הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד סז | שיעור 31

1144

סיכום בנקודות – שיעור 31 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
הסתכלות פנימית פרק ה' עמוד ס"ז י"ח סיון תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

1. למדנו בשיעור הקודם שהבחינה ד' שהתגלתה בדרך של סיבה ומסובב לאחר הצמצום היא יתרון ולא גרעון היות ובאה מבחירה ביתר דבקות.
2. הבחינה ד' היא היחידה שאיתה אפשר למשוך שוב את האור כדי ליישם את מה שבחרנו בו, דהיינו לבנות יחד, לבנות אהבה.
3. היות והמשכת אור היתה עם בחינה ד', שאסור לקבל בה מפאת הצמצום, חייב כח מעכב, הנקרא מסך.
4. עיקר הגורם להמשכת אור הקו, דהיינו כדי לקבל בע"מ להשפיע, הוא כח המסך שעשתה מחדש כלפי האור.
5. ההשתוקקות, שהוא דבר הצמצום, דהיינו העיגול, נעשה למציאות נפרדת ועליה התווספה מציאות של הקו, של המסך.
6. המסך והשימוש בו הוא מחויב היות ורצון שיש בעליון נעשה שליטה והכרח בענף היוצא ממנו, על כן מי שמקבל בלי מסך הוא עבריין, כי הוא עובר על החוק.

אין תגובות

להגיב