הדף היומי בתע"ס חלק ט' | שיעור 3 עמוד תשל"ה- תשל"ו

122

תלמוד עשר ספירות חלק ט' שיעור 3 תמלול סיכום השיעור.

עמודים תשל"ה- תשל"ו

היום עשינו סיכום על כל מה שלמדנו עד כאן.

 • מושג שנקרא סליק ברעותא- הקטנות של כל פרצוף נולדת בלי ביקוש מהתחתון אלא רק מרצון העליון. למה ? כי התחתון עוד לא קיים. זה למדנו בשיעור הראשון.
 • בשביל להשיג גדלות, התחתון צריך לעלות לעליון. משמע שהתחתון שותף. כדי שתהיה גדלות, התחתון שותף.

ואז למדנו בשיעור מספר 2 שיש ב' חוקים שהם מארגנים לנו את ההבנה, איך יכול להיות שמתקיימים שני הדברים האלה שדיברנו בשיעור הראשון.

מה מתקיים?

שכשהעליון מוליד הוא מוליד בפעם הראשונה בלי צורך שהתחתון יעלה אליו, ושכשרוצים גדלות אז התחתון עולה, אחרי שהוא קיים כבר.

איזה שני חוקים?

 • חוק אחד שאומר שהאח"פ של כל עליון נמצאים במקום גלגלת ועיניים של התחתון.
 • חוק שני אומר שהתחתון מחזיק את כל החסרונות שיש לכל העליונים ממנו.

בשיעור היום אנחנו רואים איך החוקים האלה פועלים.

אז כדי להבין את זה, לקח דוגמה של שלושה פרצופים

 • א"א
 • או"א
 • זו"ן

אז באיזה מצב אנחנו מתחילים לדבר בדוגמה שלנו ?

 • שא"א בגדלות
 • או"א בקטנות
 • וזו"ן עוד לא קיימים

אז אנחנו רוצים ללמוד שני דברים:

 • איך זה שהתחתון נולד בבחינת סליק ברעותא שרק העליון אחראי לזה?
 • ואיך נוצר מצב שהתחתון שהוא כבר קטן, עולה לעליון ומבקש גדלות ואיך הם קשורים אחד לשני.

אז אנחנו מדברים משלוש מדרגות:

 זו רק דוגמה. זה נוהג בכל המדרגות, ככה זה עובד. הדוגמה שלנו:

 • א"א נמצא בגדלות – יש לו גלגלתא ועיניים ואח"פ – זה מצב של גדלות
 • או"א נמצאים רק עם גלגלתא ועיניים- יש להם קטנות
 • הזו"ן נמצאים רק כרשימות

מי מחזיק את החסרונות של כולם, לפי חוק הב'?

או"א הם הכי תחתונים שקיימים.

איפה האח"פ של או"א? אין להם אח"פ.

מה כן יש להם? רשימות של האח"פ שלהם.

גלגלתא ועיניים כבר נתקנו. כשהרשימה כבר נתקנה להיות מעשית, אז נולד כבר גוף. אז התחתון כבר קיים פה. אז יש פה רשימות שהם האח"פ. (אבל רק מצד רשימות) ויש פה גם רשימות של גלגלתא ועיניים של זו"ן ואח"פ, ששייכים לאו"א.

 • עכשיו, כשאו"א עולים, הם רוצים גדלות, מהיכן יבקשו? מהעליון שלהם.
 • כלומר, אם הם כבר קיימים, אז הם הולכים לעליון לבקש.
 • מה הם מעלים? חיסרון- אני רוצה גדלות.
 • כל החסרונות נמצאים אצלם. אז גם החיסרון של א"א וזו"ן, כל הרשימות האלה, איפה הן נמצאות?
 • הן נמצאות באו"א- כי הוא מחזיק את כל החסרונות בבחינת רשימות.
 • אז הוא מחזיק את כל החסרונות ומעלה אותם לא"א. מה הוא העלה לא"א ?
 • העלה את הנקודה הזו שהם האח"פ והעלה גם את הנקודה הזו שהם הגלגלתא ועיניים לעלי עליון.
 • זה נקרא עלי עליון
 • ואו"א נקרא עליון
 • והזו"ן נקראים תחתון

יוצא שאת החיסרון של התחתון, שהוא רק רשימות בנתיים, מעלה העליון (כי העליון קיים כרגע כי התחתון עוד לא קיים)

 אז העליון שזה או"א מעלים את החסרונות ( שכרגע הם רק רשימות) כדי לבקש גדלות. אבל יחד עם החסרונות של הגדלות נמצאים גם הרשימות של הזו"ן, של גלגלתא ועיניים.

במצב הזה שהם מעלים אותם למעלה, אז א"א עושה זיווג בשביל או"א. שהוא עלה עם הגלגלתא ועיניים שלו (שאני לא שם אותם בסוגריים כי הם קיימים, זה מצב הקטנות שלו, או"א) הוא עולה למעלה לא"א ואומר לו- "תן לי גדלות". אני צריך לתת לך גדלות, אור שיוריד את הה' תתא הזו לפה.

כשאתה מוריד את הה' תתא הזו לפה, אז אני מאפשר לך רשימות כאלה, אני מעבר את הרשימות על ידי אור עבס"ג, בא"א, כדי לתת גדלות לרשימות שלך, לחסרונות שלך.

ואז ואז מוליד ואת כל החסרונות האלה, נותן לאו"א ואז יש לאו"א מצב של גדלות, של גלגלתא עיניים ואח"פ.

אז יחד עם זה, מה הוא נתן לו עוד? כי הגלגלתא ועיניים היו יחד איתו, של הזו"ן. אז הוא נותן אור גם לגלגלתא ועיניים האלה. אבל הם לא מקבלים את זה. מי מקבל את זה?  האח"פ מקבלים אור. גם בשביל עצמם וגם בשביל גלגתא ועיניים.

אז כשהם יורדים למקומם, אז הם כבר יכולים לעבר את הגלגלתא ועיניים ואז הם מולידים את הגלגלתא ועיניים דזו"ן. שזה נקרא- סוד אחים בכורים. איפה הם היו? כשהם עמדו יחד מצד הרשימות.

יוצא אם כך, שבפעם הראשונה שנולד זו"ן, הוא נולד בגלל שהעליון מחזיק גם את החסרונות שלו, וכשהוא רוצה לעלות מ"ן, להעלות ביקוש לגדלות, אז הוא עולה למעלה ומעלה גם את החסרונות של התחתון. וככה נוצר הסדר. בגלל זה זו"ן נולדים ראשונים. הנוקבא היא עולה יחד עם הזו"ן. בהתחלה היא לא באה לידי ביטוי מצד עצמה.

אין תגובות

להגיב