תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 45 | אלף שפה-שפו

35

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 45 | אלף שפ"ה-שפ"ו | הדף היומי 

מה למדנו היום?

אז קודם כל מבט כללי על מה מדברים.

אומרים לך ככה:

כשזו"ן רוצים לקבל גדלות הם צריכים לקבל את הגדלות הזה ממצב הגדלות של א"א כי הוא שורש ​​ המוחין.

א"א קיבל כל מיני תיקונים בפנימיותו כדי לתת את ההארה בצורה נכונה ומסודרת לא"א שהמחשבה לא תהיה כמו בצמצום א' כי זה גרם לשבירה.

המחשבה תהיה כמו בצמצום ב'.

יחד עם זה עדיין לא הספיק אי אפשר לתת את האור הזה בפנימיות אז הוא יצא לחיצוניות כי כשרוצים לתת לו קטנות אין בעיה אפשר לתת לו קטנות בפנימיות.

אבל כשרוצים לתת לז"א גדלות אז צריך לעשות זיווג על גדלות זיווג על גדלות הוא זיווג של ​​ צמצום א'.

זיווג של צמצום א' אי אפשר לתת למדרגה.

איך אפשר כן לקבל?

לא בפנימיות.

אלא איך?

בחיצוניות בסוד שערות.

שזה בסוד שערות נפש. האדם מתרגש כועס שמח ממה שקורה בחוץ זה סערות נפש.

אבל התפקיד שלו להעביר אותם לפנימיות המדרגה.

בהתחלה מתראים כמו תפילין של ראש מבחוץ אבל זה רק סימן שכל השערות הם צריכים לקבל תיקונים של רחמים של י"ג מידות הרחמים ואז אני אוכל להביא אותם לנקודה הפנימית. שזה התפקיד שלנו פה.

שהביא אותנו לעולם כדי שהעולם ​​ יאתגר אותנו יצור בנו סערות ואנחנו נעשה את התיקונים.

אז לא לפחד שיש סערות נפש זה חומר גלם לעבודה.

עכשיו הוא בא להסביר לנו איך זה קורה.

אומר אוקי אז בוא נעבור מפנימיות לשערות.

איך עוברים מפנימיות לשערות?

מה שקרה בפנימיות יקרה עכשיו אותו דבר אבל בחיצוניות.

כי אנחנו צריכים להתחיל לקבל את זה מהחוץ לפנים.

אז באים למצב השערות אז השערות יוצאים בהתחלה ומתחלקים כמו שהמדרגה התחלקה לגו"ע ואח"פ כך גם השערות מתחלקים לגו"ע ואח"פ.

כיצד?

שערות רישא גו"ע.

שערות דיקנא אח"פ.

עד כאן זה יציאה לשערות.

עכשיו רוצים לתת גדלות למדרגה כמו שגו"ע של ראש נותן לאח"פ וכשבאים לעשות זיווג אז הה"ת יורדת למקומה ועושים זיווג על גדלות.

אומר אותו דבר קורה פה שהגו"ע יתנו לאח"פ אבל המדרגה תרד למטה.

אז שערות רישא צריכים לתת לשערות דיקנא.

אבל איך שערות רישא יתנו לשערות דיקנא?

דרך המלכות של שערות רישא.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 45 חלק יג\תמונה שיעור 45 חלק יג a.jpg

אז אם אנחנו אומרים שא"א יתחלק בפנימיותו לגו"ע ואח"פ אז כנגדו השערות כנגד גו"ע יהיה שערות רישא. כנגד האח"פ יהיה שערות דיקנא.

בקטנות אין בעיה יש חלוקה ביניהם.

מה קורה בגדלות?

אומר אלה שערות רישא הם בעצמם למרות שהם רק גו"ע והשערות דיקנא זה אח"פ

אבל כל אחד מהם יש ע"ס.

יש כתר עד מלכות.

פה זה עובד הפוך מלכות עד כתר.

לכל אחד מהם יש ע"ס.

אומר המלכות הזאת היא צריכה לתת עכשיו הארה לשערות דיקנא.

איך היא תיתן הארה?

כשרוצים לתת הארה בהתחלה הם לא מקבלים הארה השערות דיקנא

אבל בגדלות הם צריכים לקבל הארה.

איך הם יקבלו?

אומר יקבלו דרך ב' פאות.

הארה בגדלות נקראת הויה.

אומר אבל זה דין זה מלכות וזה בצמצום ב'.

אז איך זה יקרא?

במקום הויה זה יקרא מצפ"ץ.

מה זה מצפ"ץ?

זה הויה אבל באותיות א"ת ב"ש

במקום א' יש ת'

במקום ב' יש ש'

במקום ג' יש ר'

במקום ד' יש ק'

במקום ה' יש צ'

אז בשם הויה כנגד האות י' יש מ'

כנגד האות ה' יש צ'

כנגד האות ו' יש פ'

כנגד האות ה' אחרונה יש עוד פעם ץ'

אז זה נקרא מצפ"ץ במקום יהוה.

על מה זה מראה?

על קצת עוביות.

עוביות של האור כמו בבחינה א'.

זה רק עוביות חלקית עוביות קטנה.

על מה רוצים להראות?

באים להראות לנו כשהאור ניתן לתחתון הוא ניתן דרך הפאות.

מה אכפת לי מאין ניתן האור?

אומר לא. זה חשוב.

למה זה חשוב?

כי אם זה ניתן דרך הפאות והפאות שייכות ללמעלה מהמסך אז הם שייכות לצמצום א'.

אבל זה צמצום ב'.

אומר נכון אתה צודק זה באמת מסך של צמצום ב' אבל כוח הדין לא פועל ממקום הימצאו ולמעלה.

אז מסך של צמצום ב' לא פועל.

אבל הוא רק גו"ע.

נכון הוא באמת בצמצום ב' אבל לא פועל עליו הדין של צמצום ב' אז הוא נחשב כמו צמצום א'.

עכשיו כשבאים לגדלות אז מאיר בו אור של צמצום א'.

אז מה הוא ייתן לו אור של צמצום א' אסור?

אומר נכון בגלל שאסור והוא בא לתת לו אור של צמצום א' אז הוא שהוא בא לקבל עכשיו את האור מהפאות אומר רק רגע אני צריך לעשות פה תיקון בגלל שאני מקבל עכשיו מהפאות שערות של צמצום א' אז אני צריך לעשות תיקונים ואז אני חייב לעשות לפני קבלת האור לעשות כלי.

מה זה הכלי הזה?

זקן עם י"ג תיקוני דיקנא.

י"ג מכילן דרחמי. י"ג מידות הרחמים.

י"ג תיקוני דיקנא אני צריך לעשות כדי לקבל את האור של הפאות.

אני יצטרך להמעיט אותו לאט לאט.

איך אני אמעיט אותו?

נלמד את התיקונים שעושים.

למה אני צריך את התיקונים?

כי כל האור שא"א נותן לז"א הוא בא דרך שערות הזקן.

ולכן אני אצטרך את שערות הזקן האלה לראות איך מתקנים אותם.

עכשיו מה זה אומר לנו מבחינת עבודה?

שכשאני כאדם רוצה לקבל אור על גדלות ואני רוצה להיות אדם גדול אני חייב ליצר מידות לעשות את עבודת המידות.

אסור לי להיות עצבני. אני צריך להיות בשלוה.

יש לי סערת נפש אני רואה אור של גדלות אני אומר רגע קודם כל אני יעלה אותו למדרגה עליונה של בינה דרך ב' מצרי הזקן אני עולה לשפם עושה איזה שהוא שביל באמצע בתוך הדרגה העליונה הארחה.

מקבל דרך ב' נקבי החוטם משתמש רק בחוטם הימני בונה את שיבולת הזקן מיצר ארחה בצדדים

עולה לתפוחים מקבל הארה מהתפוחים וכן הלאה.

אז יש לנו סדר איך לקבל את האור איזה מידות לפעול.

איזה מידות כאדם אתה צריך כדי להיות אדם גדול.

לא מספיק שיש לך אור וידיעות ותכונות וכישרונות זה לא מספיק.

עם כל הכישרון הזה לא יבוא דרך י"ג מידות הרחמים אתה תיפול.

אומר ככה גם הבורא נוהג איתנו.

למה?

כי הוא נוהג אתנו כך עם י"ג מידות הרחמים ואנחנו אומרים לו אל רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד ואמת נצר חסד לאלפים, נשא עון ופשע וחטאה ונקה.

כל אלה המידות אתה צריך גם לפעול אותם מלמעלה כי אתה רוצה הרי לפעול כמו העליון.

אלה המידות של ז"א מה שאמרנו עכשיו.

המידות של א"א הם קצת אחרות הם מי אל כמוך וכן הלאה נשא עון ועבר על פשע זה המידות מצד א"א מה שכתוב במיכה. מצד ז"א זה המידות של מה שכתוב בויקרא.

אנחנו נלמד על ההבדל ביניהם הם דומות אבל נלמד קצת על ההבדל ביניהם אבל זה י"ג מידות הרחמים.

אתה כאדם צריך לקבל את ההארה בגדלות ולהשתמש בכישרונות שלך דרך עבודת המידות.

ואם תעשה את עבודת המידות נכון אז תוכל לקבל את ההארה של גדלות.

אחרת למה אנשים גדולים נופלים?

כי הם חסרי מידות.

אתה רוצה לקבל את האור של גדלות תהיה בעל מידות.

אז זה מאד מעניין איזה מידות אני צריך וזה המידות שאנחנו נלך ללמוד בע"ה כדי לראות את המידות

בינתיים אנחנו מבינים שאני צריך להשאיר את הפאות דווקא מפרשת השבוע להשאיר פאה בשדה. והפאה הזאת באה לומר זה בעצם לא שלי זה בא מלמעלה.

יש שלמות בעולם למרות שאני מקבל את זה רק באופן חלקי אני סומך על השלמות של העליון.

משמה מהשלמות של העליון אני מקבל באופן חלקי.

אלה ב' הפאות יש בהם מיעוט נקראים מצפ"ץ מצפ"ץ ונצטרך ללמוד לאט לאט איך אני מקבל את המוחין ואיך אני יכול לעשות את התיקונים שזה עיקר הלימוד פה. כל זה זה רק הכנות לקראת י"ג תיקוני דיקנא.

סיכום בנקודות:

  • כאשר אנו רוצים לתת את ההארה של הגדלות שמתקבלת דרך ב' הפאות צריכים לעשות תיקונים בשערות הזקן כדי לקבל את ההארה.

  • כפי שבפנימיות המדרגה מתחברים עתיק וא"א לפרצוף אחד וניתן אור של צמצום א' כך קורה גם בבחינת השערות והיות ואסור לקבל אור של צמצום א' לכן צריך לעשות תיקונים.

  • י"ג תיקוני דיקנא הם מידות הרחמים שרק דרכם מותר להשתמש בכישרון ההארה והידיעות שקיבלנו מלמעלה מכאן אנו לומדים שלא הכישרון והידיעות והעוצמה חשובים אלא דווקא המידות של האדם שהם הכלי לקבל את אותה הארה או להשתמש באותו כישרון.

עד כאן היום. תודה רבה.

סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 45 | אלף שפה-שפו
1. כאשר אנו רוצים לתת את ההארה של הגדלות שמתקבלת דרך ב' הפאות צריכים לעשות תיקונים בשערות הזקן כדי לקבל את ההארה.
2. כפי שבפנימיות המדרגה מתחברים עתיק וא"א לפרצוף אחד וניתן אור של צמצום א' כך קורה גם בבחינת השערות והיות ואסור לקבל אור של צמצום א' לכן צריך לעשות תיקונים.
3. י"ג תיקוני דיקנא הם מידות הרחמים שרק דרכם מותר להשתמש בכישרון ההארה והידיעות שקיבלנו מלמעלה. כאן אנו לומדים שלא הכישרון והידיעות והעוצמה חשובים אלא דווקא המידות של האדם שהם הכלי לקבל את אותה הארה או להשתמש באותו כישרון.

אין תגובות

להגיב