024- תע"ס – חלק ג – פרק ד אותיות ג-ד או"פ ט-י

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ד אות ג-ד או"פ ט-י
1. מדוע לא ניתן לשתות את אור האבטיח מהתפוח כיצד זה קשור לכך שאור הבינה מלובש בבחינה הב'?
2. מה הבדל בין הלבושים שיש בבחינה ב של הזיווג בעולם אצילות לצורך הבריאה לבין הלבושים שיש בבחינה ב' שיש בזיווג בבריאה?
3. כיצד יש להתייחס לאור אינסוף ואור חכמה המלובשים והנעלמים בבחינה ב בעולם הבריאה?
4. מדוע זה לא תלוי באדם אם יוכל להשיג את אור החכמה בבריאה אלא דווקא מהבורא וכיצד זה קשור לדרך ההשגחה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב