קבלה – מושגים: קרקע | ראש

סג) קרקע (ח"ב פ"ב או"פ א'):
מלכות של כל מדרגה או של עולם, מכונה בשם קרקע של עולם, או של מדרגה.
סד) ראש (ח"ג פ"ו):
ט"ס של אור עליון, המתפשטות לזווג דהכאה על מסך שבמלכות להעלות או"ח, נקראות "ראש" מדרגה, משום שאורות אלו קודמים למסך ואו"ח, ואין עביות המסך יכולה לעלות אליהם. (עי' תשובה כ"א).

אין תגובות

להגיב