תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 31 | אלף שנז-שנח

42

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 31| אלף שנ"ז-שנ"ח | הדף היומי 

מה למדנו היום?

היום למדנו את צורת ההשפעה של א"א לז"א.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 31 חלק יג\תמונה שיעור 31 חלק יג a.jpg​​ 

פה נמצא ז"א ופה למעלה נמצא א"א.

בא"א יש תיקונים בבחינת הראש שלו יש לו את החיורתא ויש לו שערות על החיורתא ויש לו איזה שהוא שביל באמצע שזה המלכות.

ז"א יש לו ראש הוא מקבל מהמלכות כי הוא כנגד גוף שזה נקרא מקבלי המוחין ויש את או"א שהם המוחין שא"א זה שורש המוחין.

אז בינתיים אנחנו נלמד גם דרך המוחין מה הוא מקבל אבל בינתיים הוא מקבל משורש המוחין.

מפנימיות א"א הוא לא יכול לקבל.

הוא צריך לקבל מחיצוניות א"א כי מה שיש בפנימיות א"א שזה אור חוזר של צמצום א' הוא לא יכול לקבל כי זה צמצום א' אז מזה ודאי הוא לא יכול לקבל זה נפסל לקבלה לכן זה יצא החוצה.

האור שיצא החוצה הסתלק לגמרי ומהאור חוזר ​​ הזה נעשו שערות.

ויש את החיורתא שמחזיק מעט הארה שזה השביל האמצעי שבין השערות שיש י"ב בחינות וזה הבחינה הי"ג.

אז הוא אומר מהבחינה הי"ג הזאת מכאן הוא מקבל הארה אבל ההארה הזאת עומדת לו פה בחוץ בסוד תפילין של ראש.

למה היא לא נכנסת פנימה?

מכיון שהוא עצמו ז"א במצב הקביעות שלו יש לו חג"ת שהם החג"ת האלה בחינת חסדים מכוסים.

האור שמגיע לפה הוא אור חכמה האור חכמה שמגיע זה אגב מחלוקת בין רבינו תם לרש"י בתפילין שבהזדמנות נלמד גם את זה.

אז כשהחכמה מגיעה למדרגה אז הוא בחינת חסדים ז"א בקביעות שלו.

אז אם הוא ​​ בחינת חסדים הוא אומר אני לאיכול לקבל את החכמה אז הוא מתנגד לחכמה.

ואז בגלל ההתנגדות הזאת יש הכאה אז התפילין נשארים מחוץ לראש מבחוץ.

למה מבחוץ?

כי זה מקיף.

אבל יש יתרון גדול במקיף הזה.

למה?

יש בו הארה אומנם במקיף הזה אבל הארה לא נכנסת לראש.

אבל מה היא אומרת לו אותה הארה?

אומרת אני יהודי שמניח תפילין שאני יודע שאני כרגע במצב הקטנות ואני צריך להגיע למצב של הגדלות אני יודע שאני צריך להתקדם בחיי.

אני יודע שמה שיש לי עכשיו הארה זה הארה שאני צריך להשתכלל איתה.

בא הרב"ש ומספר לנו את הרעיון הנפשי שבזה.

אומר שאנחנו מקבלים מצד השערות כשמקבלים מצד השערות אז כל שערה יש לה נקב וכל פעם שיש לאדם שערות

אז מה התפקיד של השערות?

לעורר את הנקב.

למה אנשים עושים קרחת?

הם בורחים מהתמודדות.

למה אנשים לא רוצים סערות נפש רוצים שהכל יהיה רגוע?

לא להיפגש עם המציאות בשביל מה להיפגש עם המציאות?

הפגישה שלי עם המציאות מחייבת סערות נפש איך אני אתמודד איתם?

אז השאלה מה עושים?

אומר הרב"ש ההתקדמות בחיים היא דרך סערות נפש.

כיצד מתקיימת ההתקדמות?

אתה צריך להניח תפילין.

איך להניח תפילין?

אתה צריך לדעת יש אמת ואני רוצה לפעול את האמת הזאת.

וסערות הנפש מחברים אותי עם הנקב.

ומה אומר הנקב?

זה הארה שמספרת לי שאני רחוק ​​ מהשם.

אם אני רחוק מהשם אז יש לי געגוע אליו אז אני אתפלל אליו ואז אני אתקרב אליו.

אבל אם אני לא ארגיש שאני רחוק

אז התפקיד של סערות הנפש זה לא לכבות אותם אלא כדי לעורר בי את הגעגוע להשם.

לכן זה נקרא אור מקיף לכן אנחנו לובשים את השערות שיש בשורשים שלנו בא"א אנחנו שמים אותם כתפילין אנחנו אומרים השערות שיש בשורשים הם אצלנו געגוע.

געגוע לקשר ​​ להשם.

ודרך סערות הנפש אנחנו מנוהלים לכן יש חשיבות גדולה לשערות.

במצב הגדלות אותם הבחינות מתפשטים גם לראש ואז אפשר לקבל גם מי"ג החיורתא עצמם ובמצב הגדלות אם ז"א עולה במדרגה כמו בראש חודש אחרי שמתפללים מוסף

במוסף היא בחינת כתר או ביום טוב או בשבתות שיש עלית מדרגות אז בז"א הוא לא רק חסדים מכוסים שדוחה את האור אלא הוא כבר חסדים מגולים שיכול לקבל הארה אז לכן לא צריך תפילין כי אנחנו כבר נמצאים במדרגה של קבלת האור בפנימיותנו.

אבל כל זמן שבן אדם לא מקבל את האור בפנימיות יש חשיבות גדולה לאור מקיף.

יש חשיבות גדולה שיהיו לו סערות נפש כדי להתקדם.

אין מה לברוח בלהוריד את השערות.

כי הורדת השערות זה סוג של בריחה.

רק השאלה היא עם איזה סערות צריך להתנהל.

בהמשך נראה שהשערות העיקריות שדרכם אנחנו מתנהלים זה שערות הזקן. ​​ 

משתמשים בשערות הראש כמציאות של דחיפה לעבודה.

סיכום בנקודות:

  • כל ההארה שז"א יכול לקבל מא"א הוא לא דרך פנימיותו אלא רק דרך אותו אור חוזר שיצא מראש דאריך.

  • אותו אור חוזר שיצא מראש דאריך יצר את החיורתא ואת נימין שהם בחינת השערות. ז"א מקבל מבחינת השערות ואם נדייק מהשערות שבאחורי הראש.

  • היות וז"א הוא גוף דעולם אצילות לכן יקבל מהשורש מהגוף של אותם שערות דהיינו מהמלכות של אותם שערות שהיא השביל שבאמצע השערות שהוא הבחינה הי"ג שבשערות.

  • כאשר האור שנושא בתוכו מעט חכמה כי הוא נמצא על החיורתא מתפשט לז"א אינו יכול להתקבל בפנימיות ז"א היות והחסדים המכוסים שיש בז"א במצב הקביעות שלו מתנגדים לקבלת אור חכמה כי זה סכנה להם.

  • אותה בחינת הארה שבה נשארת בבחינת מקיף והיא נקראת תפילין של ראש.

  • תפילין של ראש זאת קדושה עליונה שבאה משורש המוחין כדי ליצר לנו געגוע להתקרבות להשם שזה תפקיד היהודי בעולמו להתגעגע לבוא לקשר אמיתי עם ריבונו של עולם.

  • במועדים ימים טובים ושבתות אין צורך להניח תפילין כי במצב הגדלות אותו אור מקיף נכנס לפנימיות המדרגה.

  • כל סערות הנפש צריכים לעורר את הנקב שיש בקרקפתא של כל שערה שההארה שיש בה היות והיא נמצאת בחיורתא צריכה לעורר את האדם לגעגוע לקרבה להשם שזה תפקיד הסערות נפש ומי שמשתמש בהם כראוי אזי סערות הנפש מקדמים את האדם ואם משתמש בהם חס ושלום שלא כראוי אז הוא משבר את כליו.

עד כאן היום. תודה רבה.

תע"ס חלק י"ג – שיעור 31 – אלף שנ"ז-שנ"ח
1. כל ההארה של שז"א יכול לקבל מא"א הוא לא דרך פנימיותו אלא רק דרך אותו או"ח שיצא מראש דא"א.
2. אותו או"ח שיצא מראש דא"א יצר את החיורתי ואת הנימין שהם בחינת השערות. ז"א מקבל מבחינת השערות ואם נדייק מהשערות שבאחורי הראש .
3. היות וז"א הוא גוף דעולם אצילות לכן יקבל מהששר מהגוף של אותם שערות דהיינו מהמלכות של אותם השערות שהיא השביל שבאמצע השערות שהוא הבחינה ה יג שבשערות.
4. כאשר האור שנושא בתוכו מעט חכמה שהוא נמצא על החיורתי מתפשט לז"א אינו יכול להתקבל בפנימיות ז"א היות והחסדים המכוסים שיש בז"א במצב הקביעות שלו מתנגדים לקבלת אור חכמה כי זה סכנה להם.
5. אותה בחינת הארה שבה נשארת בבחינת מקיף והיא נקראת תפילין של ראש.
6. תפילין של ראש זה קדושה עליונה שבאה משורש המוחין כדי לייצר לנו געגוע להתקרבות לה' שזה תפקיד היהודי בעולמו להתגעגע לבוא לקשר אמיתי עם ריבונו של עולם.
7. במועדים ימים טובים ושבתות אין צורך להניח תפילין כי במצב הגדלות אותו אור מקיף נכנס לפנימיות המדרגה.
8. כל שערות הנפש צריכים לעורר את הנקב שיש בקרקפתא של כל שערה שההארה שיש בה היות והיא נמצאת בחיורתי צריכה לעורר את האדם לגעגוע לקרבה לה' שזה תפקיד השערות נפש ומי שמשתמש בהם כראוי אזי שערות הנפש מקדמים את האדם ואם משתמש בהם ח"ו שלא כראוי אז הוא משבר את כליו.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב