תע"ס – חלק ג – פרק ה אותיות ב-ג או"פ ג-ו

שאלות חזרה , תע"ס חלק ג' פרק ה אות ג או"פ ג-ו
1. מדוע כל ד' הבחינות מבחינות האדם גם מתחלקות?
2. מדוע קורא לבחינת חיה שברוחניות האדם נשמה לנשמה?
3. כיצד מתחלק הכתר – שהוא צד המאציל – הרי לפתחות 4 שמות שונים לכל אחת מב בחינותיו של הכתר?
4. באיזו בחינה של הכתר כלולות כל 4 בחינות שמתחתיו, דהיינו הנאצל?
5. מהי הבחינה המקשרת בין דומם לצומח וכן הלאה עד מדבר. מה אתה למד מכך?
6. האם יש בתוך האדם שינוי מצד החי שבו לצד המדבר? הסבר ונמק.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב