הדף היומי בתע"ס חלק ט' | שיעור 6 עמוד תשמ"א- תשמ"ב

117

תובנה מחלק ט׳ שעור 6

בשעור זה נבין את הקשר שיש בין 3 מדרגות סמוכות זו לזו על מנת שבסופו של תהליך יוולד התחתון.

שלושת המדגות נקראות:
1. עלי עליון
2. עליון – הוא גם בחינת הנקבה המקבלת את תיקון הרחם
3. תחתון – צד הב״ן שנשבר או התבטל בעולם הנקודים ועתיד לקבל עיבור כדי להיוולד.

במצב הראשוני העלי-עליון הוא בבחינת גדלות, העליון- קטן, התחתון – רשימות בלבד, טרם נולד.
על מנת להוליד את התחתון נצרך העליון לקבל גדלות הן מצד הכלים והן מצד האורות.
הוא עולה לעלי-עליון שם מקבל אור ע״ב-ס״ג (שנקרא ע״ב-קדם) לצורך קבלת הכלים דגדלות וכן לצורך התחתון. (בסוד אחים בכורים – שהבכור מקבל פי 2 – לו ולתחתון שלו)
לאחר מכן שב למקומו (מכיון ואין אשה מתעברת מביאה ראשונה – כלומר בעלי-עליון, אלא במקומה) ומעבר את התחתון ומולידו למקומו.

מצד החכמה:
העליון מקבל בחינת השלמת כלים בעלי עליון שנקראים – ע״ב-קדם
ע״ב-קד״ם -נחלק לב׳ שמות:
קד״ם – אור להשלמת כלים שמקבל העליון- האשה לצורך בניית רחמה שלה כדי שתוכל לעבר את התחתון
ע״ב – אור שמקבל העליון (האשה) לצורך הרשימות דתחתון המצויות בה.
– מכאן גם מובן שמה שמקבל העליון גדלות הוא לצורך עיבור התחתון.

המושגים קד״ם וע״ב הם בחינות אחוריים של שם הוי״ה (שמורים על בחינת דין).
ע״ב- אחוריים
קד״ם – אחוריים במילוי.

למה נועד עיבור הרשימות מבחינה נפשית?
להעלות את צד הבהמה -ב״ן- בחינות בריאה יצירה ועשיה – צד אומות העולם שבאדם למקום הלמעלה מהטבע – ולהולידו למקום של עולם הבחירה צד האדם שבאדם – בחינת ישראל.

אין תגובות

להגיב