תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 69 | עמודים אלף תלג-תלד

48

סיכום: תלמוד עשר הספירות – חלק י"ג שיעור 69 | אלף תל"ג-תל"ד | הדף היומי

מה למדנו היום?

למדנו היום על התיקון הי"ג. תיקון מאד מיוחד. הוא התיקון של המלכות של כל התיקונים.

כמו שראש יש לו זכר ונקבה ככה גם פה יש עניין של זכר ונקבה.

שני תיקונים עיקרים אחד מבטא את צד הזכר ואחד מבטא את צד הנקבה.

בח' התיקונים הראשונים תיקון הח' מהוה את צד הזכר הוא מרכז את כל תיקוני הזכר.

ותיקון הי"ג מרכז את כל תיקוני הנקבה אבל היות ותיקון הי"ג מקבל מתיקון הזכר לכן הוא כולל את כל הי"ב תיקונים שהיא צד הנקבה שכוללת גם מה שמקבלת מהזכר וגם מה שיש לה מצד עצמה.

מי הם התיקונים האלה?

אומר התיקון הי"ג הוא נקרא כלל בגלל שהוא כלל אז אין לו איזה שהוא פעולה מיוחדת משל עצמו אז בהיותו כלל הוא מוסתר.

ומי הוא?

הוא המזל התחתון. המזל שמתפשט מלמטה. שהוא מוסתר. הוא מתפשט מלמטה ומלמטה הוא מתפשט עד הטבור.

מזל העליון הוא מזל של כללות השערות הנמשכות מחכמה.

למה מחכמה?

כי תמיד השיער נמשך ממקום של הארה.

עכשיו כשאנחנו מדברים על המקום של הארה בזקן אז צריכים מקור הארה בתיקוני הזקן.

אז מה מקור ההארה שיש בזקן?

מקום שפנוי משערות.

איפה ראינו בתיקונים בח' התיקונים הראשונים מקום פנוי משערות?

עיקר המקום הפנוי משערות שגילה את הארת החכמה זה ב' התפוחים.

הרי היה לך עוד מקומות פנויים איזה?

האורחה העליונה והאורחא התחתונה אז גם זה היה גילוי.

זה נכון אבל הגילוי של האורחא היה רק בחינת ג"ר אבל של בחינת העיבור ובחינת האורחא התחתונה היה רק השלמת כלים רק הגילוי של אור חכמה ממש בגדלות היה ב' התפוחים תיקון הז'.

ועל כן רק מב' התפוחים של תיקון הז' שהם פנויים משערות אז יתגלה הזקן המזל העליון שמתפשט למטה.

אז מה המקום הפנוי שממנו יתגלה התיקון הי"ג?

הפה שהוא תיקון הי"ב.

מה ההבדל ביניהם?

ההבדל הוא גדול. ההבדל הוא שב' התפוחים בסוד חכמת אדם תאיר פניו שזה מדרגת חכמה זה גילוי של חכמה.

והפה שהוא לרוחב הוא דווקא גילוי החסדים.

מה זה גילוי החסדים?

שההארה שהאירה שם היא דווקא הארת החסדים.

ולמה?

כי כל אחד מקבל מהמקור שלו.

מה המקור של תיקון הז'?

הוא קיבל ממוחא סתימאה. מוחא סתימאה זה חכמה.

וגלגלתא היה שם רק חפץ חסד.

אז כל ההארה שיש שם מהבחינה שכנגדו היא של חפץ חסד לכן גם הפה הוא בחינת חסדים.

יש בזה עוד הרבה מה לדבר כי יש פה הרבה תנועות שהוא לא דיבר עליהם כאן.

כי אנחנו רואים שב' התפוחים דווקא התפשטו למזל העליון שכל כולו חסדים שזה מנחת הבושם.

אז מה התפקיד הזה של תיקון הי"ג?

הוא המזל תחתון שכולל את שניהם.

והיא משפיעה המזל הי"ג זה המקום שדרכו משפיעים לתחתונים.

למי לתחתונים?

למי שתחת א"א לכאורה היה יכול לתת לאו"א שהם המדרגה התחתונה מא"א דרך הפנימיות של המדרגה.

אומר לא דרך הפנימיות אי אפשר לתת.

למה?

כי אם ייתן דרך הפנימיות זה יצטרך לתת על צמצום א' וזה אסור בגלל התיקונים יצאו בחינת שערות.

מב' התפוחים שהוא תיקון הז' יצא מזל העליון שהוא תיקון הח'.

מתיקון הי"ב שהוא הפה הפנוי משערות יצא תיקון הי"ג.

אבל בגלל שתיקון הי"ג הוא צד המלכות צד הנקבה ותיקון הח' שהוא המזל העליון הוא צד הזכר.

אז תיקון הי"ג הזה שהוא המזל התחתון הוא מקבל את כל התיקונים אליו כי הוא הכלל של כולם.

אבל אם מסתכלים עליהם בפרטיים אז הי"ג מקבל מהי"ב שהוא הפה שפנוי משערות.

ותיקון הח' שהוא מזל העליון הוא מקבל מב' התפוחים שהוא תיקון הז' שהם תלויים משערות.

עוד למדנו שהתיקונים הספירות נקראות בשם ימים מכיון שהם יצאו רק פעם אחת בראש דאריך בתחילת אצילותם ולא יצאו עוד פעם בשיתא אלפי שני אותה בחינה של הבחינות של א"א שבעצם יצאו בז"א אבל לא יצאו עוד ואז הם יצאו בסוד שערות אז הם נקראים ימי קדם.

למה?

כי הם לא נכללים בשיתא אלפי שני.

אבל מה שיש ז"א שאח"כ יגלה חכמה לתחתונים ויבוא לעשות תיקונים נקרא ימי עולם.

ובנקודה הזאת כדאי להבהיר משהו.

אולי נגיד את זה רק ​​ על דרך הסיפור בהתחלה.

הרבה אנשים אוהבים היסטריה אבל זה ימי קדם.

צריך להפסיק עם כל התכונה הזאת של להסתכל על ההיסטוריה ולהסתכל לא על ימי קדם אלא להסתכל על ימי עולם.

מה זה ימי עולם?

מה שאתה בא לפעול כדי לתקן.

וימי קדם לא לא להסתכל עליהם אבל לדעת שהם רק השורש.

אבל הם רק שורש שאתה עוד לא יכול לחיות אותו.

מה אתה כן יכול לחיות?

את הימי עולם.

ימי עולם הם התיקונים של הז"א.

כל מה שהזו"ן דאצילות באו וקיבלו את ההארה זה כדי לעשות תיקון ולנקות את כל מה שיש בשבירת הכלים ובחטא אדם הראשון.

איך?

ע"י עלית מ"ן של נשמות הצדיקים והם נקראים ימי עולם.

למה צריך את הימי עולם?

כדי לתקן. לא כדי להנות.

ימי קדם זה דווקא כדי להנות רק אי אפשר להנות בהם עד שלא נתקן את הימי עולם.

לכן המזל ונקה הוא מזל שמציין את ההישארות שלו עד שננקה.

איפה הוא נקרא אבל ונקה שזה התפקיד של לנקות?

בז"א נכון בז"א הוא נקרא ונקה.

ולכן התפקיד שלו של הי"ג הוא כל הזמן לעורר לניקיון פנימי מתמיד של האדם.

ואיך הוא נקרא במיכה בא"א?

מימי קדם.

ולכן כל אחד צריך לראות כשאתה מסתכל על השורש אז אתה אומר השורש הזה אני יכול להבין ממנו זה כמו שאני מסתכל עליו על ימי קדם ומבין מה השורש של המוחין.

אבל בפועל איך צריך להתנהג זה לנקות ונקה שהוא הכלל של כל התיקונים.

שמה שבאנו לנקות?

את הבעל מנת לקבל כל מה שהיה בשבירה.

ובזה ברוך השם סיימנו את האור פנימי של חלק י"ג זה משמח מי שלמד.

סיכום בנקודות:

  • היום למדנו על תיקון הי"ג שנקרא מזל התחתון ובא"א נקרא מימי קדם ובז"א נקרא ונקה.

  • תיקון הי"ג הוא צד הנקבה של כל התיקונים כנגד תיקון הח' שהוא צד הזכר של התיקונים. בהיותו בחינת הנקבה הוא כולל את כל התיקונים שיש מעליו וגם את התיקונים של הזכר שממנו מקבלת הנקבה יוצא שהמזל הי"ג הוא הכלל של כל התיקונים.

  • בתיקון הי"ג אין פעולה מכיון שהוא בחינת כלל.

  • תיקון הי"ג נובע מהפה שפנוי משערות שהוא כולו חסדים לכן אין גילוי חכמה במזל ונקה והיות וכך אז יש שם רק בחינת ו"ק ולא ג"ר כי השערות שבאו מאור חוזר של מדרגת חכמה הם בו"ק אם אין להם חכמה.

  • תיקונים דא"א נקראים ימי קדם ותיקונים שנמצאים בז"א נקראים ימי עולם. יום נקרא גילוי. גילוי השורשים נקרא ימי קדם. גילוי העולם הוא מצד ז"א שממנו צריכים ללמוד איך להתנהג בעולם והכלל של התיקונים הללו הוא ונקה שזה עיקר התפקיד כאשר נפגשים עם העולם לראות כיצד אפשר לנקות את כל הבעל מנת לקבל שהוא נחשב ללכלוך וכשנסיים לתקן אז נוכל לעשות את הזיווג על בחינת החכמה ואז יהיה התיקון השלם ולא יצטרכו יותר את שערות הזקן.

  • אותם אנשים שלא רוצים את שערות הזקן הם מעוררים את הרצון למטרת הבריאה לפני תיקון הבריאה וזה חטא שוודאי שאסור והופך להיות כעין פשע.

עד כאן היום. תודה.

 ​​​​ 

 

סיכום בנקודות: חלק י"ג עמודים אלף תל"ג-תל"ד שיעור 69
1. היום למדנו על תיקון היג' שנקרא מזל התחתון ובא"א נקרא מימי קדם ובז"א נקרא ונקה.
2. תיקון היג' הוא צד הנקבה של כל התיקונים כנגד תיקון הח' שהוא צד הזכר של התיקונים בהיותו בחינת הנקבה הוא כולל את כל התיקונים שיש מעליו וגם את התיקונים של הזכר שממנו מקבלת הנקבה יוצא שהמזל היג' הוא הכלל של כל התיקונים.
3. בתיקון היג' אין פעולה מכיוון שהוא בחינת כלל.
4. תיקון היג' נובע מהפה שפנוי משערות שהוא כולו חסדים לכן אין גילוי חכמה במזל ונקה והיות וכך יש שם רק בחינת ו"ק ולא ג"ר כי השערות שבאו מאו"ח של מדרגת חכמה הם בו"ק אם אין להם חכמה.
5. תיקונים דא"א נקראים ימי קדם ותיקונים שנמצאים בז"א נקראים ימי עולם יום נקרא גילוי , גילוי השורשים נקרא ימי קדם גילוי העולם הוא מצד ז"א שממנו צריכים ללמוד איך להתנהג בעולם והכלל של התיקונים הללו הוא ונקה שזה עיקר התפקיד כאשר נפגשים עם העולם לראות כיצד אפשר לנקות את כל הבעל מנת לקבל שהוא נחשב ללכלוך וכשנסיים לתקן אז נוכל לעשות את הזיווג על בחינת החכמה. ואז יהיה התיקון השלם ולא יצטרכו יותר את שערות הזקן.
6. אותם אנשים שלא רוצים את שערות הזקן הם מעוררים את הרצון למטרת הבריאה לפני תיקון הבריאה וזה חטא שוודאי שאסור. והופך להיות כעין פשע.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב