תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 42 | אלף שעט-שפ

42

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ג שיעור 42 | אלף שע"ט-ש"פ | הדף היומי

מה למדנו היום?

למדנו כך:

כשאנחנו רוצים לעבור מקטנות לגדלות בעולם האצילות אז צריכים להתחיל להפעיל רצונות שהם יותר מאשר מצב הקטנות.

במצב הקטנות אז גם מצד הזו"ן של כל מדרגה תיקנו כלים שלא נשברו מחמת עצמם.

ואז לא הייתה בעיה גדולה לתקן לא היו דינים קשים יכולנו לקבל את האור בפנימיות המדרגה.

עכשיו כשאנחנו באים לגדלות אז צריכים לתקן את אותם כלים שנשברו בשבירת הכלים בעולם הנקודים אז יש בהם דינים.

מה גם שאנחנו לא רוצים לפגום בעולם אצילות שתיקנו אותו כל כך יפה.

והתיקון הזה של עולם אצילות הוא תיקון שאנחנו רוצים לשמור עליו אבל אנחנו לא מותרים גם על להמשיך לתקן את הגדלות.

אז אנחנו נמצאים בשני מצבים אנחנו נמצאים בשמירה על עולם אצילות שלא נפגום.

לצורך זה עשינו תיקונים.

איזה תיקונים עשינו?

מלכות נגנזה ברדל"א וגניזו דאו"א.

שאלו ב' תיקונים ששומרים עלינו שלא תהיה עוד פעם שבירה.

עכשיו נוצר איזה שהוא מנגנון כדי להתחיל לתקן גם את הכלים דגדלות כי סוף כל סוף אם לא נתקן את הכלים דגדלות לא נוכל לקבל את ההטבה השלמה.

לא הכנו כלים כדי לבוא באהבה שלמה עם הבורא.

לכן צריכים לתקן גם את הגדלות. אוקי הבנו.

בנינו את עולם אצילות בקביעות עכשיו באים לתקן את עולם אצילות באים לתקן את הכלים גם של הגדלות.

אומר צריכים לעלות ביקוש תמיד הביקוש שיעלה אם כך הוא יכיל שני דברים:

מלכות של צמצום א' ומלכות של צמצום ב'.

זה הרחבנו בשיעור הקודם אני אזכיר את זה במשפט או שניים.

אנחנו צריכים את מלכות דצמצום ב'.

למה?

כי יש שם את השמירה של הקדושה.

מלכות של צמצום ב' אומרת אני אקבל רק עד הפרסה. אני לא ארד למטה מפרסה.

אני אקבל בגו"ע. אני אקבל רק נפש רוח. מלכות נגנזה ברדל"א. יש לה את כל התיקונים של צמצום ב'.

אז זה דבר מצוין אני אשמור על קדושה תמיד.

כן אבל מצד שני אני צריך גם את מלכות של צמצום א'.

למה?

כי היא נותנת לי את הרצון להיות גדול.

לבד היא מסוכנת. ביחד הם מהווים שלמות כל אחד נותן את הצד שלו.

כל אחד גם יודע לתת את מה שלשני חסר.

מה חסר למלכות של צמצום ב'?

היא לא רוצה גדלות היא רוצה רק לשמור על המצב תשמור עלי טוב לי ככה.

באה מלכות של צמצום א' אומרת לא מה פתאום אי אפשר להישאר ככה צריך גדלות.

מה אתה רוצה להישאר ככה ברוך השם אני נושם?

צריך להמשיך להתקדם הבורא רוצה ממך מקסימום.

אז היא מתקנת אותה מלכות דצמצום א' את מלכות דצמצום ב' שלא תישאר רק בשמירה.

לעומת זאת מלכות דצמצום ב' שומרת על מלכות של צמצום א'.

איך?

מלכות דצמצום א' בא ואומר בוא ניקח הכל בוא יש פה סערת נפש בוא נחיה בגדול.

גדול גדול אבל יש פה קדושה צריך לשמור.

אתה רוצה גדול בסדר אבל רק באח"פ דעליה רק טיפין טיפין לאט לאט תגמור מדרגה תעבור למדרגה הבאה רגע רק רגע.

לא אמרתי לך לא. אבל אמרתי לך לאט לאט.

ואת הלאט לאט הזה הוא מלמד אותנו היום.

אז הבנו בשיעור הקודם שצריך את שניהם בשיעור הזה הוא מלמד אותנו מה נקרא לאט לאט.

אז הוא אומר תראה איך פעל הלאט לאט הזה.

הלאט לאט פעל באופן הזה.

בהתחלה עשינו זיווג והיינו צריכים לפתוח את החסימה הזאת של צמצום א'.

איך מתבטאת החסימה הזאת?

היא נקראת בוצינא דקרדינותא שהיא נקראת גם עזקא רבה.

העזקא רבה זה טבעת היא סוג של שמירה מצד צמצום א' שכשבא זה מלכות של צמצום ב' שייך כל זה.

בא לשמירה.

איך היא שומרת מלכות של צמצום ב'?

היא משתמשת במלכות של צמצום א' כדי לדחות את האור. לא כדי להזדווג.

אבל אני רוצה להזדווג על המלכות של צמצום א'.

אני רוצה לקבל אור שיוריד את הה"ת

וגם ייתן לי אור חכמה אז אני צריך להוריד את הה"ת הזאת.

אומר אז בוא נעשה ככה:

אני אתן לך סערת נפש אני אתן לך איזה שהיא אקסטזה כמו תוכל לקפוץ להסתכל איזה דבר עצום יש פה אני אתן לך קצת לחוות אותו ואני אקח לך.

אומר למה?

אומר למה תהיה לי סערת נפש תיתן לי משהו ותיקח לי.

כדי שתראה מה אתה צריך לקבל שתוכל להרגיש את הגדלות הזאת כך תרגיש את הרצון הגדול שזה התפקיד של מלכות של צמצום א' לכן פותחים לנו את מלכות של צמצום א' לשעתו לרגע לאקסטזה חזקה אבל עכשיו תתחיל לעבוד לקבל את זה טיפין טיפין כי תכף מגיעה מלכות דצמצום א' ומוציאה את זה.

עכשיו איך נותנים לך את זה?

לא בפנימיות.

כי אם היו נותנים לך את זה בפנימיות היית נשבר.

איך נותנים לך את זה?

דרך השערות.

נותנים לך את זה דרך השערות.

מה בתכונה של השערות אנחנו רואים?

שהנקבים שלהם הם נקבים דקים.

ולכן צריך לקבל את ההארה הזאת עכשיו יוצאת מהמדרגה נשארת בצורה של אור מקיף ואז מקבלים את זה טיפין טיפין.

זה מה שעושים במדרגה.

כן בקשה אסף:

אז המסך שבנקבי עיניים יורד לפה רק בראש וחוזר חזרה למקומו?

הוא לא חוזר חזרה למקומו אבל הוא לא מאפשר לקבל את כל האור

אז הוא יורד לפה ועושים עליו זיווג שמה?

עושים עליו זיווג הזיווג הזה נקרא זיווג דנשיקין זיווג ע"ב ס"ג רואים את האור הגדול אבל אי אפשר לקבל אותו אח"כ אלא טיפין טיפין הוא רק נותן גדלות למדרגה כמו נותן לך לראות את הדבר הגדול אבל אתה לא ממש יכול לקבל אותו כי הוא לא בפנימיות הוא רק בחיצוניות.

כי הוא בא דרך שערות.

אם היה מתקבל בפנימיות מה היה קורה?

שבירה כמו שהיה בעולם הנקודים.

אבל אנחנו יודעים שכל זיווג זה בעצם התפשטות.

לא כל זיווג. זיווג בשערות הוא לא התפשטות כי זה כמו מקיפין.

לכן זה נמצא בשערות.

אתה צודק שהזיווג בגדלות גורם להתפשטות לא כל זיווג אם יש מספיק עוביות.

פה יש מספיק עוביות מדובר על פרצוף ע"ב אז יש מספיק עוביות אז תתפשט לגוף שואל אסף

אני לא אתן להתפשט לגוף

למה?

כי זה זיווג על שערות זה זיווג לא על פנימיות.

אוקי אז בואו נסכם בנקודות זה גם סוג של תרשים זרימה הנקודות.

  • למדנו בשיעור הקודם שכדי לקיים התפתחות והמשך תיקון של הכלים דגדלות שנשברו צריך להשתמש עם מלכות של צמצום א' אולם מאידך אין אנו רוצים לקלקל את השמירה שיצרנו לכן נשתמש גם במלכות של צמצום ב' ובכך נרוויח גדלות במצב של שמירה דהיינו במצב של קדושה.

  • בשיעור זה אנו לומדים כיצד קורה התהליך של השימוש במלכות צמצום א' ולאחר מכן שימוש במלכות צמצום ב' וזה סדר ההתהוות באופן כללי.

  • מלכות דצמצום א' שגנוזה ומופיעה כבוצינא דקרדינותא בחכמה סתימאה ועוזקת בבחינת עזקא רבה את המדרגה לא לקבל חכמה עתה נפתחת ועושים עליה זיווג.

  • הזיווג שנעשה על הבוצינא דקרדינותא נעשה רק בבחינת השערות ולא בפנימיות הפרצוף כדי שלא תהיה שבירה.

  • הזיווג בשערות על צמצום א' נותן את הכוח לרצות בגדול והיא סערת הנפש שיש לאדם אולם היות ואסור לקבל את האור הזה לכן מתערבת מלכות של צמצום ב' ומוציאה את האור הזה מחוץ למדרגה בסוד מקיף חוזר.

  • אור זה נמצא כמקיף חוזר שכבר ראינו אותו והוא משויך למדרגה ובשל התיקונים של שערות דיקנא שנלמד בהמשך ניתן לקבל את האור הזה טיפין טיפין.

  • קבלתו של האור טיפין טיפין הוא התיקון של מלכות של צמצום ב' וי"ג תיקוני דיקנא שיש בשערות דיקנא שאותם נלמד בהמשך.

  • בכך למדנו את דרך השימוש בב' המלכויות שמאפשרות לנו גדלות תוך כדי שמירה על הקדושה. סערות נפש שלאחר מכן עושים עבודה סזיפית לקבל את ההארה לאט לאט במשך שיתא אלפי שני או שישים שנה או שישה ימים או זמן היגיעה הנצרך כדי לקבל את אותה הארה.

  • אותם שאין להם את כוח הסבלנות והם נקראים עבריינים אינם שומרים על הקדושה ודוחקים בעצמם לקבל את האור שלא לאט לאט בדרך הקדושה אלא שוברים את מסגרות הקדושה עוברים על החוקים ועל ידי כך מתחברים שוב לתהליך שבירת הכלים ולחטא והיא סיבת הגלות.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 42 חלק יג\תמונה שיעור 42 חלק יג a.jpg

 

סיכום בנקודות תעס חלק יג עמודים שעט-שפ שיעור 42
1. למדנו בשיעור הקודם שכדי לקיים התפתחות והמשך תיקון של הכלים דגדלות שנשברו צריך להשתמש עם מלכות של צא אולם מאידך אין אנו רוצים לקלקל את השמירה שיצרנו לכן נשתמש גם במלכות של צב ובכך נרוויח גדלות במצב של שמירה. דהיינו במצב של קדושה.
2. בשיעור זה אנו לומדים כיצד קורה התהליך של השימוש במלכות של צא ולאחר מכן שימוש במלכות של צב וזה סדר ההתהוות באופן כללי.
3. מלכות דצ"א שגנוזה ומופיעה כבוצד"ק בחכמה סתמיאה ועוזקת בבחינת עזקא רבה את המדרגה לא לקבל חכמה עתה נפתחת ועושים עליה זיווג.
4. הזיווג שנעשה על הבוצד"ק נעשה רק בבחינת השערות ולא בפנימיות הפרצוף כדי שלא תהיה שבירה.
5. הזיווג בשערות על צ"א נותן את הכוח לרצות בגדול והיא שערת הנפש שיש לאדם אולם היות ואסור לקבל את האור הזה לכן מתערבת מלכות של צ"ב ומוציאה את האור הזה מחוץ למדרגה בסוד מקיף חוזר.
6. אור זה נמצא כמקיף חוזר שכבר ראינו אותו והוא משויך למדרגה ובשל התיקונים של שערות דיקנא שנלמד בהמשך ניתן לקבל את האור הזה טיפין טיפין.
7. קבלתו של האור טיפין טיפין הוא התיקון של מלכות של צ"ב ו יג תיקוני דיקנא שיש בשערות דיקנא שאותם נלמד בהמשך.
8. בכך למדנו את דרך השימוש ב ב' המלכויות במאפשרות לנו גדלות תוך כדי שמירה עלך הקדושה, שערות נפש שלאחר מכן עושים עבודה סזיפית לקבל את ההארה לאט לאט במשך שיתא אלפי שני או 60 שנה או 6 ימים או הזמן הנצרך לקבל לאת אותה ההארה.
9. אותם שאין להם את כוח הסבלנות והם נקראים עבריינים אינם שומרים על הקדושה ודוחקים בעצמם לקבל את האור שלא לאט לאט בדרך קדושה אלא שוברים את מסגרות הקדושה עוברים על החוקים ועל ידי כך גם מתחברים שוב לתהליך שבירת הכלים ולחטא. והיא סיבת הגלות.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב