067- הדף היומי בתע"ס – חלק טז – ב'טו-ב'טז

שאלות חזרה חלק טז ב'טו-ב'טז

1. מה הקשר בין עתיק לתוהו ובוהו?
2. מה התפקיד העקרי של עתיק שבכל עולם? ומה קורה אם הוא לא קיים?
3. מה זה חיים? מה זה קליפות? היכן הן שולטות? ומה המשמעות לגבינו שהן לא קיימות בגמר התיקון בסוד יבולע המוות לנצח?
4. מה הדומה ומה השונה בעניין הזו"ן בין שבירת הכלים לחטא אדה"ר?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב