הדף היומי בתעס חלק ט' | שיעור 1 עמוד תש"א – תש"ב

119

סיכום בנקודות שיעור 1 חלק ט'
1. בחלק ט' אנו לומדים את בניית הנקבה הכללית באצילות, שדרכה נבנה אח"כ את ז"א ונוקבא ועולמות בי"ע.
2. בפעם הראשונה להולדת הקטנות נעשה הזיווג קר לפי רצון העליון מבלי השתתפות התחתון – זיווג זה נקרא סליק ברעורתה.
3. הזיווג נעשה בעליון כי לא היה תחתון שיוכל לבקש.
4.עליון נק' זכר ובחי' משפיע. התחתון נקרא נקבה ובחי' מקבל. ע"כ כאשר הזיווג נעשה רק לפי רצון העליון הנק' זכר נק' זיווג זה זיווג זכר בלי נקבה. אין הכוונה שאין נקבה, אלא שאין תחתון שמבקש שנקרא נקבה וזה נעשה רק ע"י העליון שהוא הזכר והתחתון נמצא שם כרשימות.
5. לצורך הגדלות התחתון שהוא כבר קיים והוא קטן – הוא עולה לבקש גדלות והיות וכך יש כבר נקבה שהוא התחתון שהוא שותף לזיווג.

תובנה מחלק ט׳ – שעור 1

ברוך השם זכינו לסיים חלק ח׳ ולהתחיל היום חלק ט׳.
זוהי זכות עצומה ללמוד את כתבי בעל הסולם דרך רבינו, שמאפשר לנו לגשת לנלמד באופן עמוק ומדוייק וממלא אותנו גם בעבודת נפש נכבדת.

חלק ט׳ יעסוק בעיקר בבניית הנקבה הכללית של אצילות שבאמצעותה נבנה את זו״ן דאצילות ובי״ע.

כד סליק ברעותיה – עלה ברצון העליון
מלמדנו בעל הסולם שכל הולדה מתחילה בעליון – וזאת מהסיבה הפשוטה – שעדין אין תחתון שיעלה ביקוש.
הרשימות נמצאות בעליון – וברצון העליון לגדול נכלל גם רצונו להוליד את הרשימות הטמונות בו.
כך כל תחתון נולד למציאות הקטנות שלו מבלי שפעל משהו.
– לאחר לידתו ועם רצונו לגדול יעלה הוא מעצמו פעם שנית לקבל גדלות זו.

דוגמא:
האם בנושא ובכל דבר צריכים ההורים לשתף את הילדים?
תשובה: אם הדבר נוגע לצרכי קיומו של הילד ואין הוא מצוי במקום בו יכול לבחור נבונה אין הכרח וענין לשתף אותו בשיח. רק לאחר שיגדל ויתעורר בו הרצון והביקוש לגדול מעבר למצבים עצמם, לרכוש התייחסות נכונה, אז יש בהחלט מקום לשתפו.

 

 

תלמוד עשר ספירות חלק ט' שיעור 1 תמלול סיכום השיעור.

עמודים תשל"א- תשל"ב

היום התחלנו ללמוד חלק תשיעי.

מה לימד אותנו כאן?

קודם כל נגיד את הכללי

כשיש לנו מדרגה, שהיא נקראת ס"ג כי ס"ג מוליד את אצילות, הוא נמצא בגדלות.

הוא מוליד הולדה של עתיק, רק בגלגלתא ועיניים. יש לו אח"פ אבל הם לא בשימוש.

זה מצב של קטנות, הוא לא מוליד אותו בגדלות.

היות ועתיק לא היה, מה היה בס"ג?  היו רק רשימות. של כתר חכמה וכו' עד מלכות.

ס"ג הוליד את עתיק מתוך הרשימות שהיו אצלו. עתיק לא בא לבקש.

המצב שס"ג עושה זיווג כדי להוליד את עתיק – נקרא סליק ברעותא.

עלה ברצונו של ס"ג להוליד את התחתון. למה הוא רוצה להוליד את התחתון?  כי הוא רוצה להמשיך להתקדם. רוצה להמשיך לבנות עוד רצונות, עוד כלים, עוד פרצופים כדי להמשיך את התיקון. לכן, עלה ברצונו להוליד את הקטנות.

אחרי שעתיק הוא קטן, הוא אומר, עכשיו אני עולה למעלה לבקש. עולה חזרה לס"ג ואומר לו, ביקוש לגדלות.

זה נקרא עליית מ"ן. אז אנחנו רואים שלצורך הגדלות, עכשיו ס"ג עושה זיווג.

הזיווג הראשון לצורך ההולדה הראשונה זה נקרא זיווג זכר בלי נקבה. שאיך הוא נקרא?

סליק ברעותא.

זה נקרא זיווג זכר בלי נקבה שהוא זיווג בלי ביקוש מהנקבה, מהתחתון. אז אין ביקוש מהתחתון.

אנחנו נראה שצריכים מצב כזה, אבל זה מוליד רק את הקטנות של האדם. אבל הוא לא רוצה להישאר תמיד קטן, אז הוא עולה לבקש.

עכשיו הזיווג השני, הוא כבר לא זיווג כזה, לצורך ההולדה הוא כעת עושה זיווג של זכר ונקבה

ומזה עכשיו מוליד את עתיק. אבל כבר גלגלתא עיניים ואח"פ. גדלות עתיק. שהוא בא מזיווג של זכר ונקבה. למה? כי היה ביקוש. עכשיו עתיק גדול. יש לו גלגלתא, עיניים ואח"פ.

אותו הדבר יקרה עם אריך אנפין, עכשיו עתיק כשהוא כבר גדול יש לו את הרשימות רק מחכמה ומטה עד מלכות.

למה רק מחכמה?

כי על הכתר הוא כבר הוציא את עתיק.

אז עכשיו רוצה לעשות זיווג. עתיק עכשיו עושה זיווג זכר בלי נקבה. שזה נקרא סליק ברעותא. הוא מוליד את אריך אנפין. איך הוא מוליד אותו? בקטנות. ואת האח"פ אין לו. אבל כשא"א יש לו קטנות, אז הוא עולה למעלה לעתיק, ואומר לו, תן לי בבקשה גם גדלות. אז כשיש עליה שזה נקרא מ"ן, אז זה נקבה. כי מי זה נקבה? התחתון שעולה לביקוש.

אז כשיש נקבה הוא עושה זיווג זכר פלוס נקבה. הוא מוליד כבר את גדלות דא"א. אז א"א נולד כגדול שזה נקרא גדלות.

אז אנחנו רואים שלצורך גדלות יש עליית מ"ן לכן העליון עושה זיווג של זכר ונקבה. וככה קורה גם בין א"א לאו"א.

זה מה שלימד אותנו היום.

אז חשוב לזכור את המושג הזה. כשמולידים בקטנות, את הפרצוף, זה רק מרצון העליון.

עכשיו יש לזה הרבה השלכות. האם בכל דבר אני צריך לערב את הילדים שלי, או את התלמידים שלי כדי לקבל החלטה?

נגיד התלמידים שלי אומרים לי אנחנו החלטנו שעכשיו אנחנו רוצים את המבחן שלנו ולא בשבוע הבא. אז הוא אומר, מה זאת אומרת, איך אתם יכולים להחליט? זה בכלל לא קשור אליכם.

רק כשתהיה לכם איזשהי משמעות של מי שמכין מבחנים, יודע את המערכת, תוכלו להחליט. אתם אפילו לא נולדתם להיות מאלה שמחליטים. אין לכם נגיעה בזה.

יש עניין לעולם לשתף את התחתון בכל דבר, אבל לא צריך לשתף את התחתון בכל דבר, יש דברים שבהם העליון מקבל החלטה ולא משתפים בהם את התחתון. ההורים מחליטים החלטה ובאים ואומרים לילד. אם יש לילד כבר עמדה, אם הוא קטן, יש לו כבר איזשהי אישיות, לפי מה שנולד בו, אז אפשר לערב אותו. אבל יש דברים שהוא אפילו לא נולד אליהם הוא לא התוודע אליהם, הוא אפילו לא בנה את עצמו אליהם כקטן. לא כתינוק, לא כיונק, כקטן. לקטן יש הרבה משמעויות אבל לפני שהוא יודע, כיצד יכול להתערב. לכן יש דברים שאסור לנו להתערב בהם. למשל יש דברים רוחניים. קודם כל תיוולד, תהיה תלמיד חכם, אחר כך תעלה לביקוש לבקש גדלות. אם עוד לא נולדת, אתה אפילו לא יודע מה לבקש, אתה לא יודע אפילו מה להתפלל. אתה צריך רק שירחמו עליך, שיולידו אותך, ואדם אפילו לא נולדו לרוחניות, הם כבר רוצים להמציא תורות רוחניות. למה?  אז אנחנו רואים שיש לזה הרבה השלכות,  הן מצד העליון והן מצד התחתון.

בתוך הרעיון הזה הוא סיפר לנו כמה פרטים, שהם חשובים. אומר לנו, יש רצון כללי ורצון פרטי. הרצון הכללי הוא רצון של המלכות. כלל המלכות של הא"ס שאמרה שהיא רוצה יתר דבקות. ורצון בפרטות זה רצון של מלכות שעלתה לבינה ובכל מדרגה ומדרגה היא עשתה רצון. כשהיא עלתה לבינה , מבינה ומטה יש את הרצונות הפרטיים האלה ורק משם יש את ההיכר של הנקבה. עוד נקודה שנוסיף, שיש שאלה שאם עתיק כבר עושה זיווג כדי להוליד את התחתון, את א"א למשל, אז הרי הוא עושה זיווג ע"ב ס"ג זה כדי שיקבל גדלות. הוא עושה את זה בשני שלבים עתיק כשהוא עולה למעלה, קודם מקבל את הגדלות שלו ואז עושה זיווג כדי להוליד את א"א. אז אומר, אם כבר עתיק קיבל גדלות, אז למה שלא יוליד אותו ישר גדול. כי הזיווג הזה שקיבל ע"ב ס"ג, אולי מתאים כבר, שאפילו ברשימות, הוא יוליד אותו כבר כגדול. כמו שנגיד, אם האמא כבר גדולה, אז שתוליד את הילד שלה, כבר גדול. למה לא מולידה אותו גדול? ועל זה אנחנו עונים שהגדלות של התחתון צריכה אור יותר גדול מהגדלות של האמא כדי להיות גדול.  אור ע"ב ס"ג צריך להיות יותר גדול. לכן זה צריך לבוא מהביקוש של התחתון. עוד נדבר על המושג הזה בהמשך.

 

 

 

אין תגובות

להגיב