תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 21 | אלף שלז-שלח

16

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 21| אלף של"ז-של"ח | הדף היומי

בשיעור הזה דיברנו על התיקון השביעי של הראש דאריך.

למדנו שישנם שבעה תיקונים לראש דאריך מעתיק.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 21 חלק יג\תמונה שיעור 21 חלק יג d.jpg

התיקונים האלה באו כדי לסדר את צורת המחשבה. לאחר מכן נלמד י"ג תיקוני דיקנא שהם יצביעו על איך מתפשטת המחשבה הזאת לתחתון.

אז קודם כל לסדר איך חושבים בכלל אח"כ איך משפיעים את המחשבה הזאת לתחתון.

אז אלה שתי בחינות. כרגע עד כה התעסקנו רק באיך מתקנים את המחשבה. תיקון המחשבה הם ז' תיקוני עתיק באריך כי אריך הוא השורש של ראש המחשבה.

עתיק הוא ראש האמוני נעתק מהשגה. אי אפשר להשיג אותו. א"א הוא ראש המחשבה.

אז דיברנו על כל השבעה תיקונים היום הוא מדבר אתנו על תיקון של המלכות.

מה הוא אומר לנו על המלכות?

אומר שהמלכות שהיא התיקון השביעי היא נקראת נוקבא דפרדשקא שזה נקב החלון.

מדבר בעצם על הנקבים שיש בחוטם.

מה המיוחד בנקבים האלה?

דרך הנקבים האלה יוצאת הארת החכמה. זאת אומרת המלכות הזאת שהיא אומרת שבראש של המחשבה צריך להיות גם מחשבה איך משפיעים את האור וכשמשפיעים את האור למטה יש עניין מאד מיוחד שיש ב' נקבים.

מנקב אחד אני צריך לדעת מה לא לתת ומנקב שני אני צריך לדעת מהנקב הימני מה כן לתת

שהם כנגד נצח והוד ולכן יש לנו אחד מהנקבים איזה הארה כן לתת שזה דווקא בא מהימין שיכול להתפשט למטה והנקב השמאלי יתגלה רק בגמר תיקון ע"י בחינת משיח כשיתגלה ג"ר ​​ דחכמה אבל עד אז אני צריך לדעת בדרך תיקון מה לתת ומה לא לתת.

זה דומה קצת לל' דצלם ששם היה לי וסת. פה כבר באה הארה בפועל מה כן לתת לתחתון שזה בחינת המלכות אז שמה יש את הסדר שרק מהנקב הימני נותנים את ההארה.

אמנם בחוטם יש עניין של כעס וכאשר יש כעס אז הנקב השמאלי נפתח וניתנת הארה שהיא מזעזעת את העולם והזעזוע הזה של העולם בא זה נקרא כי רגע באפו זאת אומרת שיש חרון אף שהחרון אף בא בצורת ההשפעה של העליון לתחתון.

אבל לענייננו המוחין צריכים להיתקן גם בבחינת צורת קבלת האור מהעליון לתחתון.

אני צריך גם לחשוב איך לתת את הארה לתחתון עד כאן זה היה נושא אחד שסיכם לנו את השבעה תיקונים.

חלק י"ג מראה לנו על התיקונים האלה אבל צריכים לדבר עליהם עוד הרבה מבחינת השקפה על שורשי המחשבה.

דיברנו עליהם פה מעט בשיעורי השקפה בעל הסולם מביא לנו בכל מיני מאמרים את כל שורשי המחשבה הללו.

מפה אנחנו עוברים לדבר על השלב השני.

מה השלב השני?

השלב השני הוא י"ג תיקוני דיקנא. שלב ראשון איך מסדרים את המחשבה שבעה תיקונים שעתיק נותן בא"א.

שלב השני איך מתפשטת המחשבה הזאת למטה שהיא מתפשטת בי"ג תיקוני דיקנא.

לפני שהוא מתחיל להסביר לנו על י"ג תיקוני דיקנא הוא מסביר לנו מה פתאום י"ג?

למה לא שבע?

אם יש לי שבע בחינות במחשבה שיתפשט שבע.

או אם יש לי ע"ס בפרצוף שיתפשטו עשר בחינות תיקוני דיקנא.

אבל הוא אומר לא. יש י"ג.

ואת הי"ג הזה ההסבר הוא איך אני אגיד הוא לא מאד טוב הוא לא מאד מסביר.

כי מה שלמדנו עד היום זה קצת שונה ממה שלמדנו עד היום.

ובכל זאת ההסבר הזה הוא הוא הסבר מצוין למי שלמד עוד הרבה.

אבל מי שלא למד עוד הרבה והגיע רק למד רק תע"ס ולא קצת התעסק בדברים אחרים אז קשה להבין את זה.

אבל אני אגיד את זה כך מה הוא אומר:

כל פרצוף מלביש תמיד על הגוף של העליון מצד מה שהוא מלביש על הגוף של העליון גוף הוא רק ז' תחתונות אז יש לו רק את הז' תחתונות של העליון.

עכשיו העליון כשהוא רוצה לתת משהו הוא רוצה לתת דבר שלם הרי יש לו גם דברים שיש לו במחשבה גם דברים שנבעו ממנו.

אז כשהוא רוצה לתת את הדברים זה כמו עץ אני הולך לאכול עץ תפוח אני הולך לאכול תפוח. התפוח הוא נותן גם את הפרי שהתחתון יכול לקבל אותו אבל הוא גם שם בו זרעים.

זרעים כדי לתת אפשרות שגם אתה תצמח גם התחתון אותו תפוח גם יצמח כעץ.

אמנם עץ אחר זה כמו הזרעה שההורים נותנים לעובר אז העובר נולד הוא נולד אמנם מצד הגוף של העליון אבל הם טומנים בו גם אפשרות שיהיה לו ראש עצמאי.

וההטמנה הזאת שהוא לא רק גוף הרי הוא לא נולד רק כגוף הוא נולד גם עם ראש.

אז הראש הזה שנולד הוא גם עוד ג' בחינות של העליון כי הרי אומרים לי שבצמצום ב' אם הוא רק על הז' תחתונות אז יש לו רק גוף אבל אנחנו לא רואים שהוא נולד רק עם גוף הוא נולד עם ראש גם.

אז הראש זה עוד ג' בחינות שנותנים לו שזה יהיה כמו הראש של העליון אבל זה לא הראש זה כמו הראש של העליון לכן זה נמצא במסגרת התחתון כמו הראש של העליון זה נקרא בחינה שכנגדו גם את זה הוא מקבל ולכן יש לו ע"ס שלו ועוד מעין השלכה של הראש של העליון ככה זה בכל המקומות.

אבל בצמצום ב' יש פה עניין עוד יותר מיוחד.

למה?

כי בצמצום ב' למדנו שיש רק עוד למדנו את זה בחלק ו' אם תסתכלו באות כ"ה הוא מלמד את זה שם.

שנהיה ראש קטן והקטן הזה הוא עצמו צריך להיות גדול.

מה זה נקרא ראש קטן?

שבכל ראש יש לנו גלגלתא עיניים אוזן חוטם פה.

אז כשבראש יש גלגלתא עיניים אוזן חוטם פה וגלגלתא ועיניים לא ניתנים לתחתון.

לתחתון הכוונה לכל התחתונים כי עתיק לוקח את הגו"ע. לתחתון יש רק אח"פ.

יוצא שכל המדרגות בעולם אצילות אין להם ראש של גדלות.

כי צמצום ב' יצר עוד איזה שהיא סוג של קטנות.

הקטנות שהוא יצר שיש רק ג' בחינות בינה ז"א ומלכות

אין כתר וחכמה.

זאת אומרת אורות יחידה ואור חיה יצא מהמדרגה.

למה?

כי על יחידה גם בצמצום א' לא יכולנו לקבל.

ועל חכמה נשברנו בעולם הנקודים.

אם כך את המדרגות האלה אי אפשר לקבל.

עשינו איזה שהוא תיקון שאי אפשר לקבל אותם.

אז היות ואי אפשר לקבל אותם אז נוצר משהו כעין הבחינות האלה כעין חיה ויחידה.

כי הרי אנחנו לומדים בחכמה שבשבת יש מדרגת חיה.

בחג השבועות יש מדרגת יחידה.

ביום הכיפורים יש לנו בנעילה מדרגת יחידה.

אבל כל המציאות שלנו היא של צמצום ב'.

אז איך יש חיה ויחידה?

אז הוא אומר יש עניין מיוחד שהבינה שאנחנו אומרים שיש רק בינה ז"א ומלכות

הבינה עצמה מתחלקת לג"ר דבינה וז"ת דבינה.

​​ והג"ר דבינה עצמם שהם כחב"ד דבינה הם מתחלקים ליחידה וחיה.

כאילו נאמר את זה ככה

מתוך הבינה נוצר לנו מעין חיה ויחידה שבמסגרת הבינה.

זה כאילו חיה ויחידה שבמסגרת הנשמה.

אבל זה לא החיה והיחידה האמיתים שיש. זה מעין חיה ויחידה שבתוך מסגרת הבינה.

אז אלה החיה ויחידה שיש.

ואז יוצא שיש לנו את החיה ויחידה האלה שהם כנגד הג' בחינות של העליון שנתן לנו.

אז זה יוצא י"ג בחינות.