
זה מה שיכולים לקבל בעיגולים זה נקרא האור המתעגל שמקבל אור זה על ידי הקו.
" ולפיכך, כיון שאין מסך בכלים דעגולים כנ"ל, ע"כ, אין האור העליון מתקשר בהם עצמם, אלא מוכרחים לקבל האור מן הקו, וגם
זה רק לשיעור חיותם עצמם, ולא להשפיע, כמבואר. וע"כ נקרא האור שבעגולים אור הנפש, כמבואר. "
עד לפה הסביר לנו מהו אור הנפש. מקבל אין לו מסך ולכן אינו משפיע. זה גם נקרא אור הנקבה. מקבלת ואינה משפעת.
אות ל' למעלה אמר- הי' ספירות דיושר הן בחינת האור הנקרא רוח.
אור פנימי אות "ל( יוד ספירות דרוח, הן בחינות משפיעים, ולפיכך, נקרא אור הרוח, בשם אור הזכר, כלומר, שהוא משפיע."
זכר נקרא משפיע ונקבה נקראת מקבלת. לא מדובר על איש ואשה . מדובר על זכר ונקבה בעולמות.
יוצא שהעיגול הוא בחינת נקבה כלפי הקו. הקו דוקא מיוצג על ידי האדם. כל עולם הטבע שם אלוקים מיוצג על ידי העיגול. אז
היחס בין האדם לטבע הוא כמו היחס בין הזכר לנקבה. יש כאלה, אומר האר"י הקדוש, שבצד הטומאה הנקבה היא זו
המשתלטת על הזכר.
מה אני אעשה שלא תחשבו שמדובר על איש ואשה? מזכיר שוב.
אז כאשר הנקבה משתלטת על הזכר- זה נקרא טומאה. אבל בקדושה דוקא צד הזכר הוא זה שצריך להוביל ולשלוט על צד
הנקבה. דהיינו צד האדם צריך לשלוט על הטבע ולא הטבע על האדם. איך האדם ישלוט על הטבע. הרי הוא המשפיע, הוא יש
לו את המסך. אבל הנקבה באה ואומרת אבל אני הייתי קודם… את זה נראה אחר כך .
כי הרי קודם היה צד הבריאה ואחר כך אמרת שנעשה קו. קודם היה עיגול. אז פה אומר לנו שאור הרוח נקרא בשם זכר.
"אבל יוד ספירות דנפש, מכונות בשם אור נקבה, כלומר, שמקבלת, ואינה יכולה להשפיע. וע"כ, מכונות יוד הספירות של אור
הקו, בשם יוד ספירות דרוח, להורות שהן בחינת אור זכר ומשפיע. והטעם, כבר נתבאר לעיל, בדיבור הסמוך ע"ש. ולכן הרוח
גבוה, על מדרגת נפש, משום שהוא המשפיע אל הנפש "
אם יש משפיע ומקבל תמיד המשפיע הוא העליון על המקבל.
אז עד לפה הגדרנו שהאור שהעיגול מקבל הוא בבחינת אור הנפש. מקבל ולא משפיע כי אין לו מסך ובחינת אור הזכר של
כלים דיושר נקרא אור הרוח.
מזה צריכים להסיק שאם אתה רוצה להיות משפיע, להיות צד זכר אז אתה צריך שיהיה לך מסך . שתהיה לך אפשרות לנהל
ולייצר תנועה בנפשך. מי שיושב ולא עושה כלום , מי שהוא רק בבחינת מקבל מהטבע, והוא לא חושב איך אני אפעל עם מה
שאני מקבל אז הוא רק בבחינת נקבה ולא זכר. זה יכול להיות איש זו יכולה להיות אשה. זה יכול להיות קטן, מבוגר.
לכן אם רוצים לעבור למדרגת מתקן, זכר אני צריך להתחיל לפעול, לזוז כמובן בכיוונים הנכונים. להישאר במקום זו נקבה.
אז אם קרה לי משהו עלי לחשוב בצורה קדמית, איך אני הולך קדימה, שזה נקרא זכר.
על זה כתוב "תשש כוחו כנקבה" מה זה? אין לי כח. כמה פעמים שומעים מאנשים. יש לך תפקיד לייצר מסך. תעבוד עם
המסכים. ואם אין לך כח ואתה רק מקבל ולא משפיע, אין לך מה להתלונן על הטבע, זו המציאות, כמה שקיבלת קיבלת מה
שלא קבלת לא קיבלת.
תשובה לשאלה- ההשפעה של המסך ממטה למעלה יוצר את היחס בין האור לכלים בשם התקשרות. ההתקשרות הזו
בעיגולים זה נקרא אור פנימי. גם בראש הקו יש שם אור פנימי שהוא אור ישר המתלבש באור חוזר המלביש שביחס של יושר
זה נקרא אור פנימי.
לפני אות מ' – סיכום קצר מה היה עד כה.
אומר בכותרת- "תחילה נאצלו העיגולים ואחר כך היושר"
היה א"ס היה אור א"ס ממלא כל המציאות, בחירה ביתר דבקות, צמצום, הסתלקות האור, יש כלים דעגולים, האור נמשך
מעצמו לכלים דעיגולים, הם לא יכולים לקבל אותו אחר כך נמשך האור אבל כדי לקבל אותו בעל מנת להשפיע אז עם מסך.
המלכות שמגיע אליה האור משתמשת עם מסך ומכה באור. דהיינו מכה ברצון לקבל. ואז עוד פעם מגיע האור ומתפשט קודם
לכלים דעגולים מבחינת עיגול.
למה יכול מבחינת עיגול?
כי בזה שעשינו זיווג דהכאה,
המסך גרם לעיגול התקשרות ואפשרות לקבל הארה.
כמו שרואים בציור 1. ברגע שהיה זיווג דהכאה
ממטה למעלה אז זה איפשר לאור שבא מלמעלה
להתקשר בנאצל ולתת את ההארה לנאצל.
והאור הזה נקרא אור הנפש.
אם נרצה לצייר את זה בצורה של זיווג דהכאה אז נצטרך לצייר מחדש. ציור 2
יש פה את העיגול. מגיע אליו אור מלמעלה, הנקרא אור עליון.
הוא מפעיל מסך, אז האור לא מתקבל במדרגה וחוזר.
מעצם זה שהאור חזר העיגול יכול היה לקבל אור.
כלומר יש עיגול שהאור שמגיע למלמעלה האור מתעגל בו
הסגול הזה זה הארה בעיגול.
חוץ מזה נוצר עוד כלי של הקו שנקרא אור חוזר המלביש
שההארה המתקבלת בו נקרא אור הקו ואור הרוח
והאור שמתעגל נקרא אור הנפש.
והאור של הקו נקרא אור הרוח. שמתקבל בקו.
מה שאינו מתקבל נקרא אור מקיף. הן בקו והן בעיגול.
אז אלה 2 הבחינות שמדברים מהן.
מי גרם להארה? הקו. מי מקבל קודם את ההארה? קודם העיגול ואחר כך הקו. כי העיגול קודם.
אוסיף שאחר כך מתפשט הקו לגוף. העיגול נשאר בראש ואותה הארה שהיתה בראש, מתקבלת גם בראש עד הטבור.
ופה זה עשר ספירות שהן עד סיום רגלין בשחור. עד כאן על הציור.
העיגול מקבל מהקו את האפשרות לקבל.
כותרת עץ חיים אות ה(-א"א דעגולים, מאיר לאו"א דעגולים, בבחינת חלונות מג' קוין, ימין שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך
האור לכל העגולים באופן, שכל הפרטים שיש ביושר, יש ג"כ בעגולים
כעת מתעסקים במושגים שלא למדנו. אין מה להבהל ולא צריך ללמוד אותם כעת. נעביר את המושגים למה שלמדנו כאן.
למה בבחינת חלונות? כך מאירים בעיגול שהתקשרות ממטה למעלה יצר לנו פתח שדרכו מתקבל האור שנקרא חלון.
אז העיגולים מאירים זה לזה דרך הקו שיצר שם חלון.
פתאום יש בעיגולים מעלה מטה ימין ושמאל שלא היה בהם קודם זה רק כי הם מקבלים את הערכים של הקו
עץ חיים " ה( גם בהיות היוד ספירות בבחינת מ עגולים, זה בתוך זה, יש נ בהם כל הבחינות של קבלת השפע,"
יש מעלה מטה, ימין ושמאל ומה התרוץ לכך כי נבחנים לפי השפע המתקבל דרך היושר, דרך ז"ת של המדרגה הקודמת
"שביוד ספירות שבקו היושר, והוא, כי בעגול הכתר, הנקרא ס אריך אנפין אחר התיקון,
כלומר עיגול הכתר
יש ע נקב אחד וחלון פ בצד ימין העגול, ומשם צ יורד אור אריך אל עגול אבא, ומאיר אליו.
עיגול הכתר מאיר לעיגול החכמה
ועוד יש חלון שני, בשמאל העגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעגול אבא, אשר בתוכו, ק ונוקבו ונעשה בו חלון,
ומשם נמשך האור עד עגול אמא,
אבא חכמה אמא בינה
שבתוך עגול אבא, ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו ר עובר שם רק דרך
מעבר בלבד, אבל עיקר הארה היא לאמא. ונמצא כי א"א, מאיר לאבא ואמא יחד,
כלומר הכתר מאיר לחכמה ובינה יחד
כמו שהוא בענין היושר שלהם ממש.
כי מה ראינו ביושר? הרי בינה מקבלת אור דחסדים וחכמה מקבלת אור חכמה. איך החכמה יתן אור לבינה? לכן הכתר יתן
לשתי הבחינות הללו דרך ימין ושמאל. עוד לא למדנו ג' קוים.
ואף כי הם עגולים זו בתוך זו, יש להם ש קוים ישרים: ימין, ושמאל, ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם, נמשך
האור ביוד ספירות דעגולים, דרך קוים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח, ממש.
אז כל הבחינות הללו קצת קשה המושגים הכתובים למעלה. נבין למטה, נגיע לחלקים מתקדמים ונדבר על זה יותר.
"אור פנימי אות מ( " כלומר, שאין ה' המדרגות כח"ב זו"ן, נמשכות ביושר, שפירושו, זו למטה מזו, "
זה בתוך זה יש בעיגולים . אין להם זה למטה מזה אבל יש עבה וזך אבל זה לא נבחן זה למטה מזה זה נבחן פנימי וחיצון.
"דהיינו מהזך אל העב )ח"ב פ"א אות ה'(, אלא שה' המדרגות שוות זו לזו, ואין אחת למטה מחברתה, דהיינו שתהיה עבה מחברתה. אלא ודאי, שיש
ביניהן על כל פנים ההבחן, של סיבה ומסובב, שהרי הן יוצאות זו מזו, ונמשכות זו מזו, שהחכמה יצאה מהכתר, והבינה מחכמה, וז"א מבינה,
והמלכות מזעיר אנפין )כנ"ל באו"פ ח"א פ"א אות נ' ד"ה עתה(. אמנם הבחן זה, של סיבה ומסובב האמור, מוגדר, בבחינת המצאם זה תוך זה, אשר,
כל סיבה מסבבת את המסובב שלה, אשר החכמה מסובבת מכתר ובינה מסובבת מחכמה וכו', באופן אשר "זה תוך זה", פירושו, זה מסובב מזה,
כמבואר. אבל אין ביניהם הבחן של מעלה מטה כל עיקר )כנ"ל ח"א פ"א אות ק'(. "
מה זה בהמצאם- שיצאו בבת אחת. בקו קודם ונמשך ובעיגול סיבה ומסובב. החזיר אותנו באות מ' לבחינת העיגולים וסיפר לנו
על בחינת העיגולים שאין בהם מעלה מטה אלא יש בהם רק סיבה ומסובב.
אות נ' למעלה- יש בהם …..אז עובר לדבר על העיגולים שמקבלים את האור המתעגל בשונה מהעיגולים בא"ס שלא היה בהם מעלה מטה ימין
ושמאל אבל פה מתחיל להיות
אות "נ( כי כן האור מתרשם מהכלי המלובש בו, אשר אפילו, כשיוצא משם לכלי אחר, אינו משנה את דרכיו, שהיו לו בכלי הקודם."
כלומר אין אור חופשי בעולם אלא רק בתוך לבושי מוחין.
כאשר אומרים שהאור מגיע למדרגה מגיע לראובן אור, הוא מלובש בצורה כלשהי, אז יש כבר מסך, יש כבר כיוון לאור הזה.
" ולפיכך, כיון שבעוד, שהאור היה בקו שביושר, היה נמשך ויורד, בזה למטה מזה, דהיינו, שהיה הולך ומתעבה בסדר המדרגות, מסיבת המסך
המצוי שם, כנ"ל )ח"ב פ"א אות ו'(, וע"כ, אפילו אחר שיצא משם, ובא אל עשר הספירות דעגולים, שאין בהן מסך, ומתעגל בהן בהכרח, עם
כל זה, אינו משנה את דרכיו בהתפשטותו ממדרגה למדרגה. פירוש, כי למשל, כשהאור של הקו בא לספירת כתר, הוא מתעגל שם,
כלומר, שמקבל את צורת אותו הכלי, שאין שם הבחן מעלה מטה, אמנם, כשמתפשט האור מעגול הכתר אל עגול החכמה, הוא אינו
מתעגל )עי' לה"ת ח"א אות ג'(, אלא נמשך ביושר, כלומר בהבחן מעלה ומטה. ונמצא משום זה, ספירת עגול החכמה למטה מעגול
הכתר, ועב מהכתר, שאין צורתם שוה. ועד"ז, כשבא האור מחכמה אל הבינה, הוא נמשך לה ביושר. ונבחן שהבינה למטה מהחכמה,
דהיינו, יותר עבה מהחכמה. ועד"ז כל הספירות. באופן, שאע"פ שעשר הספירות דעגולים צורתן שוה, בלי הבחן מעלה מטה מצד
הכלים, כנ"ל, עכ"ז, יש בהן הבחן מעלה ומטה, מצד "שיש בהן כל הבחינות של קבלת השפע, שביוד הספירות שבקו היושר".
יש עניין של מעלה ומטה כי יש ז"ת שמפריד בין עיגול הכתר לעיגול החכמה. הארה של קו צריכה לעבור דרך ז"ת שיש בהן
מעלה מטה. את האור מקבלים העיגולים מהקו.
סיכום שיעור 15 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
פרק ב' עמוד נ"א כ"ח אייר תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
– למדנו שהאור המתעגל שניתן לעיגולים בבחינת אור פנימי נקרא נפש.
– המושג נפש זה כל מי שביכולתו רק לקבל אורות ואין הוא יכול להשפיע לאחרים- מכונה אור הנפש.
– יכולים לראות לא פעם שיש בני אדם שלומדים ומבינים אבל לא יודעים להסביר הלאה. זה נקרא שמקבלים כנקבה.
– אם מקבל כזכר זה כבר משהו אחר. הוא מקבל ממישהו שיודע לייצר את ההבנה הזו. הוא לא יודע לבד לייצר הבנה,
האדם.
– מה זה לייצר הבנה? לייצר תנועה של שאלות ותשובות והתפתחות אותה תשובה, זה נקרא שיש בו תנועה.
– אבל אם הוא רק מקבל, הוא פאסיבי לחלוטין, או כמו שיש לנו הנאות פאסיביות. כמו בן אדם היושב מול מסך ומקבל
את התענוג בלי לעשות כלום, למשל צופה בספורט. באופן פאסיבי, רק בבחינת אור הנפש. רק יושב רואה ספורט.
– אבל אם אני פעיל בספורט, זה כבר נקרא זכר.
– אז העיגול מקבל את האור מהקו והאור שמקבל נקרא אור הנפש
– לעומת זאת הי' ספירות דרוח הם נקראים משפיעים. לכן הם נקראים אור הזכר.
– האור שמקבל הקו נקרא אור זכר.
– האור שמקבל העיגול מהקו בעקבות הקו, נקרא אור נפש, כי אין לו מסך.
– בלי מסך אי אפשר לעשות תנועה.
– מה תפקיד המסך? לייצר מעבר מצורה לצורה.
– לכן כל מי שרוצה להיות זכר, גם אשה יכולה להיות זכר. כלומר להיות אדם.
– להיות אדם זה אומר שאני רוצה לעבוד כמו הקו ולא כמו העיגול. כי העיגול הוא כמו שם אלוקים, הוא רק הטבע.
– הדרך היא להיות זכר, לא לרצות רק לנפוש, להשתמש במסך.
– אור המתעגל נקרא נפש
– אור הקו נקרא רוח
– יש לזה השפעה מאד חשובה, שאם אני מדבר על גמר תיקון, שנקבל את כל האור, נהיה חייבים לקבל אותו כזכרים
ולא כנקבות. כי נהיה צריכים להיות משפיעים ומשפיע זה נקרא זכר.
– זאת אומרת שהמנוחה, שהיא קבלת אור השלם, איך היא תהיה? בתנועה. כי אני צריך להיות רוח.
– לא תמיד אנחנו יכולים להבין את הרעיון של התנועה .
– הנושא הבא שלמדנו הוא המעבר של ההארה מעיגול לעיגול וסיפר לנו שההארה היא עוברת בקוים. לכאורה היינו אולי
מצפים שזה יהיה בספירלה, שהעיגולים יקבלו בצורה של ספירלה.
– שעיגול החכמה יקבל מעיגול הכתר בספירלה, אבל זה לא עובד כך , אלא איך זה עובד?
– זה יורד מעיגול לעיגול בקוים, לא בספירלה. למה? מכיון שלמשל אם אני רוצה להעביר מעיגול הכתר לעיגול החכמה
למדנו שיש ז' תחתונות בין עיגול לעיגול.
– אז בעל הסולם התחיל לומר לנו באות מ' באור פנימי שבעיגולים אין מעלה מטה. יש בהם אמנם סיבה ותוצאה סיבה
ומסובב, אבל אני לא יכול להגיד שיורד מעיגול הכתר לעיגול החכמה, אני יכול להגיד שמתעגל. לא!
– אתה כן יכול לומר שהוא יורד. למה? מכיון שכדי שיאיר מעיגול הכתר לעיגול החכמה וכו' חייב לעבור דרך ז"ת של הקו.
– וז"ת של הקו עובדים רק כמו הקו, שיש שם מעלה מטה וימין ושמאל.
– לכן ההארה מעיגול לעיגול שחייבת לעבור דרך ז"ת תהיה בצורה של קו. שיש מעלה מטה ימין ושמאל.
– איך בדיוק היחס בין העיגולים, בשיעור הבא נראה את היחס בין העיגולים וקצת ניגע בזה בשיעור הבא כי כל העניין
שלנו זה לראות את היחס בין הקו לעיגול, בין האדם לטבע, בין צד הזכר לצד הנקבה.
– כל מה שמופיע לך מצד המציאות הוא צד הנקבה.
– מה שמופיע לך מצד ההתייחסות שלך, היכולת שלך לייצר תנועה, זה צד הזכר.
– לכן צריך לעבוד בבחינת קו באופן הזה.
סיכום בנקודות
1 . האור המתקבל בעיגולים שהוא האור המתעגל הוא נקרא אור הנפש. הוא אור נקבה שנקרא מקבל ולא משפיע.
2 . האור המתקבל בקו הוא נקרא אור הרוח והוא נקרא זכר כי הוא יכול גם להשפיע ולא רק לקבל.
3 . העיגול מקבל לפני הקו כי הוא קודם לו בבריאה, למרות שרק בזכות הקו הוא מקבל.
4 . המעבר בין עיגול לעיגול הוא בצורה של קוים ולא כפי שהיינו יכולים לחשוב, בצורה מתעגלת וזאת בשל העובדה
שהאור עובר דרך הז"ת של כל ספירה. וז"ת הן בבחינת קו.
5 . בעקבות מה שאמרנו בנקודה הקודמת אנו מוצאים מעלה מטה ימין ושמאל בהארה שיש בין העיגולים כי הם
מתרשמים מההארה שיש בקו.

אין תגובות

להגיב