תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 63 | עמודים אלף תכא-תכב

26

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 64 | אלף תכ"ג-תכ"ד | הדף היומי

אז ראשית דיברנו קצת על התיקון השמיני של מה שלמדנו בשיעור הקודם.

ולמדנו שהתיקון השמיני הוא בחינת המזל.

למה הוא נקרא מזל?

כל ההצלחות תלויים ממנו ומזדלזלים העליונים והתחתונים.

למה?

כל בני חיי ומזוני. כל בנים חיים ומזון הכל תלוי במזל.

מה הכוונה תלוי במזל?

אומר אני רוצה חיים.

איזה חיים אתה רוצה?

אם תזלזל בעצמך תוכל לקבל חיים.

אם לא תזלזל בעצמך לא תוכל לקבל חיים.

מה זה הזלזול?

אומר זלזול זה צמצום ב'.

במה אני מזלזל?

אני צריך לזלזל בזה שאני רוצה לקבל את כל התענוג.

למה אתה לא רוצה להיות מאושר?

אני רוצה אבל אני מזלזל בזה.

אני רוצה ודווקא הזלזול הזה זה כמו הצלחה שלא בדרך הטבע.

מה זה לא בדרך הטבע?

מה הטבע?

אני רוצה שיתנו לי אור.

אומר אי אפשר רק דרך אור חוזר.

לא סתם דרך אור חוזר.

דרך זה שאתה ממעט את המדרגה.

דרך זה שאתה מעלה את מלכות לבינה ואתה עושה מיעוט רק דרך זה אתה יכול לקבל.

נכון זה יהיה אור חלקי.

אבל מה הזלזול?

שאתה מוכן למעט את המדרגה.

אבל זה מנוגד למטרה.

נכון. אין לי ברירה אלא לפעול בסדר של מיעוט כדי לבוא אח"כ לשלם וזה נקרא מזל.

אתה רוצה מזל?

זלזל בעצמך.

אומר אני מאד מאד רוצה את זה זלזל בזה זרוק את זה. זרוק.

תגיד לעצמך אני מה שאני רוצה לא חשוב בכלל.

זלזול זה שבח גדול לתחתונים אומר בעל הסולם כך אומר.

זלזול זה שבח גדול לתחתונים כי לולא זה לא היו התחתונים יכולים לקבל את אור החכמה.

תולעת אני ולא איש אומר דוד המלך.

למה מה הוא תולעת?

תולעת זה דבר מגעיל.

למה הוא אומר תולעת אני ולא איש?

אז אם מישהו בא לרב שלו ואומר לו אבל אני מאד מאד מאד רוצה את זה.

הוא אומר לו מה אתה עושה מעצמך עניין אז לא תקבל.

אני מאד רוצה.

אז מה אם אתה רוצה.

מה שאתה רוצה לא חשוב בכלל אתה כלום אתה מי אתה בכלל שאתה אומר מה אתה רוצה?

מה אכפת לי מה אתה רוצה?

למה הרב ככה קשה אלי?

אני לא קשה אליך אני עוזר לך שתזלזל בעצמך קצת.

לא תזלזל ברצון שלך לקבל לעצמך לא תוכל להגיע לקדושה.

ואהבת לרעך איך אמר הרבי מקוץ' כמוך?

כמו שאתה אוהב את עצמך ככה אתה רוצה לאהוב את החבר שלך.

אם תזלזל בעצמך תוכל לאהוב את החבר שלך.

אם אתה תאהב את הרצון לקבל שלך אתה תאהב את חברך?

יש לך גלידה ואתה אוהב את עצמך אתה תיתן לו?

אתה תאכל.

הזלזול העצמי הזה אומר אני לא מטרת הפעולה שלי.

מי מטרת הפעולה שלי?

היחד. היחד עם הבורא.

אם אני לא יזלזל ברצון שלי לא תהיה לי ההכאה בזיווג איך אני אגיע.

אז זה היה התיקון השמיני.

אז לא לפחד מזלזול עצמי וזה לא אומר שאנחנו לא אוהבים את עצמנו

אלא אנחנו אוהבים את האמת.

והאמת היא שאני יכול לקבל לא את כל האור אלא דרך התפוחים אני יכול לקבל רק אור חלקי

שהתיקון השמיני מראה לי את זה.

מה התיקון התשיעי?

אז לפני שלומדים על התיקון התשיעי שהוא תיקון חשוב שצריך להשליך במצולות ים כל חטאתם

אז מצולות ים נקרא תיקון התשיעי.

אבל אומר שהם יוצאים התיקון הזה יוצא ממותרי מוחא.

אפשר להכניע בתיקון הזה את כל בעלי הדין שתובעים על חטאי בני אדם.

אנחנו נראה בהמשך למה.

למה זה תיקון מאד מאד גדול שערות הזקן האלה שאומר הם צומחים מלמטה.

הם לא יכולים לעלות ללחי העליון שיש שם תיקון גדול זה תיקון של הבינה.

אומר אבל הם לא יכולים.

למה?

כי צריכים לגלות חכמה והם לא יכולים לגלות חכמה לפי המקור שמהם הם באו.

אז הוא נותן לנו איזה שהוא הסבר טכני וננסה להבין יחד מה הרעיון שלו.

אז קודם כל ההסבר הטכני.

אמר ככה יש תיקונים שנקראים שערות.

מה הרעיון שנקרא שערות?

זה סערות נפש שיש לנו כי אנחנו לא יכולים לקיים את מטרת הבריאה.

מצד אחד אנחנו רוצים לקיים את מטרת הבריאה אבל אנחנו לא יכולים.

אז אנחנו סוערים.

אז זה שאני סוער זה לא מספיק.

אומר אתה סוער תבוא לתקן אבל תסכים לדרך התיקון.

מה היא דרך התיקון?

שאתה לא יכול לפעול ישר לשמע אתה צריך להגיע מתוך שלא לשמע ללשמע ואז אתה צריך לעוות את המדרגה.

לעלות את מלכות ב' מיצרי הזקן לבינה לקבל רק באופן חלקי כל זה אתה עושה בעיבור אתה יורד לשיבולת הזקן.

את כל השערות של צמצום א' שכבר התכללו עם בינה ועשיתי להם תיקון אתה מוריד אותם מקבל קודם כל על קטנות מקבל באורחא

מיצר השלמת כלים ואז אתה עולה לתיקון השישי ללחי העליון ואתה מקבל מהשערות במרחב הזקן ואז אתה אומר זה לא מספיק שאני יקבל את בחינת הנשמה אני צריך לקבל גם חכמה.

ואז ע"י זה אתה רואה שאתה יכול לקבל את החכמה בב' התפוחים אבל גם הם יכולים להתקבל רק דרך השערות כי אם לא הייתה צריך להוריד את כל הזקן לאחר שיש את התיקון הזה.

אומר לא למרות שיש את התיקון הזה עדיין אני צריך את התיקון השמיני של השערות כדי לקבל בצורה חלקית ובזה תיקנתי את השערות דיקנא שלי.

אבל הוא אומר אבל רק רגע השערות דיקנא עצמם יש בהם התכללות גם משערות רישא שבשערות דיקנא שזה נקרא גלגלתא שבמוחא סתימא.

כי כל השערות נובעים ממוחא סתימא כי גלגלתא הפכו להיות לשערות רישא.

אבל מוחא סתימאה עצמה היא כלולה גם מגלגלתא ומוחא סיתמא שבמוחא סתימאה ככה זה בפרצוף הפנימי אומר אותו דבר בשערות.

השערות כלולות משערות רישא שבשערות דיקנא ושערות דיקנא שבשערות דיקנא.

השערות דיקנא שבשערות דיקנא הם יוצאים מהפנים כי יש להם גילוי פנים.

אבל שערות רישא שבשערות דיקנא איך הם יתוקנו כמו שבפנימיות גלגלתא לא יכול להיות מתוקן בחכמה נשאר בחסדים מכוסים בם' דצלם אותו דבר השערות האלה אין להם צד של פנים הם יוצאם דווקא מהתחתית של הפנים ולמטה ואין להם מגע פנימי עם הפנים למעלה.

הם חייבים לצאת מהפנים כי צריכים נקב.

אבל הם יוצאים בלי קשר לפנים העליונים.

מה זה אומר?

אנחנו עוד לא יודעים.

רק זה למדנו.

אז צריכים לראות שיש שערות שלא מתקנים אבל אם הם לא מיתקנים אז כמו למעלה שהם היו בחסדים גם הפה הם יהיו בחסדים וזה עוזר לנו מאד כנגד כל בעלי דין שבאים כנגדנו ורוצים לתת לנו עונשים.

אנחנו אומרים רק רגע יש לנו צד שיכול להתגבר על כל העונות על כל החטאים על כל ההמנים למיניהם שבכל דור דור בכל ירידה וירידה באים כנגדנו אותו בחינת המן.

מה אני אומר לו?

יש לי את הזקן של מרדכי יש לי את החסדים האלה.

אתה לא יכול להגיד לי בוא תקבל את החכמה כדי להיתקן כמו הנחש.

מה אני אגיד לך?

יש בי צד בדרך שאני מסכים שהוא יהיה לא מתוקן ואני מקבל בו רק חסדים.

ואלה חמש התיקונים של גלגלתא שבמוחא סתימאה.

אז שמונה תיקונים דיברנו עד עכשיו.

התיקון התשיעי מתחיל קודם כל להבין מאיפה הוא מתחיל

הוא מתחיל מהנקודה הזאת שיש לי בזקן התכללות ממה שאני כרגע לא צריך לתקן בחכמה.

יכול לחיות השפעה יכול לחיות חסדים.

יכול לחיות אמונה מירא דכיא אור זך.

סיכום בנקודות:

  • למדנו בשיעור הקודם שהתיקון השמיני בבחינת יכבוש עונותינו הוא בחינת המזל שבנים חיים ומזונות תלויים בו.

  • מזל יש בו ב' מובנים א' שהוא נוזל טיפין טיפין לאט לאט וב' שיש בו זלזול.

  • הזלזול הוא שהאדם מוכן לזלזל ברצון הגדול שלו במטרה שלו להיות מאושר ולקבל על עצמו את הדרך של המיעוט העצמי כדי לבוא למקום היחד. אומר בעל הסולם: הזלזול הוא שבח גדול לתחתונים כי לולא זה לא היו התחתונים יכולות לקבל אורות החיים.

  • התיקון התשיעי נקרא מצולות ים.

  • התיקון תשיעי מתחיל את התיקונים של שערות שלא מתוקנות בחכמה אלא בחסדים בשונה משמונה התיקונים הקודמים.

  • הדיקנא מורכב מדיקנא שבדיקנא ומרישא שבדיקנא.

  • ה' התיקונים האחרונים שאותם מתחיל התיקון התשיעי הם נובעים רק מהתכללות שכפי שהיא לא היתקנה בחכמה בפנימיות המדרגה שנשארה בבחינת אוירא ום' דצלם כך גם שערות אלו יתוקנו רק בחסדים מכוסים.

  • כוח שערות של חמש התיקונים הללו מאפשר להתגבר על כל בעלי הדין התובעים על חטאי בני האדם ונכנעים להם היות וכוח האמונה של חסדים מכוסים מתגבר על כל חכמה שהיא כמו שראינו בבחינת מרדכי והמן.

עד כאן היום. תודה רבה.