הדף היומי בתע"ס – חלק ד | שיעור 25 עמודים רנ"א-רנ"ב

99

בס"ד

פרק ד שיעור 25 עמוד רנא

כשיצאה בינה היתה לעצמה בנפש, ורוח לז"א, ונשמה למלכות. וכשיצאה חכמה היתה נפש 

לעצמה, ורוח לבינה וכו'. וכשיצא כתר היה בנפש לעצמו ורוח לאבא וכו'

יא) ר ואחר כך יצאה הבינה, בבחינת נפש לבד לעצמה, ובחינת רוח לזעיר אנפין, ובחינת נשמה למלכות. ואחר כך יצאה החכמה, בבחינת נפש לעצמה, ובחינת רוח לבינה, ובחינת נשמה לזעיר אנפין, ובחינת חיה למלכות. אחר כך יצא הכתר בבחינת נפש לעצמו, ובחינת רוח לאבא, ובחינת נשמה לאמא, ובחינת חיה לזעיר אנפין, ובחינת יחידה למלכות.

אור פנימי

ר) כי כשבאה לכתר אין לה אלא כלי אחד שאינו יכול לקבל אלא נפש כנ"ל. ואז יורד רוח לכלי חכמה ושורשו שנשאר בכתר נעשה רוח לז"א, ועמו יורד ג"כ רוח דנפש לכלי חכמה. ושורש הנפש שנשאר בכתר הנה מטעם אין העדר ברוחני נעשה לנשמה דנפש. הרי שיש עתה נר"נ לנפש, ונ"ר לרוח, ונפש לנשמה. וכן כשיצאה חכמה ובאה בכלי דכתר, אין לה שם אלא נפש דחיה, ואז יורדת נפש דנשמה לכלי דחכמה עם הנשמה דנפש ועם הרוח דרוח. ושורש דנפש שנשאר בכתר נעשה עתה לחיה דנפש, ושורש דרוח שנשאר בכתר נעשה עתה לנשמה דרוח, ושורש הנשמה שנשאר בכתר נעשה עתה לרוח דנשמה. ונמצא עתה במדרגה נפש דחיה. ונ"ר דנשמה. ונר"נ דרוח. ונרנ"ח דנפש. וכן כשיצא אור היחידה בכלי דכתר, אין בה אלא נפש שלה, כי אין לה אלא כלי א'. ואז יורדת חיה לכלי דחכמה, ועמה הרוח דנשמה עם הנשמה דרוח, ועם חיה דנפש. ושורש החיה שנשאר בכתר נעשה לרוח דחיה ושורש נשמה שנשאר בכתר נעשה לנשמה דנשמה וכו' עד"ז. ואין להקשות הרי (בחלק ג' פרק י"ב אות ז') אומר הרב שאוה"ח העולה בעקודים ומלביש את אור הישר משוה כל הכלים בקומה שוה, וכל אחד ואחד קומתו שוה עד הכתר (כמ"ש בהת"פ שם פרק ג' אות ד'). הענין הוא כי יוצאים כאן כח"ב תו"מ באורך וכח"ב תו"מ בעובי, דהיינו ה' פעמים כח"ב תו"מ אלו על אלו בעובי, שאין ביניהם שינוי כלל. אבל בכח"ב דאורך יש ודאי שינויים שבכתר שבו אין שם אלא נפש דכתר. ובחכמה רק נ"ר דחכמה. ובבינה רק נר"נ דנשמה, וכו'.

כשיצא כתר היה בו נפש לבד. וגם בחינה זו לא נשארה בו, כי נסתלקה למאציל

יב) והרי כי בבוא כתר, שהוא אחרון מכולם, לא יצא כי אם בבחינת נפש לבד. וזה סוד הפסוק נשבע ה' בנפשו, על דרך הנ"ל. ואפילו בחינה זו של ש נפש הכתר, לא נשארה בעולם עקודים כנ"ל, כי חזרה להתעלם, ונשארה דבוקה במקומה במאצילה.

אור פנימי

ש) כי קומת כתר, אינה נמשכת אלא ע"י בחי"ד (כנ"ל), והנה הבחי"ד לא נתחדשה עוד בזווג דהכאה אחר שנזדככה בהסתלקות דהתפ"א דעקודים מטעם שבחי"ד לא הניחה אחריה רשימה (כנ"ל בדברי הרב). ולפיכך נעלם אור הגדול הזה מכאן ואילך מכל הפרצופים והעולמות.

בבוא כתר היו למלכות נרנח"י ושאר הספירות היו חסרות, 

והוצרכו לחזור אל המאציל

יג) ואמנם בבוא כתר, נמצאת המלכות שלמה מכל ה' אורות פנימים, שהם נרנח"י. ועתה היו חסרים עדיין כל הספירות (כנ"ל), שיצאו חסרים בלי תשלומין, והיה זה ממש בכוונה גמורה (כנ"ל), ולכן הוצרכו לחזור ולעלות אל המאציל לקבל ממנו תשלומיהן.

שיעור 25 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'
סיכום בנקודות פרק ג עמ' רנ"א-רנ"ב – ח מרחשון
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. חזרנו על השיעור הקודם, בו הראנו כיצד ת"א מתחלקת לשש מפאת ג' חוקים (ראה הסבר בסיכום של השיעור הקודם)
2.כדי שיתהווה כלי אנו צריכים ללמוד על האורות הנכנסים לתוך הכלי שהם צריכים להסתלק. שהרי התפשטות האור והסתלקותו עושדה את הכלי ראוי לתפקידו
3. בשיעור זה למדנו כיצד הספירות נמצאות במצב הטעמים דגל'.
4. היות ואור הנפש מגיע עד המלכות, אז אור הנפש נכנסה למדרגה חמש פעמים. לכתר ואז לחכמה ואז לבינה וז"א ומלכות.. לכן מצד הנפש יש לו את כל הנרנח"י. ז"א כל האו"פ דנפש התקבל במדרגה.
5. מצד הרוח היות ואינו מגיע עד הטבור אלא מגיע רק עד החזרה דהיינו עד ז"א לכן היו לו רק ד' כניסות למדרגה. ז"א שאור היחידה נשאר עדיין בחוץ כי האור התחתון נכנס תחילה אז נכנס מהרוח נרנ"ח וע"ד זו מהנשמה נכנס רק ג' כניסות (נר"נ) ומאור החיה נכנסו רק ב' (נפש רוח) כניסות ומהיחידה נכנס רק אור אחד או הנפש. יוצא מכך שלא מכל הבחי' נכנסו כל האורות הפנימיים. ואם אני רוצה כלי שלהם אני צריך לראות מתי נכנסו כל האורות הפנימיים כדי שכשיצאו יהיה לי כלי. ואת זה נלמד בשיעור הבא איך נכנסים הכלים
6. כדי שלאדם יהיה רצון אמתי, הוא צריך לבנות את הרצון הזה. וכדי לבנות אותו הוא צריך ללמוד כיצד בהסתלקות הרצון הוא לומד את כל הבחי' הגבוהות של אותו רצון. ואז הוא יכול לבנות כלי כשהוא שם לב פנימי בזמן הסתלקות האורות ללמוד את הבחינות הללו ודרך זה יהיה לו כלי ורצון אמתי להחזיר האור בצורה נכונה.
7. בשיעור הבא אנחנו נלמד בע"ה איך משלימים שאר ספירות את הנרנח"י שבהם.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב