תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 68 | עמודים אלף תלא-תלב

45

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 68 | אלף תל"א-תל"ב | הדף היומי

סיכום לתיקון הי"ב:

מהו תיקון הי"ב?

תיקון הי"ב הוא שאפשר לתת שלמות למדרגה למרות שזה רק חסדים מכוסים או לתת תיקון זמני למדרגה.

מצד א"א מצד השורש אפשר לתת תיקון שלם שזה נקרא אשר נשבעת לאבותינו.

זאת אומרת יש שבועה מצד החסד העליון שתמיד יהיה לי כוח לבוא ולתקן.

למה?

כי אני לא ישבר יותר.

זאת אומרת מה שהיה זיווג או"א פב"פ יש לי שבועה מלמעלה מצד התיקון יש לך כזה תיקון שנצח ישראל לא ישקר.

יש לך תיקון שאתה יכול לתקן וגם אם יגיע ההמן הכי רשע עדיין ישראל ימשיכו להתקיים.

למה?

כי יש את התיקון אשר נשבעת לאבותינו.

במה נשבעתי לאבותיכם?

בתיקון של גלגלתא של עזקא דכיא שתמיד יש תשובה.

מה זה תמיד יש תשובה?

אין דבר העומד בפני התשובה זה אשר נשבעת לאבותינו.

מה נשבעת להם?

שהם מקבלים את האור של חסדים מכוסים מהפה.

והפה פנוי משערות כי מקבלת אור כזה שמתקן את סערות הנפש.

איך?

בהשפעה גמורה.

תעזוב את עצמך תעזוב את הרצון לחכמה שהוא בא על הרצון לקבל זה דבר גדול.

זה הטורף של התיקון.

למה בז"א זה נקרא וחטאה?

כי השאלה ממה התשובה מגיעה.

אם זה תשובה מיראה שבז"א זה עדיין יראה ולא אהבה כי הוא עדיין לא נמצא במצב של גדלות דמדרגת חכמה.

אז כל זדונותיו נעשים לשגגות ועל קורבן שגגה מביאים חטאה. זה נקרא חטא זה לא נקרא פשע או עוון. פשע זה בעיה גדולה צריך לחכות לגמר תיקון לתקן אותו. אבל פה אומר לנו יש פה חטאה.

חזרת בתשובה אבל מיראה. אתה רוצה מאהבה תצטרך לעשות עוד תיקונים.

כי אתה עוד לא יכול לתקן את מלכי דחג"ת.

שמי הם מלכי דחג"ת?

המלכים שנובעים מזיווג של ד"ג בעולם הנקודים זה מלכי דעת חסד גבורה ושליש עליון דתפארת.

המלכים האלה הם יצאו על סדר של ד"ג. של מדרגת חכמה של מדרגת אהבה.

אבל האהבה נשברה שם היא לא יכולה הייתה להתקיים.

כשנשברת האהבה התיקון שלה לעשות תשובה מיראה כדי שהזדונות יהפכו לשגגות וזה נקרא חטא חטאה.

ולכן התיקון שלהם זה קורבן חטאת. כל מי שחוטא בשגגה מביא קורבן חטאת.

אז זה התיקון בז"א.

עכשיו מאיפה נובע התיקון הזה?

אומר למה התיקון הזה של נשבעת לאבותינו הוא תיקון כל כך גדול?

אומר שהתיקון הזה מתקבל מגלגלתא כי אמרנו שכל שמונה התיקונים הראשונים מתקבלים מצד הדיקנא שזה מצד מוחא סתימאה.

והתיקונים חמש תיקונים האלה מתקבלים מגלגלתא שבמוחא סתימאה.

אז באופן כללי זה מהכוח של גלגלתא מבחינה שכנגדו.

אז אם הוא מקבל מגלגלתא אז אני הולך לחקור מיהו גלגלתא ואני מוצא שכשאני חוקר מיהו גלגלתא

אני רואה שגלגלתא הוא ג"ר דבינה.

ומג"ר דבינה הוא מקבל חסדים מכוסים כי הי' לא יוצאת מאויר.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יג תעס\שיעור 68 חלק יג\תמונה שיעור 68 חלק יג a.jpg

אז מה זה הכוח הזה שהי' לא יוצאת מאויר?

​​ שגם אם יתנו לי השתוקקות גדולה מאד אני עדיין יכול להחזיק את עצמי שלם בזה שאני בחסדים מכוסים.

אם אני מגיע לנקודה הנפשית הזאת בתוכי אז אני יכול לעשות תשובה על הכל.

אם אני לא מגיע לנקודה הנפשית הזאת שאני מוכן לותר על עצמי לגמרי לותר על הרצון שלי אז אני לא יכול להגיע לתשובה.

אבל התיקון הזה שהוא התיקון הי"ב אשר נשבעת לאבותינו תמיד אני יכול לחזור והגיד בזכות אבות.

מה בזכות אבות?

תעזור לי בזכות אבות.

מה זאת אומרת בזכות אבות מה זה תורה נקנית בזכות אבות בגלל שאבא שלך הניח תפילין אני אוותר לך?

בגלל שאבא שלך שילם על היוגורט אז אתה יכול עכשיו לקחת את היוגורט בלי כסף?

לא לא לזה אני מתכוון.

אני מתכוון בזכות אבות שתיתן לי את הכוח להתחבר לאבות שבהם יש את התיקון אשר נשבעת לאבותינו שאני אתחבר לנקודה הזאת שנקראת חסדים מכוסים.

שאני אתחבר אליה אני אתקן.

אם אני רק בחינת ז"א ששם אני צריך לעשות את התיקון של מלכי דחג"ת אז אני באמת אוכל לתקן את זה כשגגות אבל אני לא יהיה מזיד אני לא יעשה בדווקא אני לא ישקר אני ינסה יכול להיות שאני לא יצליח אבל זה עדיין תיקון גדול שאני יודע עכשיו שזה מה שאני רוצה.

סיכום בנקודות:

  • תיקון הי"ב הוא הפה הפנוי משערות.

  • הפניות היא פניות תמידית יש בה צד דומה לפניות השערות מהתיקונים ג' ה' וז' אולם יש בה גם שוני שבפה זה קבוע ובאחרים הוא אינו קבוע.

  • תיקון הי"ב הוא חלק מחמשת התיקונים הניתנים מגלגלתא ובהיותו כזה אז חכמה אינו יכול לקבל אבל חסדים יכול לקבל ויתרה מכך החסדים הם כאלה ששום חכמה לא יכולה להפר אותם בבחינת אוירא דכיא.

  • הכוח הזה לשמור על חסדים מכוסים עד גמר תיקון מאפשרת לעשות תשובה על כל החטאים.

  • יש שוני בתיקון הי"ב בין א"א לז"א.

  • בא"א נקרא התיקון אשר נשבעת לאבותינו שיש שבועה שתמיד אפשר לתקן בבחינת אין דבר העומד בפני התשובה. אבות אלו הם חג"ת דאריך שעליהם מלביש פרצוף או"א עילאין שהוא בחסדים מכוסים והוא עולם התשובה (שמקבל משורש התשובה הנקרא גלגלתא דאריך)

  • תיקון הי"ב בז"א נקרא וחטאה היות שהוא צריך לתקן את מלכי דחג"ת ששם צריך לקבל חכמה ולכן חסדים מכוסים אין די לו ולכן התיקון שלו הוא בשלב זה כפי התשובה מיראה שזדונותיו נעשים לו לשגגות ולא לזכויות על כן נקרא וחטאה שחטא בא על שגגה בשונה מפשע שהוא על מזיד.

עד כאן היום. תודה רבה.

סיכום בנקודות: חלק י"ג עמודים אלף תל"א-תל"ב שיעור 68
1. תיקון הי"ב הוא הפה הפנוי משערות.
2. הפניות היא פניות תמידית יש בה צד דומה לפניות השערות מהתיקונים ג',ה',ז' אולם יש בה גם שוני שבפה זה קבוע ובאחרים הוא אינו קבוע.
3. תיקון היב' הוא חלק מחמשת התיקונים הניתנים מגלגלתא ובהיותו כזה אז חכמה אינו יכול לקבל אך חסדים יכול לקבל ויתרה מכך החסדים הם כאלה ששום חכמה לא יכולה להפר אותם בבחינת אוירא דכיא.
4. הכוח הזה לשמור על חסדים מכוסים עד גמה"ת מאפשרת לעשות תשובה על כל החטאים.
5. יש שוני בתיקון היב' בין א"א לז"א .
6. בא"א נקרא התיקון אשר נשבעת לאבותינו שיש שבועה שתמיד אפשר לתקן בבחינת אין דבר העומד בפני התשובה, אבות אלו הם חג"ת דא"א שעליהם מלביש פרצוף אוא' עילאין שהוא בחסדים מכוסים והוא עולם התשובה. ( שמקבל משורש התשובה הנקרא גלגלתא דא"א)
7. תיקון היב' נקרא בז"א וחטאה היות שהוא צריך לתקן את מלכי דחג"ת ששם צריך לקבל חכמה ולכן חסדים מכוסים אין די ולכן התיקון שלו הוא בשלב זה כפי התשובה מיראה שזדונותיו נעשים לשגגות ולא לזכויות, על כן נקרא וחטאה שחטא בא על שגגה בשונה מפשע שהוא על מזיד.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב