הדף היומי בתע"ס חלק ט' שיעור 44 | עמודים תתטו-תתטז

273

1. כל פרצוף שנולד זה נעשה על ידי כלי המעלה מ"ן של העליון שלו שהם האח"פ

2. הקטנות של התחתון הקשורה לאח"פ דעליון מתקיימים בג' מדרגות: נשמה חיה ויחידה. שמצד גובה הקומה הם ב' ,ג' ,וד'. כל אחת מקומות אלו צריכה את השלבים של עלייה לעלי עליון, קבלת העליון את האח"פ שלו. העלאה של המ"ן דתחתון לעלי עליון , קבלת אור עבורו, ירידה למקומו, ונתינה לתחתון בזיווגים לאט לאט עד שגומר לתת מה שקיבל בשבילו.
כל השלבים האלה קוראים בכל אחת מהקומות נשמה חיה יחידה.

3. נשאלת שאלה כיצד הנוקבא מקבלת בזמן הו' שלה את מנצפך הב' מאמא והרי אמא היא עלי עליון שלה, ולמדו כלל שכל מדרגה מקבלת רק מהעליון שלה.

4. לתשובה לעיל אנו זקוקים לב' ידיעות שהם: הראשונה: ז"ת דנקודים אינם יוצאים מהרשימות של העליון שלהם שהוא ס"ג אלא מהרשימות דנה"י דא"ק.
שגם הם עלו לראש הס"ג מפעת התכללות בב'-א' שעלו עם המסך של נקודות דס"ג לראש הס"ג. השניה: ג"ר דאצילות שונים במהותם מזו"ן דאצילות בכך שהם נובעים מהשורשים של ג"ר דנקודים שיצאו רק מהעליון שלהם דהיינו מב'-א' לעומת זאת זו"ן דאצילות יצאו מהשורשים של ז"ת דנקודים שהם לא יצאו מהרשימות של העליון שלהם שהוא ס"ג אלא מהרשימות של נה"י דא"ק.

5. הנחנו רק בסיס לתשובה לשאלה לעיל בשיעור הבא בלי נדר נענה עליה.

6. מצד השקפה יש לראות שהזו"ן מהווים את הבסיס לשכלול ולצורך כך חייב לערב נקודה יותר עליונה מאשר העליון ולא די בדבר הנגלה לעין אלא צריך את הנסתר שהוא העלי עליון.

אין תגובות

להגיב