הדף היומי בתע"ס | חלק ב' עמוד עז | שיעור 41

838

סיכום בנקודות שיעור 41 – תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ב'
הסתכלות פנימית פרק ט' עמוד ע"ז ל' סיון תשע"ט
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

1. כל הע"ס דאור חוזר הן ממטה למעלה, דהיינו שהמלכות, האני, הוא המקור לאור חוזר.
2. האור חוזר הוא הגבול, שמאפשר את הביטוי של האידאה, והיות וכל המציאות, הן הגשמית והן הרוחנית, באה לבטא את האידאה, לכן מחוייב להיות אור חוזר בכל חומר ובכל תנועה נפשית שהיא.
3. היות וכל הספירות דאור חוזר עוברות דרך המלכות, והיות ואין העדר ברוחני, על כן במלכות ישנן עשר ספירות דאור חוזר וביסוד תשע וכו' עד שבכתר יש ספירה אחת דאור חוזר.
4. כל אחת מהספירות בנויה משילוב שונה של התפשטות והגבלה דהיינו אור ישר ואור חוזר, שהשילוב הוא הקוד של אותו חומר בבריאה ובנפש האדם.
5. כתר בנוי מתשע בחינות דאור ישר ואחת דאור חוזר, חכמה משמונה דאור ישר ושתיים דאור חוזר עד שיסוד מתשע דאור חוזר ואחת דאור ישר ומלכות עשר ספירות דאור חוזר

41 –

עס דאוח שבאות לייצג את הגבול הן מלמטה למעלה.

הגבול כשנעשה בקדושה הוא לטובתנו. חופש זו היכולת להתגבר על תאווה ואז יש חופש בתוך הגבול ואז יכול לבטא מי שאני. לא חופש בלתי מוגבל.

רק לדבר עם גבול יש תוקף. אחרת יש התפשטות לכל עבר בלי מסגרת.

אם האדם לא שם לעצמו גבול בא הדין ומגביל אותו. הבחירה האישית היא דבר אמיתי, רצוי ונדרש. הבחירה בגבול עושה גבול וכלי לאוח.

כשאדם מדבר מצד הגוף הוא מרגיש מחוייב. אם מרגיש מחוייב אז זה רק מצד הגוף.

הנשמה נמצאת במוח וטבעה הוא בחירה. היא בוחרת בדביקות באס.

המלכות עושה גבול ומגבילה את הגוף. לא איך שבא לך אלא עם עצירה והגבלה לפי החוק הרוחני. הבחירה האישית בגבול זה כבר עניין של הנשמה. מה דוחה כדי להתחבר לאאס בכלי דאוח.

אם בוחר במחוייבות המחוייבות הופכת להיות צד של הנשמה ונותנת שמחה. אחרת הבחירה היא מצד הגוף והנפש הופכת להיות מדוכאת.

הבחירה היא במחוייבות וממנה נוצר החופש, אחרת זו הפקרות. צריך לשלב את הבחירה עם המחוייבות. זה שילוב ימין ושמאל ואז נוצר קו אמצע מאוזן.

כשמדובר על אוי מדובר על תכונת ההתפשטות

אוח מדובר על תכונת התנגדות לקבלה.

בתכונות הנפש ההתפשטות היא כנגד החסד. אם מקבל מה שהוא רוצה הוא נמצא ברצון – גבורה.

סיכום – הגדרנו את היחס בין אוי לאוח. המציאות היא היחס ביניהם. ההקשר המיוצר בנפש בין התנועות. הרושם שמתעורר בין האור לכלי – בין הכוס למים למשל.

איך מסתכלים על המציאות? בכל תפישה יש צד הגבול וצד ההתפשטות. זה נמצא בכל מפגש עם החיים – מה הגבול ומה ההתפשטות. האם צריכה להיות עמדה ברורה לגבי המצב או שלא.

טכנית – אוי בא מלמעלה למטה ואוח מלמטה למעלה. לכן מלכות נקראת כתר לאוח. המקור של האור מלמעלה למטה הוא הכתר.

הגבול מלמטה הוא מלכות. ההגבלה היא מהנברא. לכן לא להתלונן על ההגבלות בחיים. אלה הבחירות האישיות. הבחירה היא לקיחת אחריות. בניית האוח. הבנה שההגבלה הנבחרת מבטאה את האידאה. ברוחניות הבחירות הן ההלכות.

אם נבין את ההגבלות הנבחרות נוכל להיות מאושרים בתוך המסגרת הנבחרת. אלו הבחירות שלנו. אנחנו לא חייבים. לכל בחירה יש את ההשלכות שלה ואותן עלינו להבין כשבוחרים.

במלכות יש עס דאוח, ביסוד 9, וכן הלאה.

סדר ההתכללות של אוי באוח הוא שבונה את התכונות הנפשיות.

ההתכללות היא יש 10 דאוח, ביסוד 9 דאוח, וכן הלאה. זה מראה על צד ההתפשטות וההגבלה.

ככל שהחומר יותר עבה כך צריך יותר גבול.

בנקודות:

  1. כל עס דאוח הן ממטה למעלה, דהיינו שהמלכות (האני) הוא המקור לאוח.
  2. אוח הוא הגבול של האידאה היות וכל המציאות הרוחנית והגשמית באה לבטא את האידאה לכן חייב להיות אוח בכל חומר ובכל תנועה נפשית שהיא.
  3. היות וכל הספירות דאוח עוברות דרך המלכות והיות ואין היעדר ברוחני, עכ במלכות יש עס דאוח, ביסוד 9 וכו' עד שבכתר יש ספירה אחת דאוח.
  4. כל אחת מהספירות בנויה משילוב שונה של התפשטות והגבלה – אוי ואוח, שהשילוב הוא הקוד של אותו חומר בבריאה ובנפש האדם.
  5. כתר בנוי מ9 בחינות דאוי וחאת דאוח. חכמה 8 אוי ו2 אוח וכן הלאה – יסוד 9 דאוח ו1 אוי, ומלכות עס דאוח.

אין תגובות

להגיב