תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 22 | אלף שלט-שמ

17

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 22| אלף של"ט-ש"מ | הדף היומי

לאחר שלמדנו בשיעור הקודם שלכל מדרגה יש י"ג בחינות הוא בא לספר לנו על י"ג הבחינות שיש בגלגלתא דראש דאריך

והוא אומר לנו שבגלגלתא דראש דאריך ישנם י"ג בחינות שמתחלקים באופן הבא:

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 22 חלק יג\תמונה שיעור 22 חלק יג a.jpg

כתר הוא בחינת הגולגולת

חכמה בינה אוזניים

חסד וגבורה ב' עיניים

ת"ת חוטם

נצח הוד שפתיים

יסוד לשון

ומלכות פה

כל אלה מהווים את בחינת הראש.

ויש להם עוד שלושה תיקונים שהם מקבלים מהעליון שהם:

מצחא

דעת

וב' תפוחים.

אלה הי"ג בחינות הוא לא מסביר עליהם כל כך הוא רק מספר לנו על הקיום שלהם שזה הנושא הראשון שלמדנו היום.

הנושא השני שלמדנו היום הוא כדי להסביר תיקון מיוחד שנעשה באצילות הנקרא הגבהת ראשי ירכין.

מה זה הגבהת ראשי ירכין?

אז הוא כדי להסביר את זה מסביר לנו את זה בהרחבה.

התחלנו היום חלק מההסבר וההסבר אומר כך:

אנחנו מדברים על תהליך שבו הראש של א"א שהוא ראש החכמה שלנו רוצה לקבל חכמה רוצה לקבל גדלות של מדרגת חכמה כי הוא ראש החכמה הוא צריך לתת עכשיו חכמה לתחתונים.

כשהוא רוצה לקבל חכמה אז הוא עולה לראש שלו לבקש.

מי זה הראש שלו?

עתיק.

אז א"א עולה לעתיק אומר לו תן לי חכמה.

כמו שאדם נכנס לחנות מה שהוא רואה בחנות זה הוא רוצה לקנות.

הולך לראש דעתיק.

ראש דעתיק נמצא למעלה מקרומא דאוירא למעלה מהמסך שאמר מפה יש צמצום ב'.

אז הוא הולך ורואה שם דברים נפלאים רואה שם אור של צמצום א'.

אבל אסור לו לבקש אור של צמצום א'.

אומר לכאורה כל האור שהעליון נותן לתחתון הוא דרך לבושי מוחין.

לבושי מוחין נקראים נה"י.

הנה"י האלה מתחלקים לחב"ד חג"ת נה"י.

עכשיו כשהוא בא לקבל אור של גדלות כל זמן שהוא קיבל אור על חב"ד חג"ת לא הייתה בעיה.

כשהוא בא לבקש על הנה"י אור זאת אומרת אור של גדלות.

אז בנה"י האלה יש בעיה.

כי אם הוא יבקש על הנה"י כמו שיש בלבושי מוחין של עתיק אז הוא ייתן לו אור על המדרגה שלו אבל בצמצום א'.

אומר לכן צריך לעשות בנה"י האלה איזה שהוא תיקון.

התיקון הזה נקרא הגבהת ראשי ירכין.

את הנושא הזה התחלנו ללמוד היום.

מה חשוב בנושא הזה?

הנקודה החשובה בנושא הזה שאומרת

אתה לא יכול לקבל את האור של גמר תיקון שנקרא ג"ר דחכמה אתה יכול לקבל רק ו"ק דחכמה.

מה זה אומר?

שאתה לא תקבל אור של צמצום א'.

ג"ר דחכמה זה נקרא עצמות האור ואת עצמות האור אתה לא יכול לקבל.

למה?

כי אתה במסגרת צמצום ב'.

במסגרת צמצום ב' זה לא כמו בצמצום א' שנגנז אור היחידה למלכות.

אלא פה נגנז גם האור על ז"א.

שז"א או כל הז' תחתונות לא יכולים לקבל את האור הגדול האור של גמר תיקון שנקרא ג"ר דחכמה.

אור של צמצום א' כי יש עדיין את הפרסה בין אצילות לבין העולמות.

אם הם יקבלו את האור הגדול תהיה שבירה.

אז נעשה תיקון מיוחד שעוד לא למדנו בדיוק איך הוא נעשה אבל הוא נקרא הגבהת ראשי ירכין.

הזכרנו אותו גם עד עכשיו בעוד צורות אמרנו למשל שהוא נקרא גם גניזו דאו"א.

מי זה או"א על איזה או"א מדובר שאמרנו גניזו שגנזנו אותם?

או"א דעולם הנקודים שבאו"א דעולם הנקודים התקבל ג"ר דחכמה וגרם לשבירה.

אז הוא אומר את המדרגה הזאת גנזנו.

אבל מה הפעולה מה הדרך שבה גנזנו את או"א דנקודים שבעצם גנזנו את הזיווג של פב"פ על צמצום א'?

גנזנו את זה ע"י פעולה שנקראת הגבהת ראשי ירכין.

זה מה שלמדנו היום אני יכול להגיד באופן כללי שנלמד את זה בשיעור הבא

הגבהת ראשי ירכין זה אומר שאותם נצח והוד שמחזיקים את החיסרון הגדול לא מקבלים במקומם כי במקומם הם יקבלו ע"י היסוד שלהם אז היסוד שלהם מתבטל ע"י זה שהביקוש שלהם עולה למעלה מהיסוד זה נקרא הגבהת ראשי ירכין כמו הם מקבלים בנצח הוד אבל למעלה במקום החג"ת עם היסוד של החג"ת לא עם היסוד שלהם.

איך זה בדיוק נעשה נלמד בשיעור הבא.

אבל בינתיים מה אנחנו יכולים לדעת מהשיעור הזה

שכשא"א הולך לקבל גדלות של חכמה למרות שהוא עולה לעתיק נעשה שם תיקון מיוחד שלא יקבל ג"ר דחכמה וזה חיזוק הפרסה שחיזוק הפרסה כוללת אם כך שני דברים:

מלכות נגנזה ברדל"א והגבהת ראשי ירכין שלא יתקבל ג"ר דחכמה שאנחנו קוראים לו באופן כללי גניזו דאו"א.

כמו שגנזתי את מלכות גנזתי גם את או"א.

סיכום בנקודות:

  • לגלגלתא דאריך יש י"ג בחינות המתחלקות באופן הבא: כתר הוא הגולגולת. חכמה בינה ב' אוזניים. חסד וגבורה ב' עיניים. תפארת חוטם. נצח הוד ב' שפתיים. יסוד לשון. מלכות פה. עוד ג' בחינות הם: מצחא. דעת. וב' תפוחים או ב' לחיים.

  • בעולם אצילות נעשה תיקון מיוחד כדי שלא תהיה שבירה הנקרא הגבהת ראשי ירכין.

  • תיקון זה נועד לחיזוק הפרסה כדי שלא תתקבל הארה של ג"ר דחכמה כפי שהיה בעולם הנקודים שגרם לשבירה.

  • תיקון זה נעשה בעת שא"א עולה ממצב הקטנות לראש דעתיק כדי לקבל גדלות של מדרגת חכמה.

  • היות ועולה לעתיק ששם יש אור של צמצום א' יש סכנה שיקבל אור זה ויגרום לשבירה בהתפשטות לתחתונים.

  • לצורך שמירה על צמצום ב' נעשה התיקון הנקרא גם גניזו דאו"א ובזה מחזקים את הפרסה בב' בחינות שהראשונה שלמדנו כבר היא מלכות נגנזה ברדל"א.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 22 חלק יג\תמונה שיעור 22 חלק יג b.jpg


סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 22 | אלף שלט-שמ
1. לגלגלתא דאא יש יג בחינות המתחלקות באופן הבא: כתר –הגולגולת, חכמה ובינה- ב אוזניים , חסד וגבורה- ב עיניים, ת"ת – חוטם, נצח והוד- ב' שפתים , יסוד- לשון, מלכות- פה. עוד ג' בחינות הם: מצחא, דעת ו ב' תפוחים (לחיים)
2. בעולם אצילות נעשה תיקון מיוחד שלא תהיה שבירה, הנקרא הגבהת ראשי ירכין.
3. תיקון זה נועד לחיזוק הפרסא כדי שלא תתקבל הארה של ג"ר דחכמה כפי שהיה בעוהנ"ק שגרם לשבירה.
4. תיקון זה נעשה בעת שא"א עולה ממצב הקטנות לראש דעתיק כדי לקבל גדלות של מדרגת חכמה.
5. היות ועולה לעתיק ששם יש אור של צ"א יש סכנה שיקבל אור זה ויגרום לשבירה בהתפשטות לתחתונים.
6. לצורך שמירה על צ"ב נעשה התיקון הנקרא גם גניזו דאוא' ובזה מחזקים את הפרסא בב' בחינות. הראשונה שלמדנו כבר היא מלכות שנגנזה ברדל"א.

אין תגובות

להגיב