הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד סא | שיעור 25

910

סיכום שיעור קצר שיעור 25 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
הסתכלות פנימית פרק ג' עמוד ס"א י"א סיון תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
– היום למדנו כהמשך לפרק הקודם, את התחלת הלימוד של המבנה של הכלי דאור חוזר. בפרק הקודם למדנו שהכלי דאו"ח החליף את הבחינה הד' שהיא היתה הכלי לפני הצמצום.
– החליף את המלכות שהיא היתה הכלי בעיגולים
– היות והיה צמצום והכלי נפסל מלהיות כלי וג' הבחינות הקודמות לא יכולות להיות כלי כי הם עוד לא התהוו לרצון שלם, לכן היינו צריכים כלי חדש.
– הכלי החדש נקרא כלי דאור חוזר. עליו אנחנו רוצים לדבר היום.
– הכלי דאור חוזר בנוי מג' הבחנות: מעצם החומר , מכח הצמצום והמסך. שכל אחד מהן נלמד בנפרד. היום אנחנו רוצים להתעסק בעצם החומר.
– עצם החומר בנוי מד' הבחינות דאור ישר. הספירות הן הצורה של החומר והנרנח"י זה האור המתלבש בכלי.
– עצם החומר שהן ד' בחינות, הן בנויות כך שכל סיבה עליונה היא סיבה לבחינה התחתונה ממנה. אז כתר סיבה לחכמה. חכמה סיבה לבינה ובינה סיבה לז"א וז"א סיבה למלכות. עד כאן מה שלמדנו.
– כל החידוש של היום הוא בדבר אחד. איך נוצר המעבר הזה. איך נוצרת התנועה?
– ופה אני מבקש שתהיה לנו תובנה בדרכי הלימוד. יש לעיתים שנלמד מצב. יש שנלמד תהליך. פה רוצה ללמד אותנו תהליך: איך עוברים מכתר לחכמה, מחכמה לבינה וכן הלאה.
– אז אומר לנו שנוצר תהליך. שכשהעליון מתגבש להבחנה עצמית מההבחנה העצמית שלו, הוא נותן לתחתון. מה שהתחתון מקבל מהעליון זה עוד לא הופך להיות ההבחנה העצמית שלו, זה הופך להיות מה שהעליון נתן לו. זה רק שורש לההבחנה העצמית שלו.
– איך הוא מתגבש לההבחנה העצמית שלו, אז זה נהיה הוא .
– אני מספר לחברי ידיעה, למשל הייתי בים, ראיתי את השקיעה, חשבתי על דמדומי האדם בעולמו ואיך עתיד אחרי הלילה, אחרי ההסתר להתחדש והסתכלתי על השקיעה ובהתחלה זה עשה לי עצבות שהשמש שוקעת אבל אחר כך זה מילא אותי שמחה. כך אני מספר לחברי. כי ראיתי גם את הזריחה בשקיעה אז זה מילא אותי בשמחה.
– עכשיו חברי שמע את זה. אם הוא לקח את הידיעה הזו וזה יצר בו התפעלות, זה שלו
– אם לא, אז נתתי לו רק שורש להתפעלות כלשהי. אבל אם לא עשה איתה כלום, זה לא הפך לחלק ממנו. זה ידיעה שנמצאת אצלו.
– הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על המציאות ואנחנו לא בונים אותה כחלק מאיתנו, זה עובר לידינו. ולדאבוני, הרבה מהמציאות עוברת לידינו, לא חיים את הדבר. אתה בא לתפילה, ללמוד, למפגש. כמה שאתה יכול לחיות את זה זה הופך להיות חלק מהעצם שלך. ומה זה לחיות את זה? שאתה תקבל אור בזה. מבחינה טכנית איך זה עובד?
– שכל מלכות דעליון הופכת להיות כתר בתחתון.
– דהיינו שאם יש לי את כתר.
– אז הוא בנוי משורש ומלכות.
– מה שהוא עושה הוא נותן לחכמה את השורש של חכמה
– ומהשורש נבנית המלכות.
– אם היא קנתה את העצם
– אז היא יכולה לתת מהעצם שלה לבינה.
– מה היא נותנת לבינה? את שורש הבינה
– ולבינה יש גם את העצם של בינה
– שהיא המלכות שלה.
– אז כל בחינה אנחנו רואים שיש שורש והמלכות שלה.
– את השורש שלה היא מקבלת מהעליון.
– והעצם שלה זה כשהיא מקבלת את ההארה
– שזה ההתפעלות שלה.
– עכשיו יפרט לנו את זה קצת.
– למדנו רק משהו על עצם החומר. שיש לכל חומר את מלכות דעליון ועצם התחתון. בגלל שזה בכלל החומר בנוי כך, אז גם כל פרט שבחומר בנוי כך.
– מה זה כל פרט שבחומר? כח"ב תו"מ שהם מהווים את עצם החומר.
– אז כל אחד בנוי מהסיבה מהעליון ומהמלכות.
– שאלה – כשאדם נותן מעצמו אז העצמי שלו מורכב גם מהסיבה שלו. איך יודע שנותן במזוקק רק מעצמו?
– תשובה- – לא יודע. מתי ידע? רק כשיהיה לו אני אמיתי. כל זמן שאין לו אני אמיתי, והוא נתון רק לאחרים אז אין לו עצמו. רק אחרי שיודע להתפעל בצורה נקיה ולא משחק בלהתפעל או בלהראות לאחרים ממה מתפעל. האם יכול להיות אותנטי ולראות מה זה באמת עושה לו? אולי לא אוהב את השקיעה?
– בקדושה חכמה יודעת מה היא רוצה. לכן אחד התנאים הראשונים הוא שהאדם ידע בדיוק מה הוא רוצה. ההתפעלות צריכה להיות נקיה. צריכה להיות אוטנתיות, שלמות פנימית של האדם, זה מי שאני. אני לא רוצה להיות מישהו אחר, גם אין טעם שאני אהיה מישהו אחר. אבל אצלנו עם הקליפות זה מאד מעורבב. האנשים לא פועלים את עצמם.

סיכום בנקודות שיעור 25 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
הסתכלות פנימית פרק ג' עמוד ס"א י"א סיון תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
1. הכלי של האור חוזר מורכב מג' בחינות: עצם החומר, כח הצמצום והמסך.
2. עצם החומר הוא ד' בחינות דאור ישר כתר, חכמה, בינה, זעיר אנפין ומלכות שנקראות גם בחינת שורש א' ב' ג' ו-ד'.
3. בכל מבנה של חומר, יש בו מה שקיבל מעליונו, מהסיבה שלו, ומה שהוא עצמו.
4. הכלל שאמרנו בג'(3) נכון גם לפרטי החומר, דהיינו לד' בחינות שהזכרנו בנקודה השניה.
5. לדוגמה חכמה, או בחינה א', בנויה מהשורש שלה, שקיבלה ממלכות דכתר, ומההתפעלות שלה עצמה, דהיינו כשקיבלה את האור שלה, שהיא נקראת מלכות שלה.
6. כדי שלאדם יהיה אני אמיתי שלו, הוא צריך לפעול באותנטיות בלי לנסות לחיות מה שאחרים רוצים שיחיה. אם לא כך, לא תהיה שום משמעות לאני שלו, לא תהיה לו מלכות וזה יגרום גם לחוסר משמעות עצמית, שגורר חוסר ביטחון, וגם לאי נצרכות של הכלל בו וזהו הנקרא מוות נפשי.

אין תגובות

להגיב