הדף היומי בתע"ס חלק ט' שיעור 34 | סיכום | עמודים תשצה-תשצו

160

1. אנו לומדים על רחם הנקבה שנבנה בזמן הה' וזמן הו' מהתפתחות לצורך העובר
ברחם זה.

2. הרחם בנוי מב' דלתות וב' צירים ולכל אחד מהם יש תפקיד.

3. תפקיד ציר הא' הוא לצייר את הוולד ואין תפקיד של ציר הב' גם לצייר את הוולד,
מדוע? מכיוון שהעובר המדובר הוא לצורך לידת הקטנות וציר הב' הוא בגדלות.

4. אם כך מה תפקיד של דלת וציר הב' תשובה: נועד לשמירה לסגור מ (ם מקום

סגור שלא יאוחזו החיצונים.

5. במצב שהיא בוגרת שזה הזמן השביעי נקודת ההזרעה הנכנסת לתוך הרחם היא

באה משם מ"ב דהיינו מלמעלה מטבור והמ"ן שבא מהנקבה הוא בא מהשתוקקות

שבאה מלמטה מטבור שנקרא ו' ונקודה שזה ביקוש מצמצום א'. שב' בחינות אלו באו

בעולם הנקודים זה גרם לשבירה.

6. בצמצום ב' הרחם נועד לתקן את המ"ן דוכרין ומן נוקבין שלא יפלו ולא יצרו שבירה

ולכן צריך ללמוד מה יש ברחם שעושה את התיקון שלא היה בעולם הנקודים ועל זה

נלמד בשיעור הבא בע"ה

אין תגובות

להגיב