הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד סג | שיעור 27

1505

סיכום בנקודות שיעור 27 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
הסתכלות פנימית פרק ד' עמוד ס"ב- ס"ג י"ד סיון תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
1. ישנה הנאה מותרת וישנה הנאה אסורה.
2. ההנאה מתחלקת לד' בחינות כנגד חכמה בינה ז"א ומלכות.
3. הנאה מורכבת משני ערכים:
א. הראשון – האפשרות או אי האפשרות להיות במציאות הזו.
ב. השני – מהתעוררות התשוקה לאותו הדבר או אי התעוררות התשוקה.
4. ארבעת הבחינות הן:
א. בחינה א'- היא לא אפשר ולא כמכוין
ב. בחינה ב'- היא אפשר ולא כמכוין
ג. בחינה ג' – היא לא אפשר וכמכוין
ד. בחינה ד – היא אפשר וכמכווין
5. כולם מסכימים שאין איסור בהנאה שבבחינה א' וכולם מסכימים שיש איסור על הנאה אסורה בבחינה ד'. בבחינה ב' וג' יש חולקים.
6. על כל אדם לנהל את הנאותיו, הן המותרות והן האסורות, כי תכלית האדם היא להנות מהמותר ולכן אם אפשר להנות, אסור לו להבטל מהנאה.

אין תגובות

להגיב