סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 64 | עמודים אלף תכג-תכד

47

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 65 | אלף תכ"ה-תכ"ו | הדף היומי

מה למדנו היום?

אז ראשית הזכרנו שאנחנו עוסקים בתיקון התשיעי.

התיקון תשיעי הוא תיקון שנובע מסערות נפש שבאות מצמצום א'.

וסערות נפש הללו הם באות מאור חוזר.

למדנו שיש באור חוזר הזה ג' בחינות.

בחינה אחת של גו"ע של השערות.

ובחינה שניה של אח"פ.

האח"פ האלה גם הם מחולקים לשתיים של עצם והתכללות.

אז הגו"ע של השערות נהיו לשערות רישא שהם יותר משויכות לגלגלתא.

אולי נראה את זה עוד פעם:

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 65 חלק יג\תמונה שיעור 65 חלק יג a.jpg

מצד הפרצוף הפנימי של אריך הוא מתחלק לגלגלתא ומוחא סתימאה שהם כנגד גו"ע ואח"פ.

מתוך הגלגלתא יצאו שערות רישא.

מתוך מוחא סתימאה יצאו שערות דיקנא.

אז זה קודם כל חלוקה לשתיים.

שערות דיקנא יש שני חלקים:

שערות דיקנא עצמם.

ושערות רישא של שערות דיקנא.

מתוך שערות דיקנא של שערות דיקנא יצאו כל השמונה תיקונים הראשונים.

לאחר שהם יצאו כי הם העצם והעצם יוצא לפני התכללות יצאו עוד חמישה תיקונים.

כרגע על מי אנחנו מדברים?

אנחנו מדברים על התיקון התשיעי.

אומר התיקון התשיעי שנקרא מצולות ים מה התפקיד שלו?

אומר יש לנו שתי הבחנות בין מוחא סתימאה לגלגלתא:

הגלגלתא הוא כנגד בינה.

כאשר יגיע האור אם היה מגיע אור חכמה לגלגלתא הוא היה מקבל ג"ר דחכמה.

אבל הוא לא יכול לקבל ג"ר דחכמה לכן בא עתיק ועתיק השפיע מצד החסד השפיע לגלגלתא חסדים ועזק אותו בעזקא דכיא בטבעת שלא תאפשר לקבל חכמה במדרגה הזאת.

וזה מקור התשובה שכשיגיע אור חכמה אני יכול להתגבר עליה מפה באה כל היכולת שלנו להתגבר על כל הדינים.

אז עכשיו באים לתקן את השערות שבאות מכאן.

אז הוא אומר אחרי שקיבלנו כשבאות שערות מצמצום א' ואנחנו רוצים לתקן את השערות של צמצום א' אז אנחנו לא יכולים לתקן.

מה זה שערות של צמצום א'?

כשבאו לעשות זיווג דהכאה בפנימיות המדרגה אז האור חוזר של צמצום א' לא יכול היה להישאר במדרגה כי אסור לעשות זיווג על צמצום א'.

אז הוא יצא בסוד שערות.

בעצם הוא אמר צריך לפעול מחוץ לפנים.

בפנימיות אי אפשר לקבל את המדרגה.

למה בחוץ כן אפשר?

כי זה מאפשר לנו לעשות תיקון לא לשייך את זה ישירות לעצמנו בגלל שאני לא משייך את זה ישירות לעצמי אז יהיה לי יותר כוח לטפל בזה ולתקן את זה.

אז הסערות נפש באים מבחוץ.

זה שהם באים מבחוץ אני יכול לתקן אותם לאט לאט.

ולכן השערות כל אחד יש לו נקב משלו.

זה דומה קצת לגשמיות.

שבגשמיות כל מקרה ומקרה בא מצד עצמו בשונה מבחינת הפנימיות שהיא שלמה.

אז השערות זה כמו החיצוניות שמאפשרות לי לטפל בכל מקרה ומקרה.

עכשיו השערות הראשונות שבאות שערות של מיצרי הזקן אני לא יכול לתקן אותם הם צמצום א'.

מה אני עושה?

אני מעלה את המלכות לשפה עילאה שזה בינה.

מה אני יעשה עכשיו כשגמרתי לתקן את כל השערות שקשורות לחכמה סתימאה? למוחא סתימאה?

באות השערות של הגלגלתא אז הם גם באות כסערת נפש חדשה.

גם אותם אני צריך להעלות לבינה.

אומר זה בדיוק התיקון.

התיקון של השערות האלה שבגלל שהם באות מגלגלתא הם באות ממקור יותר גבוה ממקור של ג"ר דחכמה.

למה לי לתקן אותם?

כי יש נשמות ששייכות למדרגה הזאת.

ובגלל שיש שערות ששייכות למדרגה הזאת

זאת אומרת שיש נשמות שנפלו בחטא אדם הראשון או בשבירת הכלים מהמדרגה של או"א עילאין של מלך הדעת שנפלו לקליפות.

אם אני רוצה לתקן אותם צריך לערב אותם עם בינה.

לכן מצד אחד הם יוצאים לבד מצד עצמם מצד שני הם מתערבבות כי הם לא ממש נהיים אחד כי הם יוצאים מנקב מיוחד משלהם אבל הם מתערבבות עם השערות של המזל השמיני שהוא נקרא נוצר חסד.

והכוח הזה של הנוצר חסד מאפשר לשערות האלה להתכלל איתם ולהתחיל את התיקון משם.

זה התיקון. התיקון שגם את סערות הנפש הגדולות אם תיקנת את הקטנות תוכל לערב אותם בהם.

אם לא תיקנת את הקטנות אתה לא יכול להוציא רק את השערות האלה של הזקן בלי לעשות את כל התיקונים האחרים.

ולכן יש עניין גדול שלא תבוא לתקן את הגדלות לפני שתיקנת את הקטנות.

לכן תיקון הקטנות יש לו חשיבות להתחיל איתו. תתחיל איתו תבוא לתקן את הגדלות.

וזה מה שעשינו בתיקון הזה.

הצמצום הראשון היה ממלכי תנהי"ם וזה ממלכי דחג"ת.

שם היה תיקון הגאווה פה תיקון האהבה דבר חדש.

אבל השורש בו הטעמים של מלכי דחג"ת הוא מלך הדעת ולכן שם באנו לתקן את מלך הדעת.

עכשיו בתיקון התשיעי ולכן הוא השורש לבחינת משיח.

מה גודל לבן אדם קודם השפם או קודם הזקן?

בד"כ קודם השפם מתחיל. התשובה נבראה לפני החטא.

אותו דבר פה בנו את התשובה של נוצר חסד אחרי שגמרת את התיקון של נוצר חסד אז תבוא עם התיקון התשיעי.

סיכום בנקודות:

  • התיקון התשיעי הנקרא מצולות ים נועד כדי לתקן גם את הנשמות הבאות מצמצום א' ששייכים למלכי דחג"ת ובעיקר למלך הדעת.

  • התיקון התשיעי הוא בא בבחינת שערות שלא נובעות מהתיקון השמיני אלא רק מתערבבות בו בדומה לב' מיצרי הזקן שנתערבו בשפה העילאה.

  • התיקון התשיעי הוא השורש והכתר לחמשת התיקונים הנובעים מגלגלתא שהתכלל במוחא סתימאה.

  • ע"י התערבות של שערות התיקון התשיעי בבינה ניתן לבטל את כל בעלי הדין היות ובאנו לתיקון וע"י זה משליכים במצולות ים את כל חטאתם.

  • תיקון זה מצד התורה – ז"א נקרא לאלפים כדי להראות שמתקנים את הנשמות שבאות ממדרגת החכמה הנקראת אלף.

עד כאן היום. תודה רבה.

סיכום בנקודות: חלק י"ג עמודים אלף תכ"ג-תכ"ד שיעור 64
1. למדנו בשיעור הקודם שהתיקון השמיני בבחינת יכבוש עוונותינו הוא בחינת המזל שהבנים חיים ומזונות תלויים בו.
2. מזל יש בו ב' מובנים: א. שהוא נוזל טיפין טיפין לאט לאט ב. שיש בו זלזול.
3. הזלזול הו שהאדם מוכן לזלזל ברצון הגדול שלו במטרה שלו להיות מאושר ולקבל על עצמו את הדרך של המיעוט העצמי כדי לבוא למקום היחד, אומר בעה"ס הזלזול הוא שבח גדול לתחתונים כי לולי זו לא היו התחתונים יכולים לקבל אורות החיים.
4. התיקון התשיעי נקרא מצולות ים.
5. התיקון התשיעי מתחיל את התיקונים של שערות שלא מתוקנות בחכמה אלא בחסדים בשונה משמונה התיקונים הקודמים
6. הדיקנא מורכב מדיקנא שבדיקנא וברישא שבדיקנא
7. ה' התיקונים האחרונים שאותם מתחיל התיקון התשיעי הם נובעים רק מהתכללות שכפי שהיא לא התקנה בחכמה בפנימיות המדרגה שנשארה בבחינת אוויר ום' דצלם כך גם שערות אלו יתוקנו רק בחסדים מכוסים.
8. כוח שערות של 5 התיקונים הללו מאפשר להתגבר על כל בעלי הדין התובעים על חטאי בני האדם ונכנעים להם היות וכוח האמונה של חסדים מכוסים מתגבר על כל חכמה שהיא כמו שראינו בבחינת מרדכי והמן.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב