הדף היומי בתע"ס חלק ח' |סיכום בנקודות| שיעור 22 – עמודים תרלח-תרלט

92

1. כל פרצוף שנולד באצילות פרט לעתיק יורד למקום ביע יונק מב' דדי בהמה ועולה למקומו באצילות
2. כשעתיק מעבר את אא עושה זיווג על בחינה ג' מתפשט לגוף של עצמו בפנים בפנים לא על מדרגת עצמו שהיא כתר אלא על מדרגת
חכמה שהיא מדרגת אא ומשם נותן אור לראש דאא.

3. כאשר עושה זיווג על הרשימות של אא שנמצאות אצלו הרשימות יורדות ונולדות במקום ביע יונקות מב' דדי בהמה
ועולות ומתמקמות בעולם האצילות במקום חגת דעתיק.

4. לאחר שאא משיג את גדלותו פנים באחור הוא מעבר את זכר ונקבה דאוא במצב זה מתחבר לאחד עם הנקבה של עתיק
ועושים זיווג על בחינה ב' שהיא מדרגתו של בינה.

5. שהוכר שהרשימות של בינה באו מגוף הם יורדות למקום ביע וינקות מב' דדי בהמה ועולות להתמקם באצליות במקומם הקבוע
שהוא חגת דאריך ונהי דעתיק.

6. יוצא שלעתיק יש ג' בחינות נהי א. על בחינת כתר של לעצמו ב. נהי דחכמה על בחינת אא ג. נהי על בחינת בינה לצורך אוא

אין תגובות

להגיב