הדף היומי בתע"ס חלק ט' | שיעור 7 עמוד תשמ"ג- תשמ"ד

153

1. בשיעור זה אנו לומדים על ההבדל בין מצב הקטנות של הנוקבא למצב הגדלות שלה.
2. נוצרה קושיה כאשר נאמר שגם במצב הקטנות היא מקבלת גבורות והרי גבורות זה עצם המלכות ואת זה היא יכולה לקבל רק בזיווג ובקטנות אין לה זיווג, אז כיצד היא מקבלת את הגבורות?
3. בקטנות היא מקבלת רק הארת גבורות וזה עדיין לא מכשיר אותה להיות נקבה שיכולה להוליד וזה ניתן ללא זיווג
4. נתינת עצם הגבורות ניתנים בזיווג על ידי נסירת הגבורות הזא ונתינתם למלכות שבזה היא קונה את היסוד והרחם שלה כדי לעבר את נשמות הצדיקים.
5. את בחינת הגבורות האלה מקבל הזא מבחינת אחים בכורים ורק לאחר שיורד למקומו נותן לה בשלב ראשון הארת גבורות לקטנותה ובשלב שני עצם הגבורות ואז היא יכולה לעבר את נשמות הצדיקים

אין תגובות

להגיב