הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 34 עמודים תרסא-תרסב

70

תובנה מחלק ח׳ – שעור 34
ג׳ זמנים

עולם אצילות, נולד ב- ו״ק, כלומר בקטנות. אך מהווה בסיס קבוע שממנו אפשר להשתכלל ולגדול אך ממנו גם אי אפשר לרדת. נעשו בו תיקונים ששומרים עליו שלא יפגם ועליו נאמר: ״לא יגורך רע״.
עולם אצילות לוקח לתיקון ממצב של אב״א דעולם הנקודים (עתיק) וממצב פב״א (כל יתר הפרצופים).

כל הזיווגים שנעשים בו במצב הקביעות – הם בבחינת תדיר דלא פסיק להחיות את העולמות.

את מצב הפב״פ שעיקרו הכלים שתחת הפרסא שנשברו מחמת עצמם לוקחים לתיקון נשמות הצדיקים.

ע״י ביקוש (מ״ן) שמעלים בשבתות וימים טובים וברגע השראה, זוכים כל בי״ע ואצילות לעלות ולגדול בג׳ עליות. כנגד – נשמה, חיה ויחידה.
עליות אלו אינם בקביעות, אלא בעולה ויורד.
כמו לקפוץ ולראות מה מעבר לחומה ואז מיד לחזור. תיקון זה נקרא גם תיקון הזמן, תיקון האמונה. תיקון זה אינו מתפשט למטה מפרסא בבחינת הגוף, בבחינת האהבה.

לאחר שתושלם הסאה של הגיעה, תוך ויתור על עיוותי החשיבה השונים – בהם שולטים הקליפות ובחירה מתוך נשמת ישראל שבאדם, בערכים העליונים, תתבטל הפרסא ויתפשט אור האהבה לבחינת בי״ע- לבחינת הגוף שיתאחד יחד עם הראש (אצילות).

ג׳ בחינות אלו מתוארות לנו באופן מקוצר:
1. מצב הא׳ – קביעות דעולם אצילות
2. מצב הב׳ – עליית מ״ן לקומת נשמה חיה ויחידה שלא בקביעות.
3. מצב בג׳- ביטול הפרסא והתפשטות מטי רגלין ברגלין. קביעות של שלמות גם בגופים.

 

1. בשיעור הקודם למדנו שישנם ג' עליות לכל מדרגה בעולם האצילות כדי להגיע לתיקון השלם של אותה מדרגה.

2. את המקום השלם של כל מדרגה אנו לומדים מעולם הניקודים במצב של פנים בפנים
אומנם בעולם הנקודים היתה שבירה והמצב לא יכל היה להתקיים אולם אם נעשה את התיקונים הראויים אז נוכל להגיע לאותו זיווג שיוכל להתקיים והוא נקרא גמר תיקון.

3. ישנם ג' חלוקות של הזיווגים בקדושה:
חלוקה א הוא זיווג לקביעות שהוא לא שלם היות שהזיווג הזה הוא מחוסר שלמות, מחוסר ג"ר שלא נולדים מוחין מהזיווג הזה אבל כן מאפשרים קיום והוא הזיווג של הקביעות של עולם האצילות.

4. חלוקה הב' זהו זיווג שמוליד מוחין בג' מדרגות לפי העליה – מוחין דנשמה או חיה או יחידה. העליות תלויות בביקוש של נשמות הצדיקים והמוחין הניתנים בהם תלויים בעליון, באבא ואמא. זיווג זה הוא שלם מזמנים אך היות ויורד ממדרגתו מפעם לפעם נקרא שהוא לא שלם. מצבי עליות הם בשבתות ימים טובים תפילות ורגעי השראה.

5. חלוקה ג' היא גמר תיקון וזה נקרא זיווג שלם גמור כמו שהיה מטרם שבירת הכלים שהוא נפסק לגמרי עד לגמר תיקון שאז יהיה מטי רגלין ברגלין וההארה תוכל להתפשט גם מצד המקום.

6. בחלוקה הב' יש תיקון הזמן אבל אין תיקון המקום בחלוקה הג' בגמר תיקון יהיה גם תיקון המקום ואז נקרא זיווג גם של ירושלים של מעלה עם ירושלים של מטה.

אין תגובות

להגיב