הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד נז | שיעור 21

1415

סיכום קצר שיעור 21 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
הסתכלות פנימית פרק א' – ב' עמוד נ"ז ז' סיון תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
מה למדנו היום?
סיכמנו את פרק א' שקרוב וריחוק למאציל משוער לפי יחס הקבלה של הנאצל . כמה הוא יכול לקבל.
בספירות דעיגולים, לפני הצמצום, מה שהוא חיצוני יותר, הוא מעולה יותר וקרוב יותר למאציל. וכשהוא חיצוני יותר, הוא קרוב יותר למאציל ומקבל יותר.
חיצוני מכולם זה הכתר, הוא העיגול הכי קרוב לא"ס. עד שבחינה ד' הפנימית היא האמיתית, דהיינו שהשפע מקובל בה. לכן צורתה רחוקה מהמאציל יותר מכולם. לפני הצמצום זה לא בעיה, היא קיבלה אור. אבל אחרי הצמצום יש בעיה.
בעשר ספירות דיושר, שזה מה שמעניין אותנו בעיקר, מידת גודלו תלויה באור חוזר. זאת אומרת שכאשר יש לנו אור חוזר גדול,
אז המדרגה יותר גדולה. כשאור חוזר יותר קטן, אז המדרגה יותר קטנה.
במה תלוי אור חוזר? בגודל המסך. אז עד לפה פרק א'.
בפרק ב' בא לבאר לנו יותר את התנועה שישנה בעולמות. דהיינו התנועה בעשר ספירות דיושר והיא תלויה במסך.
עיקר ההבחן בין העולמות, הוא בגודל המסך שיש. עוביות שבמסך מראה על הגודל שלו. יוצא אם כך שמי שעבה יותר בערכים של מסך הוא גדול יותר ופנימי יותר. שהפנימיות דבר יותר טוב אבל את הפנימיות מודדים על פי גודל המסך. המסך הוא בחינת התמודדות עם המציאות. ההתמודדות נבחנת ביכולת שלי מצד אחד לראות את המציאות, להרגיש אותה, לחוות את הקיום שלה ויחד עם זאת להתמודד איתה כך שאני מביא אותה להבנייה הנפשית שלי ולא לפירוק הנפשי שלי.
בן אדם רואה חס ושלום שואה, האם מתפרק מזה? זה קשה באמת, מצבים שאתה מרגיש שפגעו בך, בחבריך, בילדיך. יש אנשים שעוברים טראומות. ממה נובעת הטראומה? למה בן אדם לא יכול להתמודד? לפעמים בדברים קטנים בני אדם לא יכולים להתמודד. עשו להם דו"ח תנועה, כל היום שלהם השתבש. למה? כי אין להם מסך להתמודד עם דו"ח תנועה. או שמישהו בעבודה לא אמר להם שלום. אמרו לילד בכיתה שהוא שמן, הוא לא יכול להתמודד עם זה. זה קשה. זה לא פשוט. השאלה היא איך אנחנו מגדלים את עצמנו?
היכולת שלנו להיות אנשים גדולים ופנימיים תלויה ביכולת המסך דהיינו יכולת ההתמודדות.
יכולת ההתמודדות שלנו תלויה מהיכולת שלנו לפעול שלא בצורה אוטומטית. לדחות את התגובה המיידית שלי ולנהל אותה. לראות איך אני משתמש בה להמשיך לבנות את עצמי כאדם. שאדם נקרא אדם אוהב, מתחבר, מחובר לה' ית'. ממשיך לנוע לכיוון מטרות חיי. לכיוון התכלית שהצבתי כמטרה. ואם אין לי כח, אני מרגיש שמאבד את הכח הזה, אני צריך להאשים את המערכת, צריך להאשים את הקב"ה, צריך להאשים את כולם…. ואני יכול לייצר רציונליזציה שלמה למה המערכת לא בסדר. במקום לומר זה מה שהקב"ה שלח אלי, אין לי עניין להאשים את המערכות. אלא יש לי עניין לבנות את עצמי ולאמן את עצמי. בא לי משקל של 50 ק"ג, אם יש לי כח להרים אותו, זאת אומרת שהפנימיות שלי תגדל. אין לי כח להרים אותו, זאת אומרת שהפנימיות שלי לא תגדל. אני אלך וארים 30 ק"ג אבל אני לא אאשים את המשקולת….
עולם א"ק הוא העולם הפנימי ביותר שיש לו מסך שהעוביות שלו היא של בחינה ד' לכן הוא מבריח דהיינו מחבר בין אינסוף עד עולם הזה. לעומתו עולם אצילות הוא עולם שהוא פחות עבה, יותר זך, לכן הוא יותר שפל. להגיד על אצילות שפל זה קשה. אבל כך כותב בעל הסולם רק כדי להבין את היחס. הוא שפל מא"ק, חיצוני לו ונמוך ממנו.
העולמות נראים באופן הזה שכל הזך מחברו, מצד עוביות הוא חיצוני לו.
שבעולם עשיה שמי שנמצא במקום נמוך יכול להתמודד רק עם דברים שמאד מאד רחוקים ממנו, או עם דברים שנמצאים אצל אחרים או שלא כל כך חשובים לו. אבל אם מתחילים לגעת לו בדברים ששייכים לו או שיש לו בהם השתוקקות, הוא כבר לא יכול לגעת בהם, הוא לא מסוגל, הוא צריך שיעשו בשבילו, צריך שיעזרו לו . זה לא נורא לבקש עזרה אם צריך אבל תדע את מקומך ואם אתה רוצה לגדול, תגדל ותעלה בעולמות, תעלה במדרגות. איך עולים במעלות? על ידי זה שאתה נהיה אדם יותר פנימי.
מה זה אדם יותר פנימי? לא עיגול יותר פנימי. לא בהמה יותר פנימית. בהמה יותר פנימית מרגישה השתוקקות מאד מאד גדולה והיא יודעת להרגיש השתוקקות. זו בהמה פנימית. מה זה אדם פנימי? שיש לו יכולת התמודדות וזה מצריך מחשבה. איך לחשוב על הדברים. האם המחשבה שלי טמונה באידאל שלי? יש לי בינה יציבה. ולא משנה מה קורה. גם את זה אני מחבר לי לדרך. צריך כח בשביל זה. לא כמה ידיעות יש לי, לא כמה אני יודע לצטט פסוקים, לא כמה למדתי, רק זה. זה מה שקובע את פנימיות האדם- עוביות המסך.
סיכום בנקודות שיעור 21 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
הסתכלות פנימית פרק א' – ב' עמוד נ"ז ז' סיון תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
1. מידת גודלו של הכלי דיושר הנקרא או"ח תלוי בשיעור העוביות שיש במסך.
2. המפגש שלנו עם העולם מגלה את הכלים דעגולים שבנו המייצגים בנפש את ההשתוקקות שלנו.
3. ככל ששיעור העוביות שבמסך הוא פחות, כך גובה הקומה יותר קטן והגילוי הפנימי הוא יותר קטן.
4. העולמות הנלמדים שנקראים א"ק ואבי"ע הם כנגד פנימיותו של צד האדם שבנו, דהיינו יכולת ההתחברות שלנו לבורא על פי בחירתנו ביתר דבקות.
5. עולם א"ק הוא העולם העליון ביותר והפנימי ביותר, המחבר בין הא"ס עד נקודה דעוה"ז, היות והמסך שבו משתמש בעוביות של בחינה ד', דהיינו העבה ביותר.
6. עולם האצילות חיצוני וקטן מעולם א"ק היות ועוביות המסך שבו משתמש הוא רק מבחינה ג, הקטן במדרגה אחת מעולם א"ק.
7. להיות אדם פנימי זה אומר להיות אדם בעל יכולת התמודדות עם מציאות שאדם פוגש. ככל שיכולת ההתמודדות גדולה יותר, האדם פנימי יותר.

אין תגובות

להגיב