הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד עג | סיכום שיעור 37

668

סיכום בנקודות עמוד עג, שיעול 37
בפרק ז למדנו על הדרך לייצר כלים, שהם ע"י זיווג דהכאה ולאחר מכן ביטוש שמקדם אותנו להמשיך לייצר כלים ועל הנקודות שהם הפרצופים שנוצרים בדרך הסתלקות האורות והזדככות המסך
2. בפרק ח' אנו למדים את היחס והתנועה בין האורות לכלים
3. ככל שהכלי עבה יותר, ובקדושה מחויב שיהיה לו גם מסך עבה יותר – הוא מושך אור גדול יותר.
4. ככל שהכלי זך יותר, הוא יכול לקבל אור גדול יותר.
5. כניסת האורות לכלים היא עפ"י החוק שמצד הכלים, הכלי העליון נגדל תחילה ומצד האורות האור התחתון נכנס תחילה.
6. כאשר יש לנו רק כלי אחד (כתר) מתקבל רק אור הנפש בכלי הכתר.
7. כאשר יש לנו ב' כלים (כתר וחכמה) יתלבשו ב' אורות נפש ורוח. כאשר אור הרוח בכלי דכתר ואר הנפש בכלי דחכמה.
8. למרות שכלי עבר יותר מושך אור גדול יותר, לא הוא שיקבל את האור הזה, אלא הכלי היותר זך ממנו. כפי שראינו שאם חכמה מושכת את אור הרוח, הכתר מקבל ולא היא.
9. שהבן שואל את האב שאלה, דהיינו מושך אור, האבא, שהוא כלי זך יותר, מקבל הארה גדולה יותר. והבןו למרתו הוא משך את האור, מקבל הארה קטנה יותר. 'כמו שכתוב ומתלמידי יותר מכולם'


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב