קבלה – מושגים: סובב | סיום

סיום (ח"ב פ"א או"פ ז' שניה):
בחי"ד נקראת סוף או "סיום", להיותה מפסקת אור העליון שלא יתפשט אליה, ומסיימת ע"כ את המדרגה. נ) סובב:
גורם לגילוי מדרגה, מכונה בשם סובב למדרגה ההיא.

אין תגובות

להגיב