הדף היומי בתע"ס – חלק ה | שיעור 1 עמודים רצ"א-רצ"ב – סיכום

907

שיעור 42 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות רצ"א רצ"ב – כ"ט מרחשון תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בחלק ה' אנו לומדים על התפשטות האורות של פרצוף ע"ב בכלים הריקניים שנשארו מגלגלתא
2. חלק זה נקרא מטי ולא מטי, דהיינו התפשטות האורות והסתלקותן, כך בעשר כניסות ועשר יציאות
3. במלכות דראש ישנם את כל השורשים של מה שקורה בגוף, ובמלכות של הפה, דהיינו מלכות דמלכות, בה מצויים כל השורשים.
4. היות והמלכות זה האני של האדם, צריך לקבל האדם אחריות אישי תעל כל מה שקורה לו בלב, וזה יוכל לעשות רק ע"י בחירה אישית שלו.
5. לאחר הביטוש, אור הזך שיצא מהמדרגה עומד מעל הגוף ומתחת לפה דראש.
6. אור הזך מאיר לרשימות דהתלבשות שנשארו בגוף הארה מועטת כדי חיותן.

חלק ה שיעור 1 עמוד רצא

חלק חמישי

ע"ס דעקודים בהתפשטות השניה

הנקראים מטי ולא מטי

* א) דע, כי להיות, שאלו הי"ס הנקראים עולם העקודים, הם אורות וענפים שיצאו מן הפה דא"ק, כנז"ל. והנה נודע שבאותה הפה עצמה, תהיה בתוכה, בחינת היוד ספירות שבה, ובספירה היוד שבה, הנקראת מלכות שבה, יש שם יו"ד שרשים של אלו היו"ד ספירות שיצאו לחוץ, הנקראים עולם עקודים. והם גם כן נקראים יו"ד ספירות מכתר ועד מלכות, והם שרשים לאלו הי"ס דעקודים שיצאו לחוץ. כי כן הוא בכל העולמות כולם.

אור פנימי

א) מלכות שבה יש שם יוד שרשים: כבר נתבאר ענין התפשטות כל פרצוף, שאור העליון, מתפשט מתחלה לזווג דהכאה על המסך שבכלי מלכות, ואור חוזר עולה מהמסך ולמעלה ומלביש על הע"ס שבאור העליון. והלבשה זו מכונה ע"ס של ראש. ואח"כ, מתרחבת המלכות, על ידי האו"ח שהעלתה, לע"ס מינה ובה, ממעלה למטה. והלבשה זו נקרא גוף, ובפרצופי א"ק נקראים עקודים. והנך מוצא, אשר המלכות עם הע"ס של או"ח שלה, הם הממשיכים ומאצילים את הע"ס של הגוף, ולכן נקראים הע"ס שלה, בשם שרשים, אל הספירות של הגוף.

ב) ונמצא, כי מ"ש לעיל, כשנסתלקו האורות אל המאציל, שנשאר אור הכתר תמיד דבוק עם המאציל ולא חזר לירד, הענין הוא, כי עמד שם למטה מן ספירת המלכות אשר בי"ס, הנקראים שרשים של העקודים, אשר כל העשר ההם, הם בספירת המלכות, אשר מכלל הי"ס של הפה עצמו דאדם קדמון. ונמצא כי היוד שרשים הנזכרים, הנה בחינת המלכות שבהם, היא אשר האצילה אלו הי"ס הנקראים עקודים, והיא נקראת מאציל אליהם.

ב) עמד שם למטה מספירת המלכות: כבר נתבאר, שהתפשטות הא' דעקודים היה בקומתכתר, משום שזווג דהכאה היה שם, במסך שבעביות דבחי"ד, ונודע, שקומת כתר הזו, אחר שנסתלק מהתפ"א דעקודים, שוב לא חזר לירד בהתפ"ב, אלא שנשאר במקורו במאציל, דהיינו המלכות של ראש, שהיא בחינת המאציל שלו, כמ"ש כאן הרב, וזה אמרו, כי עמד שם למטה מן ספירת המלכות, שבי"ס הנקראות שרשים דעקודים כלומר, שקומת הכתר הזו, שחזרה אל המאציל, דהיינו למלכות דראש, להיותו הענף של המלכות, וע"כ, כשחזר אליה, נמצא שעומד מתחתיה. וצריכים לדעת ההבחן בין המלכות דראש, שהיא בעלת המסך, שבה זווג דהכאה והאו"ח, ובין אור הכתר שעלה, שהוא בחינת אותו האור, שכבר היה מלובש בכלי, אלא שחזר ויצא משם, והוא עתה בחינת אור בלי כלי. וזכור זה לכל ההמשך.

ג) והנה כל היוד שרשים הנזכרים, פניהם כלפי מטה להאיר בעולם העקודים, על ידי אותו הכתר של העקודים, שנשאר שם תמיד תחת המלכות של השרשים כנז"ל. וכן הכתר העליון של השרשים, גם הוא חושק להשפיע בכתר של העקודים שעלה שם. כי לעולם חשק השרשים להאיר בענפים כי הם בניהם, ומאירים בהם די ספוקם כדי שגם הענפים שהם בניהם יזדווגו גם הם ויולידו תולדות.

ג) פניהם כלפי מטה להאיר בעולם העקודים ע"י אותו הכתר:  פירוש, כי גם אחר ההסתלקות של העקודים, צריכים הכלים דעקודים לקבל אור מן הע"ס של ראש, והיינו כדי להחיותן, שהיא הארה מועטת, המספקת כדי קיומם בלבד. והנה הארה זו המה צריכים לקבל באמצעות אור הכתר, שעומד מתחת המלכות דראש, כי זה הכלל, שכל הבא ומושפע להפרצוף, הוא מושפע על ידי ספירת כתר של אותו פרצוף, להיותו השורש העליון של הע"ס ההם. ולפיכך גם כאן, אע"פ שאור הכתר כבר נסתלק מהפרצוף, מ"מ אין הכלים יכולים לקבל את ההארה כדי להחיות, הנ"ל, זולת, ע"י אור הכתר, שעומד מתחת המלכות של ראש. כנ"ל.

סיכום: התחלנו בע"ה בס"ד את כרך ב' בתע"ס, מתוך ו' כרכים. התחלנו ללמוד את חלק ה' המדבר על התפשטות שניה שנקראת פרצוף ע"ב, ונקראת גם 'מטי ולא מטי' – מתפשט ולא מתפשט. הינו יוצא. אז באו עשר הארות ועשר יציאות שגרמו לתנועה. הכניסות והיציאות מספרות לנו על צורות ההרגשה שיש לנו בחיים.

עד כה למדנו בעיקר, בנקודות על התהוות הכלים, פה במטי ולא מטי לומדים על התהוות עולם הרגשות, ולכן חשיבות גדולה.

כמו שרואים ברגשות, אני מרגיש וזה הולך ובא, והרצון יכול להשאר קבוע, אבל הרגשות משתנים. על זה לומדים.

התחיל והסביר באות א' שהמלכות של ראש היא אחראית לכל מה שקורה בגוף. כי המלכות של ראש היא זו שעושה זיווג דהכאה. המלכות של ראש היא האני של האדם, המייצר או"ח, שיכול להיות שותף, שמבקש את היחד, שרוצה לפעול ע"פי האידאה, בו מצויים כל השורשים שמתפשטים ללב. מה שאתה מרגיש זה תלוי במה שקורה לך בראש. למלכות של ראש קוראים פה, בו יש את כל השורשים למה שקורה בגוף. כי היא המלכות. עוד אומר לנו שבמלכות הזו, היא גם מחולקת לע"ס וגם במלכות הפה בה מצויים כל השורשים. פירוט נוסף. באופן עקרוני למדנו באות א' שמה שיש במלכות כל מה שיש בגוף מצוי במלכות השורשים, בפה. עד כאן נקודה אחת.

עכשיו, היתה תנועה. באות ב' מסביר לנו שאחרי שהיה ביטוש והתפשט האור אז אור הזך יצא מהמדרגה, כי העביות של המסך נתמעטה. כח העיכוב שלו כבר לא יכול להיות, לא יכול לעשות גבול, אז לא יכול לבטא את דביקותו במדרגת יחידה. אז אור הכתר, אור הזך יצא מהמדרגה ולמה זה חשוב להזכיר שוב? כי יש תפקיד מיוחד לאור הזך הזה. אז כשיצא מהמדרגה רוצים לדעת לאן הלך. התשובה היא – למאציל שלו. המאציל של כל מה שקרה בגוף, אומרים שאור הזך התפשט בגוף. זה נגרם ע"י המלכות, הפה. לכן חוזר לפה. מספר לנו שעומד פה (ציור) תחת פה של מלכות דראש. 

היתה שאלה, איך יכול להיות שעומד אור בלי כלי, כך אומר בסוף או"פ של אות ב', שעומד אור בלי כלי, שהרי הסתלק מאור הע"ב שהוא הכלי, ועלה לראש. אז אולי נאמר שבראש נמצא באו"ח המלביש? אומר שאין לו כלי דאו"ח המלביש ולא יכול להתפשט לגוף. נמצא בראש בלי כלי. ראש בלי הכוונה היא בלי כלי פנימי, כמו שהאורות המקיפים היו בלי כלי, כי איך אומר שאו"מ היה בראש, גם הוא היה באו"ח המלביש. זה נקרא כלי חיצון – שעדיין לא יודע איך לקשר אותו ליישות שלי. 

מהו כן יכול לעשות, כמו או"מ, מעורר את הרצונות, וזה בא להסביר באות ג' – את התפקיד של האור הזה שהסתלק. האור שהסתלק מאיר לכל הרשימות שנשארו בכלים. הכלים האלה אם נצייר אותם אולי יותר נכון (ציור) בכל הכלים שנשארו מהעקודים שהם מפורטים לנקודות, נשארו רשימות דהתלבשות – זיכרון ממה שקיבלתי קודם ומה אני מרגיש עכשיו ממה שקיבלתי קודם. קודם קיבלתי אור הזך שהסתלק ועכשיו מאיר מרחוק לרשימות, והארה זו מרחוק של השורשים זה הארה מועטת כדי חיותם, כדי שתישאר איזושהי חיות ברצון. כי אני רוצה משמע אני קיים. לכן צריך תמיד לזכור שיש ב' סוגי הארות – הארה אחת שהיא הארה כדי לרצות, כמו אני צריך להרגיש שאני רעב. והארה שניה – אור שמתלבש בכלי, הינו שארגיש שבע. גם צריך להרגיש רעב, ואחרי שאוכל להרגיש שבע. ב' סוגי אורות. אור רק להרגיש את הרצון נקרא הארה מרחוק לרשימה דהתלבשות. שזוכר את הדבר. כשעושה בפועל זה האור שמתלבש בכלי. 

שיעור 1 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום כללי של השיעור עמודים רצ"א- רצ"ב . כ"ט מרחשון תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
בס"ד התחלנו את כרך ב' מתוך ו' הכרכים והתחלנו ללמוד את חלק ה'.
חלק זה מדבר על התפשטות שניה שנקרא פרצוף עב .
נדבר על המושג מטי (מתפשט) ולא מטי (לא מתפשט)
ישנן 10 הארות ו10 יציאות. הארות הן צורות ההרגשה שיש לנו בחיים.
אם עד כה למדנו על הכלים איך הם מתהווים, לומדים כאן על עולם הרגשות איך הוא מתהווה.
רגשות משתנים לעומת רצונות שיכולים להישאר קבועים.
המלכות של ראש אחראית לכל מה שקורה בגוף.
מלכות דראש היא האני של האדם המבקש את היחד, המייצר אור חוזר. בה נמצאים כל השורשים.
למלכות דראש קוראים פה, שבה כל השורשים למה שקורה בגוף.
במלכות כל מה שיש בגוף מצוי בה.
ואז היתה התנועה שמוסברת באות ב':
אחרי שהיה ביטוש, אור הזך יצא מהמדרגה כי כח העיכוב שלו המתעט .
יש תפקיד מיוחד לאור הזך הזה.
לאן הלך אור הזך? למאציל שלו-
מי המאציל שלו? מי גרם לו להתפשט? המלכות דפה.
איך יכול להיות שעומד אור בלי כלי?
(כי הרי הסתלק מאור העב שהוא כלי ועלה לראש, הוא הרי לא נמצא באור חוזר המלביש….)
הוא נמצא בראש בלי כלי. כמו שהאורות המקיפים היו בלי כלי.
זה נקרא כלי חיצון- כלומר עדיין לא יודע איך לקשר אותו .
באות ג' בא להסביר מה התפקיד של האור שהסתלק- הוא מאיר לכל הרשימות שנשארו בכלים .
מהי רשימה דהתלבשות- זיכרון ממה שקיבלתי קודם.
אור הזך מאיר מרחוק לרשימות האלה- היא הארה מועטת כדי חיותם.
אני רוצה משמע אני קיים- יש ב' סוגי הארות
א. הארה אחת כדי לרצות – להרגיש את הרעב
ב. הארה שניה אור שמתלבש בכלי- כדי להרגיש שבע
רק להרגיש את הרצון- הוא ההארה מרחוק לרשימות דהתלבשות.
שאלה- אור הזך שמאיר בלי כלים עומד בראש ומאיר לרשימה דהתלבשות?
תשובה- כן. בראש . ויש מיקום מדויק בראש. מתחת לפה מעל הגוף.
שאלה- אז האם רשימה תמיד צריכה אור מקיף כזה שיעמוד בחוץ וכביכול יזכיר לה?
תשובה- כן. זה נכון וזה נקרא להרגיש את הרצון. או אור כדי חיותה
שאלה כלי חיצון. מה ההבדל בינו לבין רשימה? כי הרי רשימה היא גם ללא קבלת אור בגוף….
תשובה- שכלי חיצון הוא בראש והרשימה דהתלבשות בגוף.

שיעור 42 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ה'
סיכום בנקודות רצ"א רצ"ב – כ"ט מרחשון תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בחלק ה' אנו לומדים על התפשטות האורות של פרצוף ע"ב בכלים הריקניים שנשארו מגלגלתא
2. חלק זה נקרא מטי ולא מטי, דהיינו התפשטות האורות והסתלקותן, כך בעשר כניסות ועשר יציאות
3. במלכות דראש ישנם את כל השורשים של מה שקורה בגוף, ובמלכות של הפה, דהיינו מלכות דמלכות, בה מצויים כל השורשים.
4. היות והמלכות זה האני של האדם, צריך לקבל האדם אחריות אישי תעל כל מה שקורה לו בלב, וזה יוכל לעשות רק ע"י בחירה אישית שלו.
5. לאחר הביטוש, אור הזך שיצא מהמדרגה עומד מעל הגוף ומתחת לפה דראש.
6. אור הזך מאיר לרשימות דהתלבשות שנשארו בגוף הארה מועטת כדי חיותן.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב