הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד נד | שיעור 18

783

סיכום שיעור 18 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
פרק ב' עמוד נ"ד ב' סיון תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
למדנו שהעיגולים נתגלו לפני הקו.
מה זה אומר? כלומר שהשלילה מתגלה לפני החיוב. יש לכך השלכות רבות על חיינו. הן מבחינת התהוות המציאות והתהליכים שיש במציאות.
אנחנו רואים למשל שהשאלה קודמת לתשובה. הרגשת החיסרון קודמת לתשובה. הרבה תהליכים עולם קורים דווקא מהצד של השלילה. למשל באים לארץ ישראל, עולים מהגלות, דוקא החילונים שלא שומרים תורה ומצוות, דרכם עברה השאלה החיסרון שהם רוצים מקום.
זו נקודה שהיא חשובה כי זה לא חייב להיות כך שזה יבוא דרך הקליפה, כי הקליפה מעוררת לנו את החיסרון. אחר כך צריך לעשות הרבה מאד עבודה כדי להסיר את הקליפה.
אין לנו ברירה. אנחנו עובדים ככה בחיים . אבל כשאנחנו רואים שהחיסרון בא לפני החיוב, שלא נתבלבל. אני גם רואה את חברי בצורה הגשמית שלו, לפני שאני חודר לנקודה הפנימית שהיא הפנימיות שלו. אני רואה את חיצוניות התורה לפני פנימיות התורה.
אז כשאני רואה את החיצוניות לפני הפנימיות כי זה הסדר, שככה זה מופיע. שהעיגול נתגלה תיכף עם הצמצום והסתלקות האור ורק אחר כך הכלים דיושר, דהיינו התכלית שאליה רוצה להגיע.
כך גם אנחנו מגדלים את ילדינו, בהתחלה מלמדים אותם לרצות. להשתכלל, לקבל כלים. לערכים אמיתיים מגיל בר מצוה. זה לא שלא מחנכים אותם מגיל צעיר אבל מגיל בר מצוה אז כבר יש דרישה מהם לפעול ערכים גם מצד התורה וגם מצד דרכי החינוך.
נקודה שניה
החוק אומר שהשלילה מתגלה לפני החיוב למרות שהחיוב קודם לשלילה. לכן צריך לעבוד בלופים. בגלל שהשאלה מתגלה לפני התשובה. החיסרון מתגלה לפני הדבקות שאליה אני רוצה להגיע אז הצורה לעבוד היא לדמיין את המקום שאליו אני רוצה להגיע ואז לקנות אותו על ידי פעולות שמדמות כאילו אנחנו באמת כבר שם. למה לפעול כך? כי אני באמת שם. רק משהו מסתיר לי שאני באמת שם ואני צריך לגלות את זה מעצמי. אם אני מגלה מעצמי קניתי את המדרגה .
נושא שלישי- מה זה אורך
המרחק בין שתי בחינות בשינוי הצורה שבהן. ולפי גודלה של השתנות הצורה כך המרחק ביניהן. למדנו מזה דבר מעניין שאם אתה רוצה להיות אדם גדול, אתה צריך להיות אוהב גדול. איך אתה יכול להיות אוהב גדול? רק אם אתה מסוגל לעורר השתוקקות גדולה ולחבר אותה ליחד. אבל אם אתה מעורר השתוקקות קטנה, ומחבר אותה ליחד אז תהיה אהבה קטנה.
יוצא שככל שיש לך את האפשרות לעורר השתוקקות גדולה, כך יש לך סיכוי לעורר אהבה יותר גדולה. אז בן אדם שאין לו השתוקקות או לא מתגלה אצלו השתוקקות או שהוא נמנע מהחיים, הוא לא יכול להגיע לאהבה.
אז יש לנו שתי תנועות:
1. לעורר השתוקקות
2. לחבר אותה לאידאה.
כל זה בתנאי שיש לך מסך. שמסך הוא הכח שיכול לחבר בין ההשתוקקות לאידאה. שזה המושג מקבל (את ההשתוקקות) , בעל מנת להשפיע (מתוך האידאה). ולכן כל אחד צריך לפתח מסכים. ככל שהמסך יותר גדול, אתה יכול להיות יותר גבוה מבחינה רוחנית
נושא רביעי שלמדנו- בעיגולים אנחנו לא מתעסקים אלא רק בקו.
העיגולים הם הטבע שהבורא ברא . כך הוא ברא . אין לי מה להתעסק עם זה. יש לי להתעסק במה שאני פוגש כדי להביא את זה ליתר דבקות, להביא את זה לאידאל שלי. כמה אני מוכן לפגוש, זה עוד עניין. זה תלוי כמה יש לי מסך. כי המסך יכול להכשיר את האדם.
סיכום בנקודות
1. התגלות השלילה קודמת להתגלות החיוב, דהיינו העיגולים מתגלים לפני הקו.
2. היות שהשאלה שהיא החיסרון, מתגלה לפני התשובה, צריכים לעבוד בלופים, (לולאות) דהיינו לפעול על ידי הדמיון את המקום הגבוה ואחר כך לעבור על כל המדרגות שבנו מהמקום הגבוה למקום הנמוך ואז קונים את המדרגה. דהיינו לעבור על כל הפרטים הבונים את המרחק ביניהם.
3. מדידת גובה, דהיינו מרחק רוחני, נמדד לפי גודלה של השתנות הצורה בין שתי בחינות.
4. היכולת שלנו להחזיק מרחק גדול, תלויה בגודל המסך שלנו.
5. מסך הוא הכח שמאפשר לנו לחבר בין ההשתוקקות, לערך של הדבקות, האהבה או הנגזרות שלה.
6. אין לנו רשות לעסוק בשום בחינות העיגולים, אלא רק בקו, דהיינו איך להשתמש בטבע, כדי להגיע לדבקות.

אין תגובות

להגיב