תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 67 | עמודים אלף תכט-תל

47

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 67 | אלף תכ"ט-ת"ל | הדף היומי

מה הוא מספר לנו?

מספר לנו על תיקון הי"ב.

אבל לפני כן הזכרנו את תיקון הי' והי"א שבאים יחד.

ותיקון הפה הוא תיקון הי"ב.

אז מה סיפר לנו?

אמר כך:

תיקון הי' והי"א הם תיקונים שמולידים את מדרגת החכמה את הרצון לחכמה.

היו בתיקון התשיעי בעיבור עכשיו הם נולדים.

מה נולד כדי שתהיה מדרגה?

מה נולד?

נולדו שתי הבחנות שתי בחינות:

חימום לזיווג וזיווג.

חימום לזיווג נקרא ופשע אצל ז"א.

והזיווג עצמו נקרא נושא עוון.

למה?

כי נושא עוון זה בינה.

בינה יש לה כוח של זיווג כוח של יחד כוח של התחברות.

למלכות שזה נקרא פשע שקיבלה את השפע בעל מנת לקבל זה נקרא פשע.

היא באה לתת את הכוח של החימום לזיווג.

גם בא"א יש את התיקונים האלה.

איך הם נקראים?

תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם.

אז שמה דווקא מופיע חימום לזיווג קודם כי אין פחד מהחיצוניים.

עכשיו כתוב אמת זה מצד צמצום א'.

כי מה האמת?

שנקבל את כל האור בעל מנת להשפיע.

אז מצד זה יש חימום לזיווג תיתן אמת ליעקב.

חסד לאברהם זה דווקא מצד הזיווג שחסד לאברהם הוא השלכה של הבינה.

אז זה למדנו בתיקון התשיעי שמשפיע בלידתו כמו עיבור היה התיקון התשיעי הי' והי"א כמו לידה.

אז נולדה מדרגה.

עכשיו בא תיקון הי"ב ואומר שתיקון הי"ב הוא הפה פנוי משערות.

אז הוא אומר למה בכלל אתה סופר את זה בתיקונים זה לא שערות זה פה.

אומר בוא תראה שהיו לנו עוד תיקונים כאלה.

הג' והה' והז' גם הם היו פנויים משערות אבל אני רוצה בכל זאת לעשות הבדל.

בין תיקון הי"ב לבין תיקון הג' ה' וז'.

מה ההבדל ביניהם?