הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד סט | שיעור 33

871

סיכום בנקודות שיעור 33 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
הסתכלות פנימית פרק ו' עמוד ס"ט כ"א סיון תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
1. בשיעור זה אנו לומדים על החשיבות הגדולה שיש בלחבר בין ההשתוקקות לבין האידאל.
2. האור חוזר מתחלק לעשר ספירות, כפי שמתחלק האור ישר, על פי מה שהוא מלביש את האור ישר.
3. הבחינה ד' עצמה מתחלקת לע"ס כאשר היא מחזירה את האור למקורו, דהיינו מחזירה את ההשתוקקות על ידי מסך.
4. בע"ס דאו"י, המגלות את ההשתוקקות, ככל שיש התרחקות מהמאציל, דהיינו מהכתר, אז הבחינה היא פחות חשובה, דהיינו הזך יותר, חשוב יותר, העבה יותר, דהיינו ההשתוקקות הגדולה יותר, היא פחותה בחשיבות.
5. באור חוזר, דהיינו בהתנגדות להשתוקקות, ככל שהיא עבה יותר, דהיינו דוחה השתוקקות גדולה יותר, היא חשובה יותר. ככל שהיא דוחה השתוקקות קטנה יותר, דהיינו היא זכה יותר, היא פחות חשובה.
6. המלכות דאו"י היא כתר דאו"ח והיות והמלכות מייצגת את הנאצל, הנאצל הופך להיות כמו שורש ומקור להיות שותף לכל הבריאה כולה.
7. ככל שיש השתוקקות יותר גדולה ויש מסך, ניתן לייצר כלי יותר גדול לאהבה. ככל שההשתוקקות קטנה יותר, האפשרות לייצר כלי לאהבה, קטנה יותר. כלי האהבה נקרא כלי דאור חוזר.

אין תגובות

להגיב