קבלה – מושגים: צינור | קו | קומה זקופה | קצבה

צנור (ח"ב פ"א או"פ ב'):
כלים דיושר מכונים בשם "צנורות", להיותם ממשיכים ומגבילים את האור בגבולים שבהם, כמו צנור המגביל את המים העוברים בתוכם.
ס) קו (ח"ב פ"א או"פ ב'):
עשר ספירות של כלים דיושר, מבחינת כלים שלהן נקראות צנור, ומבחינת האור הנמצא בהן נקראות קו. ורק עשר ספירות דעולם אדם קדמון מכונות
בשם קו אחד, משא"כ עולם האצילות יש בעשר ספירות שבו ג' קוין.
סא) קומה זקופה (ח"ב פ"ב או"פ ג'):
בשעה שאורות דראש מלובשים בכלים של ראש, מכונה פרצוף "שקומתו זקופה".
סב) קצבה (ח"ב פ"א או"פ ע'):
או"ח בשיעור מדתו עצמו, עושה "קצבה" על האור העליון, משום, שהאור אינו שורה בנאצל, זולת ע"י הלבשתו של או"ח.

אין תגובות

להגיב