תע"ס – חלק ג – פרק ה אות ה או"פ ט-מ

שאלות לחזרה ושינון בתעס חלק ג פרק ה אות ה או"פ ט-מ
1. מהי הבחינה הממוצעת בין האור לכלי? ובין מאציל לנאצל? ובין ראש לגוף?
2. מדוע אור ישר נקרא ניצוץ בורא אם הגדרנו שאור חוזר הוא נקרא ניצוץ ולא אור ישר?
3. מה ההבדל בין ניצוץ בורא לניצוץ נברא ואגב כך מדוע רק ניצוץ נברא הוא זה המתפשט לגוף?
4. מה ההתייחסות מצד ההשקפה לניצוץ בורא ומהי לניצוץ נברא?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב