הדף היומי בתע"ס חלק ח' | סיכום בנקודות | שיעור 9 – עמודים תרטו-תרטז

50

סיכום בנקודות תעס חלק ח תרטו-תרטז
1.היות ומלכות שהיא בחינת שורש היתה צריכה לשמש כנקבה באצילות ונגנזה ברדלא על כן אינה יכולה לשמש כנקבה
2. היות ואין לפרצופי אצילות נקבה לקחו נקבה מנקודים לאחר שבירתו
3. וזה סדר הנקבות שלקחו פרצופי אצילות עתיק לקח את גר דנקודים אא לקח את אחפ דכתר אוא לקחו את אחפ דאוא וזון לקחו את כלים דפנים שהן הכלים דקטנות שנשברו
4. לפרצופי הגר עתיק אא ואוא יש ב זווגים להשלמתם קטנות וגדלות לזון ישנן ג זווגים להשלמתם עיבור קטנות וגדלות
5. התוספת שזא צריכים זמן של יניקה כדי להשלים את לידתם למצב של קטנות
6. הנולד הוא לפי הנקבה המולידה אם יש לה בחינה א בשלמות יכולה להוליד קטנות בשלמות אולם אם אין לה קטנות בשלמות אז מולידה רק מא התלבשות שזה קטנות לא שלמה
7. לעתיק ואא יש נקבה עם בחינה א שלמה לכו אא ועתיק נולדו עם קטנות שלמה לעומת זאת אוא וזון לנקבה אין שלמות לכן זא נולד עם קטנות לא שלמה לכן היה זקוק ליניקה להשלים את קטנותו

אין תגובות

להגיב