049- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – א'תתקפא-א'תתקפב

שאלות חזרה חלק טז א'תתקפא-א'תתקפב

1. מהו ההבדל העקרוני בין הבחינות שהן אלוקיות מאלו שאינן אלוקיות דבי"ע ומהן?
2. מדוע ב' הכלים שנתבררו באחרונה ע"י אורות חיה ויחידה הנקראים בשר ועור אינם כלים גמורים? ומדוע ג' הכלים מוחא עצמות וגידין הם כלים גמורים?
3. הבא דוגמא מעולמך או של חברך על תולדות היוצאים מזיווגים דכלים שאינם אלוקיות.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שיעור שמע:

אין תגובות

להגיב