תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 23 | אלף שמא-שמב

24

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 23| אלף שמ"א-שמ"ב | הדף היומי

אז מה למדנו היום?

אז היום הזכרנו את השיעור הקודם שבו התחלנו ללמוד על התיקון שנקרא גניזו דאו"א.

מה זה התיקון המיוחד הזה?

זה תיקון למצב הגדלות.

היה לנו תיקון של הם' דצלם למצב הקטנות שזה התיקון של גלגלתא שקיבלה את מדרגת החסד.

ועכשיו אנחנו עושים את התיקון מצד הגדלות לטובת הגלגלתא.

זאת אומרת אנחנו צריכים איזה שהיא שמירה שלא יקרה לנו בעולם אצילות כמו שקרה בעולם הנקודים.

מה קרה בעולם הנקודים?

בקטנות היה חפץ חסד בראש וזה היה מצוין.

איפה היה התיקון הזה בעולם הנקודים?

ע"י הארת האוזן זה נקרא כי עשו זיווג על ב"א ומהב' דהתלבשות קיבלו את הארת האוזן וזה שמר על או"א בקטנות

בגדלות כשבא עולם הנקודים לגדלות אז עשו זיווג על ד"ג אז הארת אוזן לא האירה שם כי זה זיווג כבר על ד"ג.

מאיפה קיבלו את הד"ג האלה?

מהעלייה של הרצונות מנצח הוד.

אז בעצם איזה אור הם קיבלו מאיפה הם קיבלו את האור הזה?

מזיווג על נצח הוד על החסרונות של נצח הוד.

אותו דבר קורה פה בעולם האצילות

כשא"א היה בקטנות אז כמו שבעולם הנקודים או"א קיבלו מב' דהתלבשות את התיקון

אז אותו דבר בעולם אצילות בקטנות קיבלו את התיקון.

מאיפה?

מב' דהתלבשות

מי היה ב' דהתלבשות?

כתר.

אתם זוכרים איך היה שם?

כתר יצא על ב' דהתלבשות

או"א יצאו על א' דעוביות

אבל ב' דהתלבשות לא יכול לצאת לבד א' דעוביות התכלל איתו עם ב' דהתלבשות

ואז אם הוא התכלל עם ב' דהתלבשות אז כשהוא יצא א' לבד אז ב' דהתלבשות הצטרף אליו

אז מהכוח הזה של הב' קיבלו או"א את התיקון הזה בקטנות

אבל כשבאו לעשות גדלות הם נשברו.

למה?

כי מה אומרת שם הגדלות?

מי זה הגדלות?

זיווג חדש על הנה"י שאומר קח חכמה.

אז כשאמרו להם לאו"א קחו חכמה אז הם לקחו חכמה.

אבל אסור היה להם.

למה?

כי הם היו תחת השפעה של צמצום ב' רק הם לא ידעו הייתה שם הסתרה.

הסתרה של הפרסה של כתר.

תסתכלו באות ט"ו בהסתכלות פנימית בחלק ו'

אבל פה בעולם אצילות הוא אומר עכשיו בקטנות היה תיקון.

מה היה התיקון בקטנות שעדיין יהיה ראש אפילו שאין חכמה במדרגה כי הוא בקטנות?

מה היה התיקון?

חסד דעתיק

חסד דעתיק נתן לגלגלתא תיקון.

איזה תיקון?

של עזקא דכיא.

אומר אוקי בקטנות יש לי תיקון

מה יהיה בגדלות?

עוד פעם הוא יקבל חכמה בעולם הנקודים אז פה קיבל מהחסד שם קיבל מב' דהתלבשות

עוד פעם יהיה קלקול?

אז הוא אומר לא.

בגדלות אני יעשה תיקון.

איזה תיקון?

אני יעשה תיקון שנקרא הגבהת ראשי ירכין.

מה אני עושה בהגבהת ראשי ירכין?

אומר אני לא נותן את היסוד למציאות של הג"ר דבינה.

מה אני עושה?

אני מגביה את הירכין ואז אני נותן את הנצח והוד למעלה והיסוד נשאר למטה.

אז אם היסוד זה כמו שאם פה נמצא נצח הוד יסוד

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 23 חלק יג\תמונה שיעור 23 חלק יג a.jpg

ונעשה זיווג על היסוד אז יסוד משפיע את ההארה.

והנצח והוד מתפשטים ככה והיסוד מתפשט ככה.

הוא אומר אני יעשה משהו אחר.

אני אקח את הנצח הוד ויעלה אותם למעלה ואז הם יאירו פה.

והיסוד יהיה פה למטה ויאיר פה.

אז מי שמקבל מהנצח והוד למעלה זה נקרא הגבהת ראשי ירכין אז הם יבואו למעלה.

אז היסוד נמצא מתחתיהם כבר הוא לא נמצא מעליהם כדי שישפיע דרכם אור שהוא אור חכמה.

כי כל הקומפלקס הזה בצורה הזאת הוא משפיע אור חכמה.

אבל אם מגביהים את ראשי ירכין למעלה אז היסוד כבר עומד למטה ואז הוא לא משפיע למעלה הוא משפיע רק ממעלה למטה אז הוא לא יכול להשפיע.

למה?

כי הם מקבלים עכשיו דרך הנצח והוד שזה נקרא הגבהת ראשי ירכין אז הם לא מקבלים אור חכמה כי אין שם קו אמצעי כי את הקו האמצעי מקבלים רק מהיסוד והיסוד נמצא כשהוא נמצא במקומו אז הוא מתפשט מפה ולמטה.

אז הם יכולים לקבל מהיסוד מי שמקבל מהנה"י באופן רגיל.

אבל אם מגביה את הירכין למעלה מהיסוד זה כאילו על דרך הציור לומר שאי אפשר לקבל במצב הזה בגדלות את ג"ר דחכמה.

וזה היה התיקון המיוחד שנעשה לצורך גדלות של עולם האצילות

סיכום בנקודות:

  • התיקון של הגבהת ראשי ירכין נוגע למצב הגדלות של א"א דהיינו כאשר א"א עולה לעתיק לבקש חכמה.

  • עתיק עושה זיווג לצורך א"א כדי לתת לו חכמה ובזיווג זה שנקרא נה"י דהיינו לבושי מוחין עושה זיווג בלי הג"ר של החב"ד דנה"י וזה נקרא הגבהת ראשי ירכין כדי לא לתת ג"ר דחכמה לג"ר דבינה של א"א.

  • בשונה מעולם הנקודים ששם לא היה התיקון הזה והתקבל ג"ר דחכמה באו"א זה גרם לשבירה כאשר התפשט אור זה לגוף.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 23 חלק יג\תמונה שיעור 23 חלק יג c.jpg


סיכום בנקודות חלק יג עמודים שמא-שמב שיעור מס 23
1. התיקון של הגבהת ראשי ירכין נוגע למצב הגדלות של א"א . דהיינו כאשר א"א עולה לעתיק לבקש חכמה.
2. עתיק עושה זיווג לצורך א"א כדי לתת לו חכמה ובזיווג זה שנקרא נה"י דהיינו לבושי מוחין עושה זיווג בלי הג"ר של החב"ד דנה"י וזה נקרא הגבהת ראשי ירכין כדי לא לתת ג"ר דחכמה לג"ר דבינה של א"א.
3. בשונה מעולם הנקודים ששם לא היה התיקון הזה שהתקבל ג"ר דחכמה באוא' זה גרם לשבירה כאשר התפשט אור זה לגוף.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב