הדף היומי בתע"ס חלק ט' | שיעור 2 עמוד תש"ג – תש"ד

162

תובנה מחלק ט׳ – שעור 2

הקשר המחויב בין כל עליון לכל תחתון
– לאחר שלמדנו בשעור הראשון את המושג ״סליק ברעותיה״ – עלה ברצון העליון.שהוא ענין שאין התחתון, שנקרא גם נקבה מעורב בלידתו, אלא כל הזיווג וההולדה משוייכים לרצון העליון – שהוא גם רצון מטרתי, באים אנו ללמוד את היחס הקיומי הבסיסי בין עליון לתחתון.
ראשית עלינו להבין כי בצ״ב נוצר קשר מחויב בין כל ב׳ מדרגות סמוכות כאשר אח״פ דעליון לא מתפקדים ונפולים בתוך גו״ע דתחתון. יוצא שהתחתון נבחן לפנימיות ומתקן והאח״פ דעליון לחיצוניים ולדרושי תיקון.
הקשר הזה יצר הרמוניה בין כל המדרגות עד לאינסוף. וההרמוניה אומרת שבזמן התיקון כל עליון מחויב להתייחס לביקוש של התחתון באופן הנכון כדי לבוא אל תיקונו השלם. וכל תחתון שהוא בחינת גוף כלפי המדרגה העליונה לא יכול להשתלם אילולא הקשר עם עליונו

על מנת להבין זאת למדנו 2 כללי יסוד ואלו הם:
א. כל הכחות והפגמים שישנם בעליונים מוכרחים להמצא בתחתון מהם.
– עם השתשלשלות קרן הבריאה והתרחקותה מהשרש נולדים עוד ועוד עולמות ופרצופים. מתגלים עוד פגמים שהיו קיימים בשרש אך לא היה להם היכר פרטי. התחתון מתאפיין בכך שבו מתגלה הכח (הפוטנציאל) והפגם (החסרונות) שהיו בעליון אך לא בהכרח נתגלו.
– כך יכול העליון ללמוד מהתחתון – הגוף, על החסרון שלא מעורר באופן רגיל בו עצמו. חסרון זה מגרה את העליון לתיקון שלו וגם משפיע ע״י כך אפשרות לתחתון לבוא אל תיקונו הוא.

כלל ב:
אחוריים דכל ט ספירות הראשונות ביחד נמצאים במלכות שלהם, וכן האחוריים דכל הפרצופים העליונים יחד נמצא בתחתון מהם.
– כמו שבאופן פרטי בין ב׳ פרצופים סמוכים נוהג הכלל הראשון כך בכל המציאות נוהג בכלל הב׳. שהתחתון בכל המדרגות שהוא האדם, ובעולמות- עולם עשיה, הם נושאים את כל החסרונות מראש ועד סוף כל המדרגות.

– ומהם החסרונות הללו?
חסרונות שבאים מהיתרון הגדול ביותר והוא: הבחירה ביתר דביקות. לכן כל תפקידם הוא לגלות בכל הפרטים את זאת הבחירה.

אין תגובות

להגיב