קבלה – מושגים: עצמות | פנימיות | צינור

נו) עצמות (ח"ב פ"ב או"פ ב'):
אור חכמה נקרא "עצמות", משום שהוא עצמותו וחיותו של נאצל.
נז) פנימיות (ח"ב הסת"פ ב/פו):
בחינת עביות שבפרצוף, נקרא "פנימיות" שלו, להיותן מקום המשכת השפע.
נח) פנימיות וחיצוניות:
עי' תשובה נ"ה.
נט) צנור (ח"ב פ"א או"פ ב'):
כלים דיושר מכונים בשם "צנורות", להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צנור המגביל את המים העוברים בתוכם.
ס) קו (ח"ב פ"א או"פ ב'):
עשר ספירות של כלים דיושר, מבחינת כלים שלהן נקראות צנור, ומבחינת האור הנמצא בהן נקראות קו. ורק עשר ספירות דעולם אדם קדמון מכונות

צב חלק תלמוד עשר הספירות שני

בשם קו אחד, משא"כ עולם האצילות יש בעשר ספירות שבו ג' קוין.

אין תגובות

להגיב