תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 18 | אלף שלא-שלב

82

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 18| אלף של"א-של"ב | הדף היומי

מה למדנו היום?

למדנו שאחרי שנעשו ג' תיקונים בראש דאריך שהם נובעים התיקונים האלה מחסד גבורה ותפארת של עתיק.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 18 חלק יג\תמונה שיעור 18 חלק יג d.jpg

אז מצד החסד יש לנו תיקון של גלגלתא.

צד הגבורה מוחא סתימאה.

מצד התפארת מוחא דאוירא.

איך זה נעשה?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 18 חלק יג\תמונה שיעור 18 חלק יג c.jpg

מהקרומא דאוירא שנעשה מסך דצמצום ב' אז אח"פ ירדו למטה מהמדרגה והם נחשבים לחג"ת

החסד האיר לגלגלתא.

הגבורה למוחא סתימאה.

והתפארת באמצע קיבלה כוח בקרומא דאוירא והאירה למוחא דאוירא.

ונהיו לנו ג' מוחין גלגלתא מוחא סתימאה שניהם בקטנות שעומדים ימין ושמאל.

ואח"כ בגדלות בא גם מוחא דאוירא אז אלה יהיו התיקונים הראשונים שנקראים חסד גבורה תפארת

החסד גבורה תפארת האלה שהיתקנו אומרים עכשיו אנחנו רוצים לבוא למצב הגדלות

כשאנחנו רוצים לבוא למצב הגדלות אז צריך לעשות זיווג דהכאה.

באים לעשות זיווג דהכאה על צמצום א' ומבינים שאי אפשר לקבל את האור הזה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 18 חלק יג\תמונה שיעור 18 חלק יג b.jpg

אז מה עושים?

אז הוא אומר לנו שמי מעורר את הזיווג הזה?

נצח והוד.

שהם נקראים ​​ ב' ביצי הזכר.

שמה התפקיד שלהם?

חימום לזיווג.

איך מחממים את הזיווג?

מייצרים השתוקקות חזקה של הרצונות שבאים מהמקום לכאורה הנמוך ביותר.

הנמוך ביותר אבל בעל השתוקקות הגדולה ביותר.

וכשמעוררים את החיסרון הזה אז יודעים שאי אפשר לקבל בו אור.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 18 חלק יג\תמונה שיעור 18 חלק יג a.jpg

אז למה אתה מעורר אותו?

אתה יודע שאתה לא יכול לקבל בו אור?

אומר אני מעורר אותו כי הוא השורש.

השורש הזה שאני רוצה את הכל שאני רוצה את גדלות המדרגה גם אם ההארה הזאת השתוקקות גדולה אני חייב לרדת למקום הזה.

למה?

לא יהיה לי חומר גלם לעבודה.

איפה נמצאים השורשים האלה?

במצרים. לכן צריך לרדת למצרים.

כשיש רעב בארץ אברהם אבינו יורד למצרים. בני ישראל יורדים למצרים.

למה?

כדי לקחת משם את הרצונות

האם כדי לעבוד עבודה זרה כמו במצרים?

חס ושלום.

אז מה עושים?

כשיש את הרצונות הגדולים האלה?

אומרים את האור אני לא יכול לקבל.

וגם עם התבונה הזאת אני באתי לאהוב את כולם אני לא יכול.

אומר אני רוצה לאהוב את כל בני האדם.

מה זה הם לא בני הקב"ה?

לא אללה ואכבר לא הוא הבורא הוא גדול הוא אבא של כולם?

הוא גם אבא של החתולים והכלבים.

אני באגודת צער בעלי חיים אוהב גם את הכלבים וגם את הצמחים אני אוהב אני לא רוצה שיכרתו עצים וגם שלא יזיזו את רגבי האדמה אני אוהב גם אפילו את האדמה אני אוהב ​​ אני אוהב הכל אני בן אדם אוהב.

אומר תפסיק לפנטז ככה אתה לא יכול לחיות את זה. זה לא יעזור לך אם אתה אומר את זה. כשאתה תרצה לחיות ככה אתה תשבור לעצמך את הראש.

אז מה לעשות?

אומר תדע שזה לא אפשר. תדחה את הרצון הזה.

תעורר ​​ אותו ועכשיו תדחה אותו.

אומר וכשאני אדחה אותו מה יקרה?

אתה תפגוש את שורשי המוחין שלך.

הרי שורשי המוחין שלך הם גלגלתא מוחא דאוירא ומוחא סתימאה שזה ג' שורשים למחשבה שלך. שקודם כל אתה מאמין.

במה אתה מאמין?

שיש בורא והוא תמיד טוב.

ודבר שני במה אני מאמין?

שאני צריך לדחות ואני לא יכול לחיות את הרצון הזה לגמרי שזה מוחא סתימאה כי מופיע שם בוצינא דקרדינותא.

ובמה עוד אני מאמין?

בזה שאפשר ליצר אומנם לא בצורה מלאה אבל אפשר לווסת את היחד הזה.

אני לא חייב להיות בעוצמה של אי אפשר לקבל כלום ואני לא יכול להיות בעוצמה שכל כולי השפעה.

אני חייב את הוסת שזה המוח השלישי.

אז לא זה ולא זה אלא שלושתם צריך.

יש לי ג' ההבנות האלה: יש השפעה טהורה. יש קבלה טהורה. ויש וסת שהיא הדרך עבודה.

אז כשאני דוחה את הרצון הגדול הזה של צמצום א' למשל לאהוב את כולם

אני פוגש בשלוש מקומות:

מה שפגשתי שבזה שהכל השפעה זה מייצר לי חיוורתא תשתית אמונית לגדל עליה את כל החסרונות שלי ולעבוד איתם. זה חיוורתא.

יש לי תשתית לשערות נפש שאני לא מקבל דהיינו שאני צריך לעורר ולחיות עם הרצונות שלי אני לא יכול לחיות בלי רצונות בלי השתוקקויות

ואז זה נקרא שערות ומזה אני ייצר את תיקוני דיקנא כי אני צריך לקבל אבל בצורה אחרת

והנימין זה כבר יראה לי בהמשך איך את הרצונות הגדולים האלה אני הופך לסדר עבודה.

אז אלה הדברים שאני פוגש.

מה הם בדיוק ואיך הם קורים את זה נלמד בהמשך.

אפשר לומר שכשמתגלים הרצונות הם מתגלים עם קליפות וזה צד הרע. יש לנו תפקיד גם לנקות את הקליפות אבל גם לדעת שגם אם הרצון הוא אמיתי וטהור אני עדיין לא יכול להשתמש בו אם אין לי מוכנות לזה.

סיכום בנקודות:

  • לאחר שלמדנו על ג' התיקונים בשורשי המוחין שהם ראש דא"א אנו מתפנים ללמוד על התיקונים של נצח הוד יסוד ומלכות של עתיק שמתקנים את הראש דאריך.

  • נצח הוד שבאים עוד מגלגלתא שעתיק מיצג אותו מעוררים את הרצונות הגדולים מזמן צמצום א'. התעוררות זאת נקראת חימום לזיווג והם נובעים מב' ביעי דכורא (ביצי הזכר).

  • ההתעוררות של רצונות של צמצום א' וזיווג עליהם הוא רק מיצר לי חומר גלם ואי אפשר לעשות בו זיווג לקבלת אור. על כן האור של מצב זה מסתלק והאור חוזר שנוצר יוצא מהראש.

  • כאשר אור חוזר של נצח הוד של צמצום א' יוצא מהראש הוא פוגש בג' השורשים גלגלתא מוחא דאוירא ומוחא סתימאה.

  • בפגוש האור חוזר את ג' השורשים או ג' הראשים של אריך המפגש הזה מגלה לנו ג' הבחנות בהתאמה חיוורתא שהוא מהמפגש עם גלגלתא. נימין מהמפגש עם מוחא דאוירא ושערות מהמפגש עם מוחא סתימאה.

  • התיקונים הללו שאנו מדברים מהם שצריך עוד להרחיב בהם הם נובעים מהצורך לנהל את צמצום ב' עם השורשים של צמצום א' היות ויש חוק שאם משתמשים בענף חייב שיהיה לנו גם את השורש והרי מסך של צמצום ב' הוא ענף של מסך של צמצום א' ולכן אנחנו מעוררים את צמצום א' בבחינת שורש לצמצום ב' וכיצד זה קורה בהמשך כיצד התיקונים האלה מתקבעים נלמד בהמשך.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

​​ 

סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 18 | אלף שלא-שלב
1. לאחר שלמדנו על ג' התיקונים בשורשי המוחין שהם ראש דא"א, אנו מתפנים ללמוד על התיקונים של נה"י ומלכות של עתיק שמתקנים את הראש דאריך.
2. נצח הוד שבאים עוד מגלגלתא שעתיק מייצג אותו, מעוררים את הרצונות מזמן צמצום א'. התעוררות זאת נקראת חימום לזיווג והיא נובעת מב' ביעי דכורא (ביצי הזכר).
3. ההתעוררות של רצונות צמצום א' וזיווג עליהם, הוא רק מייצר לי חומר גלם ואי אפשר לעשות בו זיווג לקבלת אור. על כן האור של מצב זה מסתלק והאור חוזר שנוצר יוצא מהראש.
4. כאשר האור חוזר של נ"ה, של צמצום א', יוצא מהראש, הוא פוגש בג' השורשים- גלגלתא, מוחא דאוירא ומוחא סתימא .
5. בפגוש האור חוזר את ג' השורשים של אריך, המפגש הזה מגלה לנו הבחנות בהתאמה. חיוורתא, שהוא מהמפגש עם גלגלתא, נימין מהמפגש עם מוחא דאוירא ושערות מהמפגש עם מוחא סתימא.
6. התיקונים הללו שאנו מדברים מהם שצריך עוד להרחיב בהם, הם נובעים מהצורך לנהל את צמצום ב' עם השורשים של צמצום א', היות ויש חוק שאם משתמשים בענף, חייב שיהיה לנו גם את השורש. והרי מסך של צמצום ב' הוא רק ענף של מסך של צמצום א', לכן אנו מעוררים את צמצום א' בבחינת שורש לצמצום ב'. וכיצד התיקונים האלה מתקבעים, נלמד בהמשך

אין תגובות

להגיב