הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 33 עמודים תרנח-תרנט

64

 

תובנה מחלק ח׳ – שעור 33
קביעות ושכלול

שבירת הכלים שארעה בעולם הנקודים לימדה אותנו לקח והוא שיש לחלק את העבודה.
תחילה עלינו לייצר קביעות שלא יכולים להאחז בה קליפות. זאת נבנה בעולם האצילות שאת הכלים שהוא לוקח לתיקון – הוא לוקח מחלוקה הא׳ והב׳ דנקודים- אב״א ו-פב״א שלא היתה בהם שבירה, כמו כן זו״ן דאצילות לוקחים לתיקון מחלוקה הג׳ את הכלים דפנים שנשברו מחמת הצטרפותם לכלים דאחוריים.
את כל צד הכלים דאחוריים (יש בהן ג׳ הבחנות) בודדו מעולם האצילות עם הפרסת הפרסא המבדילה בין אצילות לבי״ע.
עולם אצילות בקביעות יוצא בו״ק – נ״ר, בקטנות. אמנם קטן אך שמור היטב.

אם כך איך יתוקנו הכלים דאחוריים?
הכלים דאחוריים נפלו תחת הפרסא לעולמות בי״ע ונשלטים ע״י מערכת הקליפות.
נשמת אדה״ר וכל ההתפרטות מערכת נשמות הצדיקים הם אלו שיעשו מעתה את העבודה הגדולה של זיכוך הרצונות מן הקליפה, והעלאת הניצוצות (אור הע״ב של הרשימה- הכלי של הזכרון) לעולם אצילות, שם יתחברו עם אור הזך של הרשימה (האור המאיר בבזכרון)

כיצד נעשה התיקון?
ע״י העלאת מ״ן – ביקוש. ביקוש למה? לקשר, ליחד, להצטרף יחד תחת כנפי השכינה, תוך ויתור על התענוג מהקליפה.
ביקוש זה עולה למלכות דאצילות וממנה הלאה לז״א וכך הלאה עד סוף כל המדרגות- הא״ס.
מן הא״ס מושפע מ״ד- מיין דכורין – אור הנשפע דרך כל המדרגות עד להתקבל בנשמת הצדיק המעלה המ״ן.
באופן זה, בימים טובים, בשבתות וברגעי השראה של הצדיק, זוכה הוא, יחד עם כל המדרגות דאצילות לקבל תיקון של שכלול בג׳ מדרגות- נשמה, חיה ויחידה.

התיקון הוא בעליות עולמות ולא במקומם מכיון ועלולים לחטוא שוב. לכן נקרא זה תיקון הזמן.
בביאת משיח ובתיקון שיעשה לאחר ביאתו, תתבטל הפרסא, והצטרפו כל העולמות אצילות, ובי״ע לכלל אחד.

נקודה למחשבה:
נשאל הרב, איך משיגים גדלות בעולם הזה?
ותשובתו: כל העולם הזה של האדם משול לגוף. ובטבעו הגוף הוא חסר שלמות – בבחי׳ ו״ק ותלוי בקשר עם העליון. העליון – הוא אותו צד מופשט מעוה״ז, מופשט מגוף, רוחני.
לכן כאשר נבוא לחפש גדלות והעצמה, עלינו לא לטעות לחפשה בשלמות הגוף, אלא לחפשה בפנימיות האדם, בנשמתו. שם יקבל האדם את סיפוקו האמיתי. (סיפוק נשמתי ולא גופני)

תעס 33
1 עולם אצילות נתקן מחלוקה הא והב' בעולם הניקודים דהיינו מממצב האחור באחור והפנים באחור.
2 מציאות זאת בנקודים היא מציאות חלקית ולא שלמה אבל היא נצרכה להיות מתוקנת ראשונה ובצורה נפרדת כדי לקבע קביעות שלא תהיה שבירה כמו בעולם הניקודים.
3. ההפרדה בתיקון שנעשתה בין עולם אצילות לבי"ע נהייתה מכיוון שהיה צריך לחלק את התיקון שלמטה מטבור שלא הצליח בעולם הניקודים
על כן חלקו אותו לקביעות ושכלול , כאשר עולם האצילות הוא בחינת הקביעות כדי להמשיך את התיקון צריך לעשות תיקון של חלוקה הג'
של עולם הניקודים.
4. הדרך לתקן את הכלים ניצוצין ואורות מחלוקה הג' מתאפשרת עי נשמות הצדיקים שמעלים בתפילתם ובמעשיהם הטובים ביקוש לקשר
למרות הקליפות לעליון והעליון מעלה את הביקוש לעלי עליון שלו עד מקור כל האורות שהוא האין סוף ומשמה יורדת הארה עד נשמת הצדיק
שביקש.

5. כל המדרגות שבדרך מנשמת הצדיק עד האין סוף מקבלות עוד תיקון מחלוקה הג' בזכות הצדיק.

6. היות וחלוקה הא' וחלוקה הב' הם רק בחינת וק דהיינו נפש רוח לכן כדי שכל מדרגה תגיע לשלמות שלה דהיינו למדרגת
יחידה נצרכים ג' עליות כדי שכל מדרגה תגיע בדיוק למקומה כפי שהיתה בגדלות דעולם הנקודים.

אין תגובות

להגיב