עשר ספירות

806


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

1619

פרק ג שיעור 23 עמוד קכו'

פרק ז'

מבאר איך מלכות דאצילות ירדה והיתה לכתר בעולם הבריאה,

ובו עשרה ענינים:

א. בעולם הבריאה אין בראש א"א אלא חג"ת בלבד, וחסר כח"ב. ב. ראש דכל פרצוף אינו מתלבש בתחתון. ג. ב' בחינות יורדות ממסך שבעולם העליון לעולם התחתון: א) הע"ס דאו"י ואו"ח היוצאים מן המסך ע"י זווג דהכאה. ב) אור מלכות דמלכות שבעולם העליון הבוקע את המסך, ויורד להיות כתר בעולם התחתון. ד.בתחילה היתה מלכות גדולה כמו ז"א, וקטרגה, שרצתה לשלוט בלבדה, ונאמר לה לכי ומעטי את עצמך לרדת לעולם הבריאה ושם תשלוט. והיינו נקודת המלכות שנעשתה לכתר בעולם הבריאה. ה. בעת המיעוט נסתלקו ט"ס תחתונות ממלכות ועלו לשורשם לז"א. ו. אם ט"ס דמלכות מסתלקות מחמת פגם התחתונים, אז אינן עולות לז"א אלא נופלות לקליפות. ז. כמו שנקודת המלכות דאצילות ירדה ונעשתה כתר לבריאה, כך הוא בכל עולם ועולם. ח. בסבת מלכות דעליון הנעשית כתר לתחתון מתקשרים העולמות זה בזה. וג"ר דבריאה יכולות לעלות בשבת לעולם אצילות. ט. כשחושבים הנאצלים בפועל הם רק ד' דהיינו חו"ב תו"מ, וכשחושבים את השורש עמהם הם ה' דהיינו כח"ב תו"מ. י. ועד"ז בכל פרצוף ופרצוף ובכל ספירה וספירה נקרא העליונה מאציל והתחתונה נאצל, ויש בחינה ממוצעת ביניהן הנקראת כתר, הכל כמ"ש בהעולמות וז"ס אני ראשון ואני אחרון. כי כתר הוא אחרון בהעליון, והוא ראשון בתחתון.

ב' בחינות יורדות מעולם העליון לעולם התחתון: א) הע"ס דאו"י המלובשות באו"ח, שמתפשטות ע"י המסך בזווג דהכאה. ב) הבחינה האחרונה דעולם העליון, שהיא מלכות דמלכות, שיורדת ונעשית עתיק בעולם התחתון. והיא אינה מתפשטת ע"י האו"ח שבמסך,אלא בוקעת את המסך ויורדת .

* א) מצאתי להר' גדלי' הלוי ז"ל, א כי הג' הראשונות של הו' קצוות דא"א דבריאה, שהם חג"ת, אשר נשארו ב מגולין בלי התלבשות, הנה אלו הג' הם בסוד מסך. ופירוש הדברים הם כך, כי הלא ביארנו, כי בכל עולם מג' עולמות אלו יש להם מסך א', ואמנם המסך שבין אצילות לבריאה, כאשר עברו בתוכו דמות כל האורות דאצילות, לעשות כנגדן י"ס דבריאה, הנה אלו, ג לא בקעו אותו מסך ועברו בו, רק עבר בו אור שלהם דרך המסך ההוא, ונחקקו כל הי"ס של הבריאה. והנה גם ג' ראשונות של א"א דבריאה, שהם חג"ת, הם ג"כ עוברים דרך המסך ואינם בוקעים המסך, רק הם אור המתמעט עובר קצתו דרך המסך. אבל אותה הנקודה דמלכות דאצילות הנ"ל שירדה, להתלבש בג"ר אלו דא"א, הם אור עצמו של המלכות דאצילות, על כן הוא משברת ובוקעת את המסך עצמו, ויורדת ד ומתלבשת בג"ר דא"א (דבריאה).

א) עה"ס דבריאה כולן הן בקומת אור בינה, ואפילו כתר וחכמה (כנ"ל פ"ד אות ב')_ וכיון שקומת בינה דאצילות מלבשת על חג"ת דא"א, לא יוכל להמשך ממנו לעולם הבריאה זולת חג"ת נה"י שלו בלבדם, שהם ו"ק שלו. וע"כ נבחנים חג"ת דא"א דבריאה, לג"ר דא"א אשר שם, ויתבאר עוד במקומו.

ב) הראש דכל פרצוף אינו מתלבש בפרצוף התחתון, כי הלבשת התחתון מתחילה מפה דראש העליון ולמטה, כמ"ש במקומו. וכיון שחג"ת דא"א הם ראש, ע"כ הם מגולין בלי התלבשות.

סיכום:  התחלננו פרק ז' ועיקר הלימוד בא לבאר איך יצא פרצוף מפרצוף ובעיקר דבר מפתיע, שמבאר שיש משהו שבא מהעולם העליון לתחתון בצורה שנקראת בקיעה – לא מתחשב במסך. עובד דרכו בלי להתחשב בו.

אגב כך, מסביר לנו מה שעובר לא בדרך בקיעה.

שני דברים שעוברים מהעולם העליון לתחתון. עובר כפרצופים. יש מבנה של עולם הבנוי מא"א, או"א ז"א וזו"ן. למדנו שעובר בזיווג דהכאה. העליון עושה זיווג דהכאה עבור התחתון ועפ"י זה עוברים כל החוקים מהעליון לתחתון. רוצה לתת לנו ידיעה על צורת המעבר, ועוד ידיעה חשובה הנקראת שהמלכות דמלכות של העולם העליון יורדת לתחתון להיות בו עתיק. כלומר נעתק מהשגה, ועובר בצורת 'מסורת'. כי לא צריך לעשות זיווג דהכאה שלא פועל שם. עובר ובוקע את המסך וזה מסורת כי לא צריך בזה שכל. כך זה מגיע מהעליון. כמו שלמדנו במסכת אבות שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע ויהושוע לזקנים, והזקנים לנביאים והנביאים לאנשי כנסת הגדולה. כך המסורת עוברת מדור דור ולא צריכים שכל עבורה. זה נקרא בקיעה.

הכתר של עולם התחתון בנוי כמו העולם העליון, מעתיק וא"א. 

עתיק עובר מעולם לעולם בדרך בקיעה וא"א עובר בדרך של מסך. המסך הוא מחשבה. עולם המחשבה זה א"א. עולם האמונה הוא עתיק. הכתר בנוי משניהם – אמונה ומחשבה, ועתיק הוא גבוה מא"א, כך צריך שבכל עולם יהיה לנו עתיק המקשר בין העליון לתחתון, ועובר ללא בקיעה. הוא נקי שאין לעסוק בו במחשבה. בח' 'במופלא ממך אל תחקור'. זו הבח' העליונה.

על א"א אומר שעובר לתחתון עובר בזיווג דהכאה אבל לא הכל עובר. רק צד הגוף עובר. 

מה עובר? ע"ס מהוות ראש וגוף. הראש חב"ד. הגוף חג"ת נה"י שרק הם עוברים. זיווג דבח' ב'. על ג' לא מדובר. ההבדל בין הב' של אצילות לב' של בריאה – אומר ב' כי אצילות עושה זיווג על בח' ב' כי כל אצילות היא בח' ג. אז כדי שאצילות יתן לתחתון יכול לקבל רק על ב' ואז צריך לעבד ב' זה בתוכו. לכן לא נותן את כל הב' אלא רק את הגוף. זה ההבדל בין אצילות לבריאה.

אומר שחג"ת דאצילות שירד הופך להיות ראש לתחתון, לבריאה. יוצא שגוף העליון הוא נשמה לתחתון ונלמד בהמשך.

נתן לנו את זה כאן כדי שנבין את רעיון הבקיעה. שיש משהו שעובר כחוט השני בכל העולמות וזה העתיק שבלעדיו הקשר בין העליון לתחתון היה רק של מחשבה בלי אמונה.

אם היה רק קשר של מחשבה יכולנו לכאורה לפתור הכל רק במחשבה, אבל אומרים לנו שיש משהו שלא תלוי במחשבה ומיותר לנסות לחשוב עליו. יש משהו שבא מהעליון לתחתון בלי שום אפשרות להבין ולכן אין מה לחקור בו. 

סיכום קצר שיעור 23- תלמוד עשר הספירות- דף היומי- חלק ג' 

פרק ז' עמוד קכ"ו.  ג' אב תשע"ט

בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני

התחלנו היום פרק ז', עיקר הלימוד בא לבאר איך יצא פרצוף מפרצוף ובעיקר דבר מפתיע, שאנחנו לומדים פה, שהוא מבאר לנו שיש משהו שבא מהפרצוף העליון ומהעולם העליון לתחתון בצורה שנקראת בקיעה ,כלומר, שאינו מתחשב במסך. עובר דרך המסך בלי להתחשב בו .

אגב כך מסביר לנו גם על מה שעובר שלא דרך בקיעה. כי יש שני דברים שעוברים מהעולם העליון לעולם התחתון. משהו שעובר כפרצופים הרי יש איזשהו מבנה של עולם. שעולם בנוי מאריך אנפין, אבא ואמא וזו"ן. אז המבנה הזה צריך לעבור למטה. איך הוא עובר?

כבר למדנו בפרקים הקודמים שהוא עובר על ידי זיווג דהכאה. שהעליון עושה זיווג דהכאה עבור התחתון. ועל פי זיווג דהכאה שהעליון עושה עבור התחתון, על פי זה עוברים כל החוקים מהעליון לתחתון.

אז בא ומספר לנו כאן שבאמת זה קורה ככה

הוא רוצה לתת לנו איזשהי ידיעה על הצורה שהעליון עובר לתחתון. יחד עם זאת רוצה לתת עוד ידיעה שהיא מאד חשובה- שהמלכות דמלכות של העולם העליון יורדת לתחתון להיות עתיק במקום התחתון. עתיק זה אומר נעתק מהשגה ,זה אומר בצורה של מסורת. למה מסורת ?כי לא צריך לעשות על זה זיווג דהכאה.

הזיווג דהכאה לא פועל שם.

זה עובר ובוקע את המסך.

וזה מסורת כי לא צריך בזה שכל.

ככה זה בא מהעליון ,

ככה זה בא ממשה רבינו.

כמו שלמדנו במסכת אבות:

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע

ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים

ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה.

אז ככה המסורת עוברת מדור דור. ואנחנו לא צריכים שכל בשביל מסורת. זה נקרא בקיעה. ככה אנחנו רואים שהכתר של עולם התחתון בנוי כמו עולם העליון מעתיק ואריך אנפין. כמו שלמדנו בשיעור הקודם. רק יש הבדל בין עתיק ואריך אנפין .

מה ההבדל ביניהם?

עתיק עובר מעולם לעולם בדרך של בקיעה ואריך אנפין עובר מעולם לעולם בדרך של מסך.

אז מה זה המסך שעובר? מה זה אריך אנפין שעובר ?זה מחשבה.

עולם המחשבה  זה אריך אנפין.

עולם המחשבה זה עתיק, שנעתק מהשגה.

זאת אומרת שהכתר שלנו בנוי משניים גם מאמונה וגם ממחשבה.

עתיק הוא גבוה מאריך אנפין כך שצריך בכל עולם שיהיה לנו עתיק. עתיק הוא גם המקשר בין העליון לתחתון.

ועתיק עובר בבקיעה ולכן זה משהו מאד נקי שאתה לא יכול להבין אותו על ידי המחשבה. אתה לא יכול להתעסק בו על ידי המחשבה, במופלא ממך אל תחקור, זה הבחינה העליונה, אז זה מה שהבנו על עתיק.

רוצה לתת לנו עוד ידיעה על אריך אנפין. אומר- דע לך – אריך אנפין שעובר לתחתון ,עובר על ידי זיווג דהכאה אבל לא כל מה שיש בעליון עובר לתחתון, אלא העליון בנוי מראש וגוף. רק צד הגוף של העליון עובר לתחתון. מי זה הגוף של העליון .

למשל אם העליון בנוי מעשר ספירות ועשר ספירות מהוות ראש וגוף, כיצד הן מהוות ראש וגוף?

הראש נאמר הוא חב"ד הגוף הוא חג"ת נה"י.

אז אומר לנו שרק הגוף עובר לתחתון

אז רק חג"ת נה"י של העליון עובר לתחתון.

אז אם זה נקרא אריך אנפין של העליון, חב"ד חג"ת נה"י,

אז רק חג"ת נה"י שלו עובר לתחתון.

כמובן שמדובר על זיווג על בחינה ב'.

על זיווג דבחינה ג' בכלל לא מדובר.

אבל מה יהיה ההבדל בין הב' של אצילות, לב' של בריאה?

למה אני אומר ב'? כי אצילות עושה זיווג על בחינה ב' לטובת עולם הבריאה. כי כל אצילות הוא ג'. העוביות שלו הוא על בחינה ג' וכל הבריאה ב'. אז כדי שאצילות יתן לעולם הבריאה, חוץ ממה שעושה לעצמו זיווג על ג', הוא עושה זיווג על ב 'לעולם התחתון. כי התחתון מקבל רק על ב '. ואחר כך הוא עוד צריך לעבד את הב' בתוכו. אבל הוא מקבל רק על ב.'

אז אותו רעיון פה ,כשעושה על ב' לטובת התחתון הוא לא נותן את כל הב'. הוא נותן רק את הגוף. וזה ההבדל בין ב' של אצילות לב' של בריאה. עד כדי שהוא אומר שהחג"ת שירד מאצילות הוא הופך להיות ראש לעולם הבריאה. יוצא שהגוף של העליון הוא נשמה לתחתון. נלמד את זה בהמשך בצורה יותר מפורטת אבל נתן לנו להבין את כל זה כאן כדי שנלמד את הרעיון של בקיעה שיש משהו שעובר כחוט השני בכל העולמות וזה העתיק הזה. ובלי העתיק הזה שעובר מהעליון לתחתון לא היה קשר בין העליון לתחתון. היה קשר רק של מחשבה. אם הוא היה רק קשר של מחשבה, אז היינו יכולים לכאורה לפתור הכל על ידי מחשבה. פתאום באים ואומרים לנו שיש משהו שבכלל לא תלוי במחשבה. אז לא יעזור לך לחקור במדע עוד ועוד… שאם תגיע לדקות המחשבה, אז תבין. לא, יש משהו שלא תבין אף פעם. למה? כי הוא בא מהעליון לתחתון בלי שום בחינה שאתה יכול להבין. אז אין לך מה לחקור בזה .

שיעור 23 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
פרק ג' עמ' קכ"ו – ג' אב תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. בפרק ז' אנו לומדים על התהוות העולם התחתון מהעליון.
2. ב' בחי' יורדות מהמסך שבעולם העליון לתחתון – האחת בדרך של זיווג דהכאה והשניה ע"י בקיעה
3. הבחינה שעוברת ע"י זיווג דהכאה נקראת אריך אנפין והיא כנגד עולם המחשבה שעובר מהעליון לתחתון, שעובר בדרך של זיווג דהכאה עם כל חוקי ההיגיון שהעליון נתן לתחון
4. הבחינה שעוברת דרך בקיעה היא ממלכות דמכלות של העליון ונקראת עתיק בעולם התחתון שהיא בח' עולם המסורת שעובר מהעליון לתחתון שלא מצריך זיווג דהכאה ולא מתחשב כלל בהגבלות או בדין שיש במסך ולכן לא שלוט בו מחשבה ואי אפשר לחקור אותו כלל וכלל
5. כל מה שעובר דרך זיווג דהכאה לתחתון לא עובר בצורה מלאה אלא רק הגוכף, דהיינו חג"ת נה"י של העליון – זה מה שעובר לתחתון ומזה נעשה פרצוף שלם של חב"ד חג"ת נה"י בתחתון.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

הירשם\התחבר לאתר על מנת לצפות בשיעורים

נרשמת בעבר? מלא את הפרטים והתחבר אוטומטי

Designed by Laisner