דף היומי בתע"ס – חלק י' עמודים תתקנט-תתקס

869

שאלות חזרה – תתקנט-תתקס:

1. במה תלויה גדלות הקומה בעולם אצילות?
2. מהו הכלל המתאר את שיעורי גובה הקומה של כל מדרגה באצילות ומהו התנאי המקביל לכלל זה?
3. מה צריך לקרות כדי שיעלו הניצוצין מבי"ע? (ראה אות ה').
4. מהם ב' התיקונים שצריך לעשות לניצוצין העולים מבי"ע?
5. היכן נעשים ב' תיקונים הנ"ל ומה שמם?
6. תאר מצב אחד שעולה חשק בצורה של ניצוצין ואת התיקון שאנו נצרכים לעשות בחשק זה.
7. מי הם ג' הבחינות שצריכים תיקון? היכן נעשה כל אחד מהתיקונים וכיצד הם קשורים ליחס בין ג"ר חג"ת ונה"י?
8. מהו היחס בין שם מ"ב דכלים לשם מ"ב דאורות וכיצד זה מסביר לנו את נ' שערי בינה?


"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב