הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 27 עמודים תרמז-תרמח

51

תובנה מחלק ח׳ – שעור 27

האם יש או אין נקבה בעתיק? (לית שמאלה ביה עתיקא)
מצאנו מחלוקת בכתובים, שבמקום אחד מופיע כי לעתיק וא״א יש נקבות (שלקח מעולם הנקודים) ובמקום אחר ראינו שאין שמאל ונקבה בעתיק.

והתשובה פשוטה:
פרצופי עתיק וא״א הם שרשי המוחין באצילות, ומכיון ושרש הוא בחינת משפיע כפי שראינו בד׳ בחינות ישר, לכן אין בו הכר נקבה, אלא מחכמה ולמטה.
ביחס זה – כלומר ביחס כלל אצילות, ועל פי הכלל- ״כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא״ אין נקבה בפרצופי השרש (כי הכלל שלהם הוא כתר)
אך אם נסתכל בהתסתכלות פרטית על עתיק או א״א בפני עצמם הרי שודאי שיש להם נקבה.
הכל תלוי במסגרת המדוברת. אם מדובר ביחס פרטי או ביחס כלל אצילות.

אין תגובות

להגיב